[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
19.01.10

summeeriv integraator

Funktsionaalüksus, mille väljund *- analoogmuutuja on sisend-analoogmuutujate kaalutud summa integraal aja või mingi teise sisend-analoogmuutuja järgi.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.01.10

summing integrator

A functional unit whose output * analog variable is the integral of a weighted sum of the input analog variables with respect to time or with respect to another input analog variable.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.06.28

summeerperforaator

Kaardiperforaator, millega salvestatakse andmed, mis arvutati või summeeriti teise seadmega.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.06.28

summary punch

A card punch used to record data that where calculated or summarized by another device.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.28

sundsiirdekäsk

Kohustuslikku siiret määrav siirdekäsk.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.28

unconditional jump instruction

A jump instruction that specifies a mandatory jump.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.11

sundsiirdelause

goto-lause (synonym)

Lihtlause, mis määrab programmi juhtimise ilmutatud üleviimise täitmisjadast mingile siht lausele, mida harilikult identifitseerib märgend.
Märkus:
Programmi juhtimise üleviimine võib olla siirde ekvivalent.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.11

goto statement

A simple statement that specifies an explicit transfer of program control from its place in the execution sequence to a target statement that usually is identified by a label.
Märkus:
The transfer of program control may be equivalent to a jump.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.03.24

superarvuti

hiidarvuti (synonym)

Vaadeldaval ajal teadus- ja tehnikaülesannete lahendamiseks kasutadaolevate suurimate töötluskiirustega arvutite klassi esindaja.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.24

supercomputer

Any of the class of computers that have the highest processing speeds available at a given time for solving scientific and engineering problems.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.08.12

supersektor

Kettale * kopeerimistõrje meetodi osana kirjutatud ülemäärase mahuga sektor.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.08.12

supersector

An oversized sector * written on a disk, as part of a method of copy protection.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.04.04

surfima

Võrgus kiiresti ühest saidist teise rändama, pidamata silmas mingit kindlat eesmärki.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.04.04

to surf

To wander quickly on a network from site to site, without having in mind a specific goal.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.01.38

suuline juhtimine

kõnejuhtimine (synonym)

Funktsionaalüksuse või masina juhtimine suuliste käskudega.
Näide:
auto kiiruse reguleerimine ja suunatulede lülitamine.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.38

voice control

speech control (synonym)

Control of a functional unit or a machine by means of voice commands.
Näide:
speed control and turn signals of an automobile.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.01.37

suuline käsk

kõnekäsk (synonym)

Sisendkõne, mida funktsionaalüksus saab tuvastada käsuna.
Märkus:
Kasutaja annab suulisi käske väikesest sõnastikust võetud eraldi sõnade või sõnajadadena.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.37

voice command

spoken command (synonym)

Speech input that can be recognized as a command by a functional unit.
Märkus:
The user gives voice commands in the form of isolated words or word sequences drawn from a small vocabulary.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.01.43

suulise keele tuvastus

Keele või murde tuvastamine seda kõneleva isiku kõne näidiste põhjal.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.43

spoken-language identification

Identification of the language or dialect a person is speaking from speech samples of that person.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.01.44

suulise keele tõlkimine

Protsess, millega tuvastatakse kõne lähtekeeles, tõlgitakse sõnumi sisu sihtkeelde ja sünteesitakse vastav kõnesõnum sihtkeeles, et tagada suhtlus isikute vahel, kes ei kõnele sama keelt.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.44

spoken language translation

The process of recognizing speech in a source language, translating the message content into a target language, and synthesizing an appropriate spoken message in the target language, in order to provide communication between people who do not speak the same language.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur