[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
10.02.13

mälupilt

Programmi ja temaga seotud andmete esitus sellistena, nagu nad on põhimälus resideerimise ajal.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.02.13

storage image

core image (synonym)

The representation of a computer program and its related data as they exist at the time they reside in main storage.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.10

mäluseade

salvesti (synonym)

mälu (synonym)

Funktsionaalüksus, millesse saab andmed paigutada, milles neid saab hoida ja millest neid saab võtta.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.10

storagedevice

storage (synonym)

A functional unit into which data can be placed, in which they can be retained, and from which they can be retrieved.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.01.12

mäluseade

mälu (synonym)

salvesti (synonym)

Funktsionaalüksus, millesse saab andmeid paigutada, milles neid saab hoida ja millest neid saab võtta.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.01.12

storagedevice

storage (synonym)

A functional unit into which data can be placed, in which they can be retained and from which they can be retrieved.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.01.03

mälu sektsioonimine

Kalkulaatori * mäluseadme jaotamine sõltumatuteks sektsioonideks.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.01.03

memory partitioning

storage partitioning (synonym)

In calculators, the subdividing of a storage device into independent sections.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.07.05

mälustruktuurikeel

Andmebaasikeel * mälukorralduste defineerimiseks sõltumatult konkreetsetest mäluseadmetest ja operatsioonisüsteemidest.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.07.05

storage structure language

A database language for defining storage organizations independently of any particular storage device or operating system.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.10

mälutõmmistus

mäludamp (synonym)

Arvuti kogu sisemälu või selle osa sisu tõmmistus.
Märkus:
Harilikult kahend-, kaheksand- või kuueteistkümnend kujul.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.10

memory dump

A dump of the contents of all or part of the internal storage of a computer.
Märkus:
Usually in binary, octal, or hexadecimal form.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.01.10

märgend

Asukoha i dentifikaator* programmis.
Märkus:
Märgendit kasutatakse sageli lausele viitamiseks.
Basicus võib märgendiks olla rea number, kuid see pole alati teisalduse sihtkoht.
Fortranis võib lause ees asuvat viienumbrilist märgendit kasutada lausele viitamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.01.10

label

An identifier for a location in a program.
Märkus:
A label is frequently used to refer to a statement.
In BASIC, a line number can serve as a label, but is not always the target for a transfer.
In Fortran, a label consisting of up to five digits that precedes a statement, may be used to refer to the statement.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.09.03

märgend

Andmeelementide kogumi sees asuv või talle lisatud identifikaator.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.09.03

label

An identifier within or attached to a set of data elements.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.02.03

märgibitt [märgimärk] [märginumber]

Märgikohal asuv bitt [ märk ] [ number ], mis näitab vastava numeraaliga esitatava arvu algebralist märki.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.02.03

sign bit [sign character] [sign digit]

A bit [ character ] [ digit ] that occupies a sign position and indicates the algebraic sign of the number represented by the numeral with which it is associated.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.04.15

märgigeneraator

Funktsionaalüksus, mis märgi * kuvamiseks * konverteerib märgi kodeeritud esituse graafiliseks esituseks.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.15

character generator

A functional unit that converts the coded representation of a character into the graphic representation of the character for display.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.04.11

märgi keskmine edastatav infosisaldus

Kõigi statsionaarsest sõnumiallikast lähtuvate võimalike sõnumite * keskmine edastatav infosisaldus keskmiselt ühe märgi kohta, matemaatiliselt määratletuna piirprotsessiga:

160411a.gif
kus Tm on kõigi m-märgiliste üksteisele vastavate sisend- ja väljundjadade paaride keskmine edastatav infosisaldus.
Märkus:
Märgi keskmist edastatavat infosisaldust võib väljendada näiteks šannonites märgi kohta.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.04.11

character mean transinformation content

The mean per character of the mean transinformation content for all possible messages from a stationary message source, defined in mathematical notation by the limit:
160411a.gif
where Tm is the mean transinformation content for all pairs of corresponding input and output sequences of m characters each.
Märkus:
The character mean transinformation content may be expressed in a unit such as the shannon per character.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur