[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
11.03.05

poolsummaator

Kombinatsioonlülitus, millel on
- kaks sisendit, A ja B,
- ning kaks väljundit, üks esitab
summat S ülekandeta, teine esitab ülekannet C,
ja mille
väljundid on sisenditega seotud vastavalt järgmisele tabelile:
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.05

half adder

A combinational circuit that has
- two
inputs A and B,
- and two
outputs, one being a sum without carry, S, and the other being a carry, C,
and in which the outputs are related to the inputs according to the following
table:
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.01.03

poolsümbolesitus

Teadmuse esituse meetod, mis sümbolite otsese talletuse asemel jaotab esituse suhteliselt suurele võrgule.
Märkus:
Seostusmudelis killustab poolsümbolesitus võrgus talletatava teadmuse ja seda ei saa kergesti väljendada lihtsate reeglitena või sümbolkujudena.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.01.03

subsymbolic representation

A technique for knowledge representation that distributes the representation over a relatively large network rather than storing symbols directly.
Märkus:
In the connectionist model, the knowledge stored in the network is fragmented by using subsymbolic representation and cannot easily be expressed as simple rules or symbolic forms.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.07.02

port

Lõpp-punkt, mille kaudu signaalid saavad võrku siseneda või sealt väljuda.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.02

port

A termination point through which signals can enter or leave a network.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.02.21

port

Funktsionaalüksus, mille kaudu andmed saavad siseneda võrku või väljuda sellest.
Märkus:
Vt ka termini „port„ määratlus standardis ISO/IEC 2382-9:1995.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.02.21

port (of a network)

A functional unit through which data can enter or leave a network.
Märkus:
See also the definition of the term „port„ in ISO/IEC 2382-9:1995.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.13

positiivne näide

Näide, mis sobib õpitava mõistega ning võib tekitada selle mõiste üldistuse.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.13

positive example

positive instance (synonym)

An example that fits the concept to be learned, and may produce a generalization of that concept.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.33

positsioneerimisaeg

rajaotsiaeg (synonym)

Aeg, mis kulub otsepöördusega * mäluseadme * pöördusvarre positsioneerimiseks õigele rajale.
Märkus:
Vt. joonis 1.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.33

seek time

positioning time (synonym)

The time required for the access arm of a direct access * storage device to be positioned on the appropriate track.
Märkus:
See figure 1.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.03.01

positsioonarvusüsteem

positsioonsüsteem (synonym)

Arvusüsteem, milles arv esitatakse järjestatud * märgi hulgaga, nii et mingi märgiga lisanduv väärtus sõltub märgi asukohast ja märgi väärtusest.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.03.01

positionalrepresentationsystem

positionalsystem (synonym)

positional notation (synonym)

Any numeration system in which a number is represented by an ordered set of characters in such a way that the value contributed by a character depends upon its position as well as upon its value.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.03.02

positsioonesitus

positsioonkuju (synonym)

Arvu esitus positsioonsüsteemis.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.03.02

positional representation

A representation of a number in a positional representation system.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.13.06

positsiooni korratavus
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.13.06

positional repeatability
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.03.35

postambula

Magnetkandjal iga ploki lõppu salvestatav biti jada tagasisuunas lugemise sünkroniseerimiseks.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.35

postamble

A sequence of bits recorded at the end of each block on a magnetic medium, for the purpose of synchronization when reading backward.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.08.03

postfiksesitus

postfiksnotatsioon (synonym)

Matemaatiliste avaldiste esitusviis, kus igale tehtemärgile eelnevad ta operandid ning tehtemärk tähistab tehet, mis tuleb sooritada talle eelnevate operandide või vahe tulemitega.
Näide:
A ja B summa korrutatuna C-ga esitatakse avaldisega AB + C x.
P konjunktsioon Q ja R konjunktsiooni tulemiga esitatakse avaldisega PQR && või PQR((.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.08.03

postfix notation

suffix notation (synonym)

reverse Polish notation (synonym)

A method of forming mathematical expressions in which each operator is preceded by its operands and indicates the operation to be performed on the operands or the intermediate results that precede it.
Näide:
A added to B and the sum multiplied by C is represented by the expression AB + C x.
P AND the result of Q AND R is represented by the expression PQR &&.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur