[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
18.02.18

failiserver

Server, mis sisaldab faile ja on korraldatud hõlbustama pöördumist nende failide poole.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.02.18

file server

A server that contains files and is organized to facilitate access to these files.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.07.11

faili värskendamine

Andmete lisamine, kustutamine või muutmine failis.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.07.11

file updating

The activity of adding, deleting, or changing data in a file.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.03.13

faksiaparaat

faks (synonym)

Faksiimileside kaudu kujutiste saatmiseks või vastuvõtuks kasutatav funktsionaalüksus.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.03.13

fax machine

facsimile machine (synonym)

A functional unit used to transmit or receive images by fax (1).
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.03.10

faksiimileside

faks (synonym)

Lehekülgede kujutiste edastus sidesüsteemi kaudu ja nende kujutiste jäljendite loomine vastuvõtukohas.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.03.10

fax

facsimile (synonym)

telefax (synonym)

The transmission over a telecommunication system of images of pages and the creation of copies of those images at the receiving location.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.03.11

faksima

Kujutist faksiimileside aparatuuriga edastama.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.03.11

to fax

To transmit an image, using fax (1) equipment.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.03.14

faksiplaat

Kasutaja terminalis installeeritud plaat, millega faksiimileside kaudu saadetakse või võetakse vastu kujutisi.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.03.14

fax board

A board installed in a user terminal, used to transmit or receive images by fax (1).
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.03.12

faksisõnum

faks (synonym)

Faksiimileside aparatuuriga saadud koopia.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.03.12

fax

telecopy (synonym)

A copy received from fax (1) equipment.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.03.15

faksmodem

Funktsionaalüksus, mis ühendab endas faksiaparaadi funktsioonid ja modemi funktsioonid.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.03.15

fax modem

A functional unit, which combines the functions of a fax machine and the functions of a modem.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.01

fakt

Reaal- või kontseptuaalmaailma olemit puudutav väide, mille kehtivus on üldtunnustatud.
Märkus:
Fakti võib vaadelda kõrge kindlusteguriga * tõdemusena.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.01

fact

A statement about an entity of the real or conceptual world, whose validity is generally accepted.
Märkus:
A fact may be viewed as a belief having a high certainty factor.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.03.14

faktoriaal

Naturaalarvude 1, 2, 3, ... (etteantud täisarvuni, kaasa arvatud see arv) korrutis.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.03.14

factorial

The product of the natural numbers, 1, 2, 3, ... up to and including a given integer.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.03.21

faktoriaalifunktsioon

Funktsioon, millega arvutatakse faktoriaale.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.21

factorial function

The function that is used to compute factorials.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur