[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
3.15

hindaja

isik, kes osaleb protsessi atribuutidele hinnete andmises
Märkus:
MÄRKUS. Hindaja on pädev hindaja või ajutine hindaja.
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.15

assessor

an individual who participates in the rating of process attributes
Märkus:
NOTE An assessor is either a competent assessor or a provisional assessor.
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.06.02

hindamisaruanne

Süsteemi evitusjärgse läbivaatuse aruanne, mis kirjeldab, kuidas on saavutatud süsteemi eesmärgid, identifitseerib säilinud probleemid ja on mõeldud hõlbustama tulevast edasiarendust.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.06.02

evaluation report

A system follow-up report that describes how the system objectives have been met, identifies the remaining problems and is intended to assist future development.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.10

hindamise eesmärk

hindamise lähteandmete hulka kuuluv lausung, mis määratleb hindamise sooritamise põhjused
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.10

assessment purpose

a statement, provided as part of the assessment input, which defines the reasons for performing the assessment
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.5

hindamise lähteandmed

protsessi hindamise alustamiseks vajalik informatsioon
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.5

assessment input

information required before a process assessment can commence
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.13

hindamise sponsor

hindamisele kuuluva organisatsiooniüksuse suhtes sisene või väline isik või üksus, kes nõuab hindamise sooritamist ning annab rahalised või muud ressursid selle sooritamiseks
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.13

assessment sponsor

the individual or entity, internal or external to the organizational unit being assessed, who requires the assessment to be performed, and provides financial or other resources to carry it out
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.4

hindamisnäitaja

objektiivse tõendi allikad, millele toetuvad hindajad protsessi atribuutide hinde otsustamisel
Näide:
NÄIDE. Töösaadused, tava, ressurss.
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.4

assessment indicator

sources of objective evidence used to support the assessors' judgement in rating process attributes
Näide:
EXAMPLE Work products, practice or resource
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.8

hindamisosaline

isik, kellel on kohustusi hindamisulatuse piires
Märkus:
MÄRKUS. Hindamisosalised on näiteks hindamise sponsor, hindajad, organisatsiooniüksuse liikmed jt.
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.8

assessment participant

an individual who has responsibilities within the scope of the assessment
Märkus:
NOTE Examples include but are not limited to the assessment sponsor, assessors, and organizational unit members.
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.3

hindamispiirangud

kitsendused hindamistulemite kasutamisele ning hindamisrühma valikuvabadusele hindamise sooritamise suhtes
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.3

assessment constraints

restrictions placed on the use of the assessment outputs and on the assessment team's freedom of choice regarding the conduct of the assessment
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.11

hindamisprotokoll

hindamisel loodud asjassepuutuva ning protsessiprofiilide mõistmist ja kontrollimist soodustava informatsiooni korrastatud ja dokumenteeritud kogu
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.11

assessment record

an orderly, documented collection of information which is pertinent to the assessment and adds to the understanding and verification of the process profiles generated by the assessment
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.9

hindamisprotsess

protsess, millega tehakse kindlaks, millises ulatuses annavad organisatsiooni tüüpprotsessid panuse ta tegevussihtide saavutamisse ja aitavad organisatsioonil keskenduda protsesside pideva täiustamise vajadusele [ISO/IEC 12207 Muudatus 1]
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.9

assessment process

a determination of the extent to which the organization's standard processes contribute to the achievement of its business goals and to help the organization focus on the need for continuous process improvement [ISO/IEC 12207 Amd 1]
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.14

hindamisrühm

üks või mitu isikut, kes ühiselt sooritavad protsessi hindamise
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.14

assessment team

one or more individuals who jointly perform a process assessment
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur