[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
2.8

poliitika

üldine kavatsus ja suund juhtkonna poolt formaalselt väljendatuna
EVS-ISO/IEC 27002:2008 (kehtiv)

[en]
2.8

policy
ISO/IEC 27002:2005 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.28

poliitika

juhtkonna formaalselt väljendatud üldine kavatsus ja suundumus
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.28

policy

overall intention and direction as formally expressed by management
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.23

pollimine

saatele kutsumine (synonym)

Protsess, millega andmejaamu ükshaaval kutsutakse saatma.
Märkus:
Pollimist kasutatakse üldiselt mitmikühenduses, kuid võidakse kasutada ka kakspunktühenduses.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.23

polling

The process whereby data stations are invited one at a time to transmit.
Märkus:
While generally used on a multipoint connection, polling can be used on a point-to-point connection.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.09.10

polümorfism

Eri objektide võime reageerida samale teatele erinevalt.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.09.10

polymorphism

The ability of different object s to respond to the same message differently.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.01.61

pool

Põskedega silinder, millele saab kerida lindi.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.61

reel

A cylinder with flanges on which tape may be wound.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.11.04

pooldumine

Protsessi ja ta täitmis konteksti dubleerimine ja aktiveerimine protsessi enda poolt.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.11.04

fork

The duplication and activation of a process by that process, and its execution context.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.03.06

pooldupleksedastus

Andmeedastus mõlemas, kuid korraga ainult ühes suunas.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.03.06

half-duplex transmission

Data transmission in either direction, one direction at a time.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.04.24

poolituskriips

ujukriips (synonym)

Erimärk sõnas, lisatakse automaatselt või kasutaja poolt sõna võimaliku poolituskoha märkimiseks ja kuvatakse sidekriipsuna, kui sõna tuleb rea lõpus ruumipuudusel poolitada.
Märkus:
Poolituskriipsudele kohaldatakse kriipsueemaldust.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.24

soft hyphen

discretionary hyphen (synonym)

A special character in a word, inserted automatically or by the user to mark where the word can be divided, and displayed as a hyphen when the word must be divided at the end of the line due to lack of space.
Märkus:
Soft hyphens are subject to hyphen drop.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.03.08

poollahuti

Kombinatsioonlülitus, millel on
- kaks
sisendit: * vähendatav G ja vähendaja H,
- ning kaks
väljundit: * ülekandeta * vahe U ja laenunumber V,
ja mille väljundid on sisenditega seotud vastavalt järgmisele
tabelile:
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.08

half subtracter

A combinational circuit that has
- two
inputs that are a minuend, G and a subtrahend, H,
- and two
outputs that are a difference without carry, U, and a borrow digit, V,
and in which the outputs are related to the inputs according to the following
table:
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.02.08

poolruumiline

2,5-mõõtmeline (synonym)

Kahemõõtmeline graafiline esitus, kus luuakse kolmemõõtmelisuse efekt ülekattuvatele objektidele * varjangu prioriteetide kinnistamisega.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.02.08

two and one-half dimensions

A two-dimensional graphic representation in which a three-dimensional effect is produced by assigning an occlusion priority to overlapping objects (30.01.07 A).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.17

poolsidus võrk

Kihtideta võrk, milles iga tehisneuron ei tarvitse olla seotud kõigi teistega, või kihtvõrk, milles iga tehisneuron mingis kihis ei tarvitse olla seotud kõigi pärisuunas külgneva kihi neuronitega.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.17

partially connected network

diluted network (synonym)

A nonlayered network in which each artificial neuron is not necessarily connected to all the others, or a layered network in which each artificial neuron in a layer is not necessarily connected to all neurons in the adjacent forward layer.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur