[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
17.05.04

võrkstruktuur

Andmete struktuur, milles olemid või atribuudid on tippudeks ja kus erinevalt puustruktuurist võib igal tipul olla mitu ematippu.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.05.04

network structure

A data structure that arranges entities or attributes as nodes and that, in contrast to a tree structure, permits nodes to have multiple parent nodes.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.06.26

võte

Kaamera pildi laadimine puhvrisse.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.06.26

snap

The loading of a camera image (30.01.08) into a buffer.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.09.04

võti

Andmeelementide kogumi sees asuv identifikaator.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.09.04

key

An identifier within a set of data elements.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.03.09

võti

Krüpteerimis- või dešifreerimis operatsioone juhtiv bitistring.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.03.09

key

A bit string that controls the operations of encryption or decryption.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.48

võtmevalmis süsteem

Andmetöötlussüsteem, mis on installeeritult ning kasutajale käituseks valmis olevana ja võib-olla konkreetse kasutaja või rakenduse jaoks kohandatuna üle antult valmis kasutamiseks.
Märkus:
On võimalik, et kasutaja andmete puhul tuleb sooritada teatav ettevalmistustöö.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.48

turnkey system

A data processing system that is ready to use when installed, and supplied to the user in a ready-to-run condition possibly customized to a specific user or application.
Märkus:
Some preparatory work on the user's data may be required.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.06.27

võttepaus
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.06.27

snap shot
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.04.15

võõrvõti

Relatsiooni * atribuut või atribuudirühm, mis vastab teise relatsiooni primaarvõtmele.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.04.15

foreign key

In a relation, one or a group of attributes that corresponds to a primary key in another relation.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
C18

vähendaja

lahutatav (synonym)

Arv või suurus, mis lahutamis tehtes lahutatakse vähendatavast.

[en]
C18

subtrahend

In a subtraction operation, the number or quantity subtracted from the minuend.

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
C17

vähendatav

Arv või suurus, millest lahutamis tehtes lahutatakse teine arv või suurus.

[en]
C17

minuend

In a subtraction operation, the number or quantity from which another number or quantity its subtracted.

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.07.02

väli

Andmekandjal või mäluseadmes määratud ala, mida kasutatakse mingisse teatud klassi kuuluvate andmeelementide jaoks.
Näide:
Rühm märgi kohti, mida kasutatakse palkade sisestuseks või kuvamiseks.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.07.02

field

On a data medium or in storage, a specified area used for a particular class of data elements.
Näide:
A group of character positions used to enter or display wage rates on a screen.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.02.13

väline

välis- (synonym)

Omane keeletarindile, mis on defineeritud väljaspool moodulit, milles talle viidatakse.
Märkus:
Nime andmiseks ja kogu määratluse välisuse osutamiseks võib moodulis olla vajalik deklaratsioon.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.02.13

external

Pertaining to a language construct that is defined outside the module in which it is referenced.
Märkus:
A declaration may be required within the module to provide.a name and to indicate that the complete definition is external.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur