Kohanimeandmebaasi statistikat

Ülevaate saamiseks kohanimeandmebaasi sisust on allpool üksikute elementide kohta statistikat. Tegemist on programmi tekitatud loenditega, seepärast kasutatakse seal KNABi lähtekoode.

Eesti kohanimed

Välisriikide kohanimed