[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
30.04.15

ruumsagedus

Objekti või stseeni joonte sammu pöördväärtus.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.04.15

spatial frequency

The reciprocal of a line spacing in an object (30.01.07 A) or scene (30.01.18).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.04.14

ruumvõrgu sagedus

Ruumvõrgu sammu pöördväärtus.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.04.14

spatial grid frequency
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.04.13

ruumvõrk

Suunav tugivõrk pildi esituse ruumis.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.04.13

spatial grid

A directional reference grid in the space of the image (30.01.08) representation.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.03.11

ruutjuurefunktsioon

Funktsioon, mis otseselt annab arvu, mis iseendaga korrutatult on algne arv.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.11

square root function

The function that directly provides a number that, when multiplied by itself, produces the original number.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.04.31

rõhteraldusvõime

rõhteraldus (synonym)

Ühe rõhtlaotusrea pikselite arvu pöördväärtus.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.04.31

horizontal resolution

The reciprocal of the number of pixels (13) in a single horizontal scanning line
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.06.30

rõhttabeldus

Tekstiredaktori võime paigutada teksti rõhtsihis kasutaja määratud piiridesse.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.06.30

horizontal tabulation

horizontal formatting (synonym)

The capability of a text editor to position text horizontally within limits defined by the user.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.06.05

rõhtvorming

rõhtpaigutus (synonym)

Teksti või graafika selline paigutus leheküljel, et lehekülg on normaalses lugemisasendis, kui ta laius on suurem pikkusest.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.06.05

landscape

landscape format (synonym)

horizontal format (synonym)

The arrangement of text or graphics on a page so that the page is oriented for normal reading when its width exceeds its length.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.03.03

rööpedastus

Märki või muud andme üksust esitavasse rühma kuuluvate signaalielementide korraga edastamine eraldi edastuskanalite kaudu.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.03.03

parallel transmission

The simultaneous transmission over separate transmission channels of the signal elements of a group representing a character or other entity of data.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.04.06

rööp-jadamuundur

jadasti (synonym)

Funktsionaalüksus, mis muundab simultaansete signaalide kogumi vastavaks signaalide ajajadaks.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.04.06

serializer

parallel-serial converter (synonym)

dynamicizer (synonym)

A functional unit that converts a set of simultaneous signals into a corresponding time sequence of signals.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.06.18

rööpjoondama

rööbiti joondama (synonym)

Teksti rõhtsihis joondama, nii et iga rea esimene ja viimane märk on joondatud oma veerise järgi, või teksti püstsihis joondama, nii et teksti esimene ja viimane rida on joondatud oma veeriste järgi.
Märkus:
Lõigu viimane rida on sageli rööpjoonduseta.
Püstridadega kirjasüsteemides (nt. jaapani keeles) on rööpjoondus vertikaalne.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.06.18

to justify

To align text horizontally so that the first and last character of every line are aligned with their corresponding margins or to align text vertically so that the first and last line of the text are aligned with their corresponding margins.
Märkus:
The last line of a paragraph is often not justified.
In a writing system in which lines are written vertically (e.g. Japanese) the justification is vertical.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.05.03

rööpkuvasüsteem

Kummagi silma jaoks erinevate kujutiste simultaanse kuvamisega ruumilisuse mulje tekitamiseks mõeldud pilditöötlussüsteem.
Märkus:
Näited on (1) anaglüüfiline, mille puhul täiendvärvusläätsed näitavad kummalegi silmale ainult üht paari kuuluvatest kujtistest; (2) jaosekraan, mille puhul kasutatakse optilist vahendit kahe vaheliti kujutise eraldamiseks mõlemale silmale; (3) duaalekraanid, mis kasutavad eri kujutiste simultaanesituseks videokuvasid.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.05.03

time parallel system

Imaging system designed to produce spatial impression by displaying different images to both eyes simultaneously.
Märkus:
Examples are: (1) anaglyphic, in which complementary-colored lenses cause each eye to see only one image of the pair; (2) split screen, in which optical means are used to separate the two interleaved images for each eye; (3) dual screens, which use video displays to present different images simultaneously.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur