Vajuta hiirega (mõnele) vasakul pool asuvale tähenduskastile ja LOHISTADES ühenda see paremal asuva sobiva tähendusega.
Kui sobib mitu tähendust, võid järgemööda ühendada ka mitme tähenduskastiga. Seose kustutamiseks lohista roheline täpp kastist välja.
Kui oled lõpetanud, ära unusta salvestada.

Tööriist sobib järgmistele sõnaraamatutele: Põhisõnavara sõnastik, Eesti-vene õpilase ÕS, mööndustega Eesti-vene sõnaraamat.

Vaata tervet artiklit kõrvalaknas. Soovita, mida ja kuidas paremini teha.

salvesta
näita suvalist mitmest
näita

kinnine

1 selline, mis on kinni või suletud
2 selline, mis katab midagi tervikuna
3 laiemale üldsusele suletud
146967 selline, mis ei ole avatud, kinni olev, suletud
■ väljastpoolt, pealt või ümbert kaetud
■ (riietuse või jalanõudega seoses:) täiesti või rohkesti kattev või varjav
■ laiemale üldsusele suletud, üksnes teat. kitsamale ringkonnale määratud
■ salajane (hrl hääletamise kohta)

146968 vähe liikumist ning vaheldust võimaldav; piiratud tegutsemisvõimalustega (nt sportmängudes jm)
146969 iseloomult, hingelaadilt endassetõmbunud, oma mõtteid ja tundeid mitteavaldav; teiste suhtes ligipääsmatu ja tõrjuv
■ mitte eriti arusaav või taiplik

146970 selline, mille puhul on eritise eraldumine takistatud ja tekitab seetõttu vaeva
146971 konsonandiga lõppev
1 ainult asjasse pühendatuile määratud
esoteric
2 nii iseloomustatakse inimest, kes on teiste suhtes ligipääsmatu ja tõrjuv, oma mõtteid ja tundeid mitteavaldav
3 salajane
confidential
4 kinnine
closed
5 kinnine
impenetrable
6 nii kirjeldatakse miskit, millele lihtsalt ligi ei pääse (nt teatud seltskonnaring)
exclusive, restricted
Ühene
morfoloogia