[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
09.04.05

andmekontsentraator

Funktsionaalüksus, mis võimaldab ühisel edastusmeediumil teenindada andmeallikaid, mida on rohkem kui kasutadaolevaid edastuskanaleid.
Märkus:
Ühelgi hetkel ei saa aktiivseid allikaid olla rohkem kui edastuskanaleid.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.04.05

data concentrator

A functional unit that allows a common transmission medium to serve more data sources than there are transmission channels available.
Märkus:
The number of active sources at a given instant cannot be greater than the number of transmission channels.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.07.04

andmekäitluskeel

DML (synonym)

Andmebaasihalduri poolse toega andmebaasikeel, mida kasutatakse andmebaasi poole pöördumiseks, et sooritada andmete loomise, võtu, lugemise, kirjutuse, kustutuse jms operatsioone.
Märkus:
Neid operatsioone võidakse spetsifitseerida protseduuridena (protseduurne andmekäitluskeel) või loogika avaldistena (deksriptiivne andmekäitluskeel).
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.07.04

data manipulation language

DML (synonym)

A database language, supported by a database management system, used to access a database for operations such as creating, retrieving, reading, writing, and deleting data.
Märkus:
These operations may be specified in the form of procedures (procedural data manipulation language) or in the form of logical expressions (descriptive data manipulation language).
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.01.12

andmekäitlusreegel

Eeskiri andmeobjektide manipuleerimiseks teatava andmetüübi eksemplaridena, vastavalt sellesse andmetüüpi kuuluvate andmete jaoks lubatavatele operatsioonidele.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.01.12

data manipulation rule

A prescription for manipulating data objects as instances of a certain data type according to the permissible operations upon data of this data type.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.42

andmelaostus

andmekorruptsioon (synonym)

Andmetervikluse juhuslik või sihilik rikkumine.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.42

data corruption

An accidental or intentional violation of data integrity.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.33

andmelõpmik

Andmejaama osa, mis on andmeallikas, * andmeneel või mõlemad.
Märkus:
Andmelõpmik võib olla ühendatud otse arvutiga või olla selle osa.
Vt. joonis 4.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.33

data terminal equipment

DTE (synonym)

That part of a data station that serves as a data source, a data sink, or both.
Märkus:
The DTE may be connected directly to a computer, or may be part of it.
See figure 4.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.01.09

andmemodelleerimisvahend

DMF (synonym)

Tarkvara * andmemudelite (2) teostamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.01.09

data modelling facility

DMF (synonym)

A software for the implementation of data models (2).
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.01.07

andmemudel

Andmete struktureerimisviis andmebaasis vastavalt formaalsetele kirjeldustele infosüsteemis ja vastavalt rakendatava andmebaasihalduri nõuetele.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.01.07

data model

A pattern of structuring data in a database according to the formal descriptions in the information system and according to the requirements of the database management system to be applied.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.01.08

andmemudel

Andmete korralduse kirjeldus ettevõtte info struktuuri peegeldaval viisil.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.01.08

data model

A description of the organization of data in a manner, that reflects the information structure of an enterprise.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.01.04

andmeneel

Funktsionaalüksus, mis võtab edastatud andmed vastu.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.01.04

data sink

The functional unit that accepts transmitted data.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.03.02

andmeobjekt

Programmide * täitmiseks vajalik andmestruktuuri element, näiteks fail, massiiv või operand.
Märkus:
Andmeobjekt võib olla konstant või muutuja.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.03.02

data object

An element of a data structure such as a file, an array, or an operand, that is needed for the execution of programs.
Märkus:
A data object may be a constant or a variable.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.01.11

andmeobjekt

Üksusena käsitletavad diskreetandmed, mis esitavad tuntud või eeldatavalt tuntud andmestruktuuri eksemplari.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.01.11

data object

Discrete data, considered as a unit, representing an instance of a data structure that is known or assumed to be known.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur