[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
30.06.29

mõõteväli

Ala, kus võib paikneda objekt või objektid.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.06.29

field of measurement

The area within which an object (30.01.07 A) or objects may be positioned.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.29

mähkimine

Kuvaruumi teises otsas selle pildi osa kuvamine, mis muidu jääks väljapoole kuvaruumi.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.29

wraparound

Displaying, at the opposite end of the display space, the part of a display image that would otherwise lie outside that display space.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.01.13

mälu

Kogu adresseeritav salvestusruum töötlusseadmes ja teistes sisemäludes, mida kasutatakse käskude * täitmiseks.
Märkus:
Kalkulaatorites, * mikroarvutites ja mõnedes miniarvutites tuleb terminile „põhimälu„ eelistada terminit „mälu„.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.01.13

memory

All of the addressable storage space in a processing unit and other internal storages that is used to execute * instructions.
Märkus:
In calculators microcomputers, and some minicomputers, the term „memory„ is preferred to the term „main storage„.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.11

mälu

Kogu adresseeritav käskude * täitmiseks kasutatav talletus ruum töötlusseadmes ja kõigis muudes sisesalvestites.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.11

memory

All of the addressable storage space in a processing unit and all other internal storage that is used to execute * instructions.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.04.07

mäluindikaator

Visuaalne indikaator, mis näitab, et arvu hoitakse mälus.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.04.07

memory indication storage indication

A visual indication that a number is being held in the memory.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.28

mälukaitse

Mäluseadmele või ühele või enamale mälupesale juurdepääsu piiramine kirjutuse, * lugemise või mõlema tõkestamise teel.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.28

storage protection

Limitation of access to a storage device, or to one or more storage locations, by preventing writing or reading or both.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.11

mälukorraldus

Mälu ja ta pöördus operatsioonide kompositsioon, mis vastab mingile andme struktuurile ja ta ühendustele.
Märkus:
Andmestruktuuri loogilistele elementidele seatakse vastavusse nende salvestatud füüsilised vasted, näiteks vastavad kirjetüübi * kirjetele mingisse faili * salvestatud kirjed.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.11

storage organization

The arrangement of storage and of its access operations corresponding to a data structure and to its associations.
Märkus:
The logical elements of the data structure are mapped into their stored physical counterparts, for example, the records of a record type are mapped into stored records of a file.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.03.24

mälu kustutuse funktsioon

Funktsioon, mis võimaldab tühistada andmeid nendes mäluseadmetes, mida osutavad klahvid.
Märkus:
Kalkulaatoril võib olla muid kustutusklahve etteantud funktsioonide tühistamiseks.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.24

clear memory function

The function that allows the cancellation of data in the storage devices to which the key is referring.
Märkus:
There may be other „clear„ keys on the calculator used to cancel specified functions.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.21

mälu maht

Mäluseadmesse mahtuv andme kogus andmeühikutes mõõdetuna.
Märkus:
Andmeühikuks võib olla kahendmärk (bitt), bait, * sõna jne.
Registrite puhul kasutatakse selles tähenduses terminit registri pikkus.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.21

storage capacity

storage size (synonym)

The amount of data that can be contained in a storage device, measured in units of data.
Märkus:
A unit of data can be a binary character, a byte, a word, etc.
For registers, the term register length is used with the same meaning.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.05

mälupesa

pesa 2. mäluala (synonym)

Aadressiga üheselt määratud koht * mäluseadmes.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.05

storage location

location (synonym)

A position in a storage device that is uniquely specified by means of an address.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.06

mälupesik

mälurakk (synonym)

Vähim adresseeritav üksus mäluseadmes.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.06

storage cell

storage element (synonym)

The smallest unit that can be addressed in storage.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur