TUTVUSTUS   OTSIABI   STATISTIKA   KOGUDE LOEND   SEDELITE ÕPETUS (pdf)   SOOME-UGRI TRANSKRIPTSIOON (pdf)

Eesti Keele Instituudi kohanimekartoteek


amb ann ans aud emm hag han har hel hjn hlj hls hmd hää iis jaa jjn jmd juu jõe jõh
jäm jür kaa kad kam kan kei khk khn kir kjn kod koe kos kra krj krk krl kse ksi kul
kuu kõp käi kär lai lei lih liivi lng luk lut lüg mar mih mmg muh mus mär nis noa nõo
ote pai pal [pee] pha phl pil pjg plt plv pst puh pär pöi rak ran rap rei rid ris ruh
rõn rõu räp saa san se sim sjn tln tmr tor trm trv tõs tür urv vai val var vas vdj
vig vil vjg vll vmr vng vor võn vän äks üld

ainult tähed            ekiesvilbastevarep       kaardidfotod       tabelina        

eki1 es1 [varep2]

ammuta ataste esna esna+kn huuksi kaerevere kahala kareda keri kirisaare
kodasema koigi+1 koigi+2 koigi+kn koordi köisi küti lõo lähevere mäeküla
müüsleri nurmsi padula palasi prandi+1 prandi+2 põhjaka päinurme+1 päinurme+2 pätsavere
sargvere silmsi suurpalu sõrandu tamsi tännapere vedruka veskiaru viisu vodja+(esn)
vodja+(pai) vodja+as väike-kareda õle ämbra öötla+1 öötla+2 üld+1 üld+2 ülejõe