[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
11.04.06

rööp-jadamuundur

jadasti (synonym)

Funktsionaalüksus, mis muundab simultaansete signaalide kogumi vastavaks signaalide ajajadaks.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.04.06

serializer

parallel-serial converter (synonym)

dynamicizer (synonym)

A functional unit that converts a set of simultaneous signals into a corresponding time sequence of signals.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.06.18

rööpjoondama

rööbiti joondama (synonym)

Teksti rõhtsihis joondama, nii et iga rea esimene ja viimane märk on joondatud oma veerise järgi, või teksti püstsihis joondama, nii et teksti esimene ja viimane rida on joondatud oma veeriste järgi.
Märkus:
Lõigu viimane rida on sageli rööpjoonduseta.
Püstridadega kirjasüsteemides (nt. jaapani keeles) on rööpjoondus vertikaalne.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.06.18

to justify

To align text horizontally so that the first and last character of every line are aligned with their corresponding margins or to align text vertically so that the first and last line of the text are aligned with their corresponding margins.
Märkus:
The last line of a paragraph is often not justified.
In a writing system in which lines are written vertically (e.g. Japanese) the justification is vertical.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.05.03

rööpkuvasüsteem

Kummagi silma jaoks erinevate kujutiste simultaanse kuvamisega ruumilisuse mulje tekitamiseks mõeldud pilditöötlussüsteem.
Märkus:
Näited on (1) anaglüüfiline, mille puhul täiendvärvusläätsed näitavad kummalegi silmale ainult üht paari kuuluvatest kujtistest; (2) jaosekraan, mille puhul kasutatakse optilist vahendit kahe vaheliti kujutise eraldamiseks mõlemale silmale; (3) duaalekraanid, mis kasutavad eri kujutiste simultaanesituseks videokuvasid.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.05.03

time parallel system

Imaging system designed to produce spatial impression by displaying different images to both eyes simultaneously.
Märkus:
Examples are: (1) anaglyphic, in which complementary-colored lenses cause each eye to see only one image of the pair; (2) split screen, in which optical means are used to separate the two interleaved images for each eye; (3) dual screens, which use video displays to present different images simultaneously.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.04.05

rööpkäitus

paralleelkäitus (synonym)

Kahe infotöötlussüsteemi, senise ja ta asemele kavandatu ekspluateerimine sama rakenduse ja samade lähte andmetega, võrdluse ja usaldatavuse saavutamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.04.05

parallel run

Operation of two information processing systems, a given one and its intended replacement, with the same application and source data, for comparison and confidence.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.03.12

rööpliitmine

Operandide kõigil vastavatel numbrikohtadel olevate numbrite * rööbiti sooritatav liitmine.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.12

parallel addition

Addition that is performed in parallel on digits in all corresponding digit places of the operands.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.09.11

rööplüke

Pildi liigutamine vasakule või paremale, üles või alla, kuid teda pööramata.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.09.11

translation

The movement of an image (30.01.08) to the left or right, up or down, but without rotation.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.02.01

rööpne

rööp- (synonym)

paralleelne (synonym)

paralleel- (synonym)

Omane protsessile, mille kõik sündmused toimuvad samas ajavahemikus ning igaüht neist käsitleb eraldiseisev, kuid sarnane funktsionaalüksus.
Näide:
Arvutisõna * bittide rööpne edastus mööda sise siini juhtmeid.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.02.01

parallel

Pertaining to a process in which all events occur within the same interval of time, each one handled by a separate but similar functional unit.
Näide:
The parallel transmission of the bits of a computer word along the lines of an internal bus.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.03.03

rööpsummaator

Summaator, milles korraga liidetakse kõik operandide vastavad numbrikohad.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.03

parallel adder

An adder in which addition is performed simultaneously on all corresponding digit places of the operands.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.46

ründeloogika

Riistvaras, * püsivaras või tarkvaras teostatud programm, mille otstarve on sooritada mingi volitamata või kahjulik toiming.
Näide:
loogikapomm, * trooja hobune, * viirus, * uss.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.46

malicious logic

A program implemented in hardware, * firmware, or software, and whose purpose is to perform some unauthorized or harmful action.
Näide:
A logic bomb, a Trojan horse, a virus, a worm.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.19

rünne

Arvutiturbe rikkumise katse.
Näide:
ründeloogika, * liiniluure.
Märkus:
Vt joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.19

attack

An attempt to violate computer security.
Näide:
Malicious logic, * wiretapping.
Märkus:
See figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.4

rünne

katse hävitada, paljastada, muuta, blokeerida või varastada mingit vara või saada talle volitamatu juurdepääs või kasutada teda volitamatult
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.4

attack

attempt to destroy, expose, alter, disable, steal or gain unauthorized access to or make unauthorized use of an asset
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur