[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
27.03.15

faksmodem

Funktsionaalüksus, mis ühendab endas faksiaparaadi funktsioonid ja modemi funktsioonid.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.03.15

fax modem

A functional unit, which combines the functions of a fax machine and the functions of a modem.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.01

fakt

Reaal- või kontseptuaalmaailma olemit puudutav väide, mille kehtivus on üldtunnustatud.
Märkus:
Fakti võib vaadelda kõrge kindlusteguriga * tõdemusena.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.01

fact

A statement about an entity of the real or conceptual world, whose validity is generally accepted.
Märkus:
A fact may be viewed as a belief having a high certainty factor.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.03.14

faktoriaal

Naturaalarvude 1, 2, 3, ... (etteantud täisarvuni, kaasa arvatud see arv) korrutis.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.03.14

factorial

The product of the natural numbers, 1, 2, 3, ... up to and including a given integer.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.03.21

faktoriaalifunktsioon

Funktsioon, millega arvutatakse faktoriaale.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.21

factorial function

The function that is used to compute factorials.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.49

faktuur

Klotsi või lõikemaski loomiseks kasutatav pikselraster.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.49

stipple pattern

A pixel map used to create a tile (1) or a clip mask.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.04.09

fataalviga

Viga, mille tõttu programmi edasine täitmine (kui see on võimalik) annab mõttetuid tulemusi.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.04.09

fatal error

An error that makes further execution of a program, if any, produce meaningless results.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.04.06

Fibonacci otsing

Dihhotoomotsing, milles andmeelementide arv kogumis võrdub Fibonacci arvuga või loetakse võrdseks järgmise suurema Fibonacci arvuga, seejärel aga tükeldatakse elemendikogum otsingu igal sammul vastavalt Fibonacci reale.
Märkus:
Fibonacci rida on rida 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, jne., mille iga element on kahe eelmise liikme summa.
Fibonacci otsingu eelis kahendotsingu ees on jadapöördusega andmekandja (näiteks magnetlindi) puhul selles, et ta vähendab veidi kandja keskmist liikumist.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.04.06

Fibonacci search

A dichotomizing search in which the number of data elements in the set is equal to a Fibonacci number or is assumed to be equal to the next higher Fibonacci number and then at each step in the search the set of elements is partitioned in accordance with the Fibonacci series.
Märkus:
The series 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc. in which each element is the sum of the two preceding terms, is a Fibonacci series.
Fibonacci search has an advantage over binary search in slightly reducing average movement of a sequentially accessed data medium such as a magnetic tape.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.07.22

filmiprinter

Leheprinter, mis tekitab fotofilmil lehekülgede mikrokujutised.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.07.22

COM printer

computer output microfilm printer (synonym)

A page printer that produces on a photographic film a microimage of each page.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.01.14

filmvideo

täisvideo (synonym)
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.01.14

full-motion video
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.10.01

filter
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.01

filter
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.06.03

filteralamvõrk

Alamvõrk, mis võimaldab juurdepääsu ebausaldusväärsetest välistest võrkudest ja ka sisemistest võrkudest, kuid ei võimalda liiklust nende kahe võrgutüübi vahel.
Märkus:
Vt joonis 3.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.06.03

screened subnetwork

A subnetwork that permits access from both untrusted external networks and from internal networks, but does not permit traffic to flow between the two.
Märkus:
See figure 3.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur