[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
02.03.02

täisarv

Üks arvudest null, pluss üks, miinus üks, pluss kaks, miinus kaks, ...
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.03.02

integer

integer number (synonym)

One of the numbers zero, plus one, minus one, plus two, minus two...
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.13

täisarvtüüp

Ordinaaltüüp, mille iga eksemplar esitab täisarvu mingist ettemääratud vahemikust.
Märkus:
Vt joonis 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.13

integer type

An ordinal type, each instance of which represents a whole number within a specified range.
Märkus:
See figure 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.03.09

täislahuti

Kombinatsioonlülitus, millel on
- kolm
sisendit: * vähendatav I, vähendaja J ja teisest tehtest üle kantud laenunumber K,
- ning kaks
väljundit: esimese numbri ning teise numbri ja laenunumbri summa * ülekandeta * vahe W, ja uus laenunumber X,
ja mille väljundid on sisenditega seotud vastavalt järgmisele
tabelile:

Täislahuti plokkskeem:
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.09

full subtracter

A combinational circuit that has
- three
inputs that are a minuend, I, a subtrahend, J, and a borrow digit, K, transferred from another operation,
- and two
outputs that are a difference without carry, W, between the first digit and the sum of the second digit and the borrow digit, and a new borrow digit, X,
and in which the outputs are related to the inputs according to the following
table:

Full subtracter block diagram
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.03.06

täissummaator

Kombinatsioonlülitus, millel on
- kolm
sisendit: * esimene liidetav D, teine liidetav E ja teisest numbrikohast edastatav ülekandenumber F,
- ning kaks väljundit:
ülekandeta * summa T ja uus ülekandenumber R,
ja mille väljundid on sisenditega seotud vastavalt järgmisele
tabelile:

Täissummaatori plokkskeem
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.06

full adder

A combinational circuit that has
- three
inputs that are an augend, D, an addend, E, and a carry digit, F, transferred from another digit place,
- and two
outputs that are a sum without carry, T, and a new carry digit, R,
and in which the outputs are related to the inputs according to the following
table:

Full adder block diagram
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.07.02

täistäiend

Püsialusega arvusüsteemis, * täiend, mille saab vaadeldavast arvust tuletada ta lahutamise teel aluse etteantud astmest.
Näide:
Kolmekohalises kümnendsüsteemis on numeraali 170 täistäiend 830; aluse aste on 1000.
Märkus:
Täistäiendi leidmiseks võib kõigepealt leida vaegtäiendi, seejärel aga liita tulemuse madalaimale kohale ühe ning sooritada vajalikud ülekanded.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.07.02

radix complement

In a fixed radix numeration system, a complement that can be derived from a given number by subtracting if from a specified power of the radix.
Näide:
830 is the radix complement of 170 in the decimal numeration system using three digits, the power of the radix being 1 000.
Märkus:
The radix complement may be obtained by first deriving the diminished radix complement, then adding one to the least significant digit of the result and executing any carries required.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.01.40

täisümbris
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.01.40

perfect hull
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.17

täitemuster

Korduvate kuvaelementide kogum, millega täidetakse kinnine ala.
Näide:
Elemendid, mis tekitavad triipe või lausvärvust.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.17

fill pattern

A repeated arrangement of display elements with which a closed area is filled.
Näide:
Example - Elements that produce stripes or a solid color.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.18

täitevassembleerimine

Ekspluatatsioonimeetod, mille puhul programmi * assembleerimise, linkimise, laadimise ja täitmise vahel pole peatusi.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.18

assemble-and-go

An operating technique in which there are no stops between the assembling, linking, loading, and execution of a program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.26

täitevkompileerimine

Ekspluatatsioonimeetod, mille puhul programmi * kompileerimise, linkimise, laadimise ja täitmise vahel pole peatusi.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.26

compile-and-go

An operating technique in which there are no stops between the compiling, linking, loading, and execution of a program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.05.09

täitevlaadimine

Ekspluatatsioonimeetod, mille puhul programmi * laadimise ja täitmise vahel pole peatusi.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.05.09

load-and-go

An operating technique in which there are no stops between the loading and execution of a program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.16

täitma

Kogu kinnist ala või objekti korduvate kuvaelementide mustriga katma.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.16

fill

To propagate a repeated arrangement of display elements throughout a closed area or object.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur