Kohanimenõukogu liikmed

III koosseis. 17. oktoober 2023

    Amet
Mart Uusjärv esimees Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakonna juhataja
Peeter Päll aseesimees dr phil, keeleteadlane, Eesti Keele Instituudi juhtivkeelekorraldaja
Raivo Aunap liige dr phil, Tartu Ülikooli geoinformaatika ja kartograafia õppetooli kartograafia kaasprofessor
Pikne Kama liige Muinsuskaitseamet, looduslike pühapaikade nõunik
Martin Kulp liige Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakonna KOV õigusvaldkonna juht
Tiina Laansalu liige dr phil, Eesti Keele Instituudi keeleajaloo, murrete ja soome-ugri keelte osakonna juhataja
Mall Leht liige Maa-ameti aadressandmete osakonna juhataja
Jaanis Lill liige Tallinna Linnaplaneerimise Amet, geodeesia ja maakorralduse osakonna juhataja
Margit Mitt liige / nõukogu sekretär Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakonna kohalike omavalitsuste nõunik
Taavi Pae liige dr phil, geograaf
Evar Saar liige dr phil, keeleteadlane, Võru Instituudi onomastika teadur
Uudo Timm liige Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialist
Ilmar Tomusk liige dr phil, Keeleameti peadirektor
Olev Veskimäe liige Maa-ameti ruumiandmete osakonna nõunik


Tagasi avalehele