[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
07.06.04

täielik käitusaeg

Programmi * täitmise algusest lõpuni tegelikult kulunud aeg.
Märkus:
Vrd protsessoriaeg.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.04

elapsed time

wall-clock time (synonym)

The span of time actually elapsed from the beginning to the end of the execution of a program.
Märkus:
Contrasts with processor time.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.02.13

täielik süüve

Süüvumine, mille korral ei tajuta mingeid tavalise reaalsuse ilminguid.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.02.13

total immersion

Immersion (37.02.12) when no usual reality clue is perceived.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.03.06

täielik võrk

Võrk, mille iga kahe sõlme vahel on haru.
Märkus:
Vt joonis 3.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.03.06

fully connected network

A network in which there is a branch between any two nodes.
Märkus:
See figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.31

täielik õigsus

Õigsuse tõestamine, mis näitab, et programmi * väljund * tõendid tulenevad loogiliselt ta sisend tõenditest ja töötlussammudest ning et programm kõigi spetsifitseeritud sisendtingimuste korral lõpetab töö.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.31

total correctness

Correctness proving indicating that a program's * output assertions follow logically from its input assertions and processing steps, and that, in addition, the program terminates under all specified input conditions.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.02.16

täielik üldistus

Mõiste üldistus, mis kirjeldab kõiki antud mõisteklassi positiivseid näiteid, sõltumata sellest, kas see klass sisaldab negatiivseid näiteid.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.02.16

complete generalization

A concept generalization that describes all positive examples of a given conceptual class, whether or not it includes some negative examples.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.03.18

täielik ülekanne

Rööpliitmise protseduur, mille puhul iga ülekanne antakse viivitamatult edasi.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.18

complete carry

In parallel addition, a procedure in which each of the carries is immediately transferred.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.07.01

täiend

Arv, mille saab vaadeldavast arvust tuletada ta lahutamise teel mingist ettemääratud arvust.
Näide:
Püsialusega arvusüsteemis võib ettemääratud arv olla aluse mingi aste või sellest astmest ühe võrra väiksem arv.
Märkus:
Sageli esitatakse täiendiga negatiivseid arve.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.07.01

complement

A number that can be derived from a given number by subtracting it from a specified number.
Näide:
In a fixed radix numeration system, the specified number may be a power of the radix or one less than a given power of the radix.
Märkus:
A negative number is often represented by its complement.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.03.11

täiendilülitus

Funktsionaalüksus, mille väljundandmed esitavad ta sisendandmetega esitatud arvude täiendeid.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.11

complementer

A functional unit whose output data are a representation of the complements of the numbers represented by its input data.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.05.05

täiendtehe

Mingi Boole'i tehte suhtes vaadeldav teine Boole'i tehe, mille sooritamisel esimese Boole'i tehte operandidega on tulem esimese Boole'i tehte tulemi negatsioon.
Näide:
disjunktsioon on disjunktsiooni negatsiooni ( VÕI-EI-tehte) täiendtehe.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.05.05

complementary operation

Of a Boolean operation, another Boolean operation whose result, when it is performed on the same operands as the first Boolean operation, is the negation of the result of the first Boolean operation.
Näide:
Disjunction is the complementary operation of non-disjunction.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.03.02

täisarv

Üks arvudest null, pluss üks, miinus üks, pluss kaks, miinus kaks, ...
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.03.02

integer

integer number (synonym)

One of the numbers zero, plus one, minus one, plus two, minus two...
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.13

täisarvtüüp

Ordinaaltüüp, mille iga eksemplar esitab täisarvu mingist ettemääratud vahemikust.
Märkus:
Vt joonis 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.13

integer type

An ordinal type, each instance of which represents a whole number within a specified range.
Märkus:
See figure 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur