[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
29.01.43

suulise keele tuvastus

Keele või murde tuvastamine seda kõneleva isiku kõne näidiste põhjal.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.43

spoken-language identification

Identification of the language or dialect a person is speaking from speech samples of that person.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.01.44

suulise keele tõlkimine

Protsess, millega tuvastatakse kõne lähtekeeles, tõlgitakse sõnumi sisu sihtkeelde ja sünteesitakse vastav kõnesõnum sihtkeeles, et tagada suhtlus isikute vahel, kes ei kõnele sama keelt.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.44

spoken language translation

The process of recognizing speech in a source language, translating the message content into a target language, and synthesizing an appropriate spoken message in the target language, in order to provide communication between people who do not speak the same language.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.02.20

suuliselt juhitav süsteem

kõnejuhitav süsteem (synonym)

Süsteem, milles kõnetuvasti annab reaktsioonina sisendkõnele käske arvutiga juhitavaile seadmeile.
Näide:
lihtsatele liikumist juhtivatele suulistele käskudele reageeriv robot.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.20

voice control system

voice controller (synonym)

A system in which a speech recognizer issues commands to computer-controlled equipment in response to speech input.
Näide:
A robot that responds to simple voice commands for movement.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.09.14

suumima

Reguleerima pildi * kuva, et näidata samal kuvaalal suuremat või väiksemat stseeni osa.
Märkus:
Juurdesuumimine näitab rohkem detaile, eemalesuumimine näitab suuremat stseeniosa.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.09.14

to zoom

To adjust an image * display (13) to show more or less of a scene (30.01.18) in the same display area.
Märkus:
Zoom in to show more detail; zoom out to show more of the scene.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.62

suumimine

suuming (synonym)

Kogu pildi sujuv remastaapimine * kuvaelementide vaatleja poole või temast eemale liikumise visuaalse mulje loomiseks.
Märkus:
Mastaap peab kõigis suundades olema sama.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.62

zooming

Progressively scaling the entire display image to give the visual impression of movement of display elements toward or away from an observer.
Märkus:
The scaling value should be the same in all directions.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.10.18

suunatundetu operaator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.18

rotationally insensitive operator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.3

suunis

kirjeldus, mis selgitab, mida tuleks poliitikates seatud eesmärkide saavutamiseks teha ja kuidas [ISO/IEC 13335-1:2004]
EVS-ISO/IEC 27002:2008 (kehtiv)

[en]
2.3

guideline
ISO/IEC 27002:2005 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.03.02

suurarvuti

Ulatuslike võimaluste ja ressurssidega, tavaliselt arvutuskeskuses asuv arvuti, millega saab ühendada teisi arvuteid ta vahendite ühiskasutuseks.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.02

mainframe

A computer, usually in a computer center, with extensive capabilities and resources to which other computers may be connected so that they can share facilities.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.04.37

suurendus

Objektitasandi joone ja pilditasandi sama joone pikkuste suhe.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.04.37

magnification

The relationship of the length of a line in the object plane to the length of the same line in the image plane (30.03.01).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.18

suutvusmõõde

protsessi suutvuse mõõtmise raamstruktuuriga selgekujuliselt seotud elemendikogum protsessi hindamise mudelis
Märkus:
MÄRKUS. Need atribuudid on korraldatud suutvustasemeteks, mis moodustavad protsessisuutvuse järgarvulise astmiku.
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.18

capability dimension

the set of elements in a Process Assessment Model explicitly related to the Measurement Framework for Process Capability
Märkus:
NOTE The attributes are organized into capability levels, comprising an ordinal scale of process capability.
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.19

suutvusnäitaja

hindamisnäitaja, mis aitab otsustada konkreetse protsessi suutvust
Märkus:
MÄRKUS. Atribuudinäitaja on suutvusnäitaja erijuht.
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.19

capability indicator

an assessment indicator that supports the judgement of the process capability of a specific process
Märkus:
NOTE An attribute indicator is a specific instance of a capability indicator.
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur