TUTVUSTUS   OTSIABI   STATISTIKA   KOGUDE LOEND   SEDELITE ÕPETUS (pdf)   SOOME-UGRI TRANSKRIPTSIOON (pdf)

Eesti Keele Instituudi kohanimekartoteek


amb ann ans aud emm hag han har hel hjn hlj hls hmd hää iis jaa jjn jmd juu jõe jõh
jäm jür kaa kad kam kan kei khk khn kir kjn kod koe kos kra krj krk krl kse ksi kul
kuu kõp käi kär lai lei lih liivi lng luk lut lüg mar mih mmg muh mus mär nis noa nõo
ote pai pal pee pha phl pil pjg plt plv pst puh pär pöi rak ran rap rei rid ris ruh
rõn rõu [räp] saa san se sim sjn tln tmr tor trm trv tõs tür urv vai val var vas vdj
vig vil vjg vll vmr vng vor võn vän äks üld

ainult tähed            ekiesvilbastevarep       kaardidfotod       tabelina        

[eki1] es1 varep1 varep2

kogujad a-j ka-kl ko-kü l m-o p r s-z [t]
u-ü

[1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50] [51-60] [61-70] [71-80] [81-90] [91-100]
[101-110] [111-120] [121-130] [131-140] [141-150] [151-160] [161-170] [171-180] [181-190] [191-200]
[201-210] [211-220] [221-224]

[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]


[21] (43993)räp eki1 t tagakülg
räp_eki1_p-ü

Taksi maja
liik:p4
khk:räp

[22] (43995)räp eki1 t tagakülg
räp_eki1_p-ü

Talli t
var:Talli-Viido t
liik:p4"
khk:räp

[23] (43997)räp eki1 t tagakülg
räp_eki1_p-ü

Talliaseme
var:Talliasõmõ mõts
liik:c1
khk:räp

[24] (43999)räp eki1 t tagakülg
räp_eki1_p-ü

Talliaseme mets
var:Talliasõmõ mõts
liik:c1,f1
khk:räp

[25] (44001)räp eki1 t tagakülg
räp_eki1_p-ü

Talliaseme soo
var:Talliaseme suu
liik:f2
khk:räp

[26] (44003)räp eki1 t tagakülg
räp_eki1_p-ü

Talli-Viido t
liik:p4"
khk:räp

[27] (44005)räp eki1 t tagakülg
räp_eki1_p-ü

Tamme t
var:Tammõ t, Lambinge t
liik:p4
khk:räp

[28] (44007)räp eki1 t tagakülg
räp_eki1_p-ü

Tamme t
var:Tammõ t, Simmuli t
liik:p4
khk:räp

[29] (44009)räp eki1 t tagakülg
räp_eki1_p-ü

Tamme maja
var:Tammõ maja
liik:p4
khk:räp

[30] (44011)räp eki1 t tagakülg
räp_eki1_p-ü

Tamme maja
var:Tammõ maja
liik:p4
khk:räp


[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]

[1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50] [51-60] [61-70] [71-80] [81-90] [91-100]
[101-110] [111-120] [121-130] [131-140] [141-150] [151-160] [161-170] [171-180] [181-190] [191-200]
[201-210] [211-220] [221-224]