Eesti kohanimede valikloendid

Järgnevad lingid annavad väljavõttena Eesti Keele Instituudi kohanimeandmebaasist mitmesuguseid Eesti kohanimede loendeid; päringutulemused avanevad eraldi aknas. Haldusjaotus kajastub andmebaasis seisuga 26. oktoober 2018.

Haldusüksused

Asustusüksused

Kui on märgitud üksnes omavalitsusüksuse nimi, siis koosneb see ainult ühest asulast – samanimelisest *linnast.

Kohanimeandmebaasi avalehele