[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
04.07.14

andmepank

Mingi teemaga seotud ja selliselt korraldatud andmete kogum, et kasutajad saavad selle poole pöörduda.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.07.14

data bank

A set of data related to a given subject and organized in such a way that it can be consulted by users.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.08.04

andmepank

Andmete kogum teatava teema kohta, korraldatud nii, et abonendid saavad selle poole pöörduda.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.08.04

data bank

A set of data related to a given subject and organized in such a way that it can be consulted by subscribers.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.44

andmereostus

Ühe turvamääranguga või turvakategooriaga * andmete viimine madalama turvamääranguga või teistsuguse turvakategooriaga andmete hulka.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.44

contamination

The introduction of data of one security classification or security category into data of a lower security classification or different security category.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.39

andmeside

Funktsionaalüksuste vaheline andmete ülekandmine vastavalt andmeedastust ja andmevahetuse koordineerimist reguleerivale reeglistikule.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.39

data communication

Transfer of data among functional units according to sets of rules governing data transmission and the coordination of the exchange.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.01.01

andmeside

Andmete teisaldus funktsionaalüksuste vahel vastavalt andmeedastust ja andmevahetuse koordineerimist reguleerivatele reeglitele.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.01.01

data communication

The transfer of data among functional units according to sets of rules governing data transmission and the coordination of the exchange.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.01

andmesidelüli

lüli (synonym)

link (synonym)

Kahe andmelõpmiku need osad, mida reguleerib protokoll, koos neid ühendava kanalikontuuriga, mis koos võimaldavad andmeid teisaldada.
Märkus:
Vt. joonis 4.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.01

data link

Those parts of two data terminal equipments that are controlled by a protocol along with the interconnecting data circuit, which together enable data transfer.
Märkus:
See figure 4.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.12.15

andmesidestus

Sidestus, mille puhul moodulitel on ühised andmed.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.12.15

data coupling

Coupling in which data are shared between modules.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.07.08

andmesidevõrk

andmevõrk (synonym)

Võrk, milles kanalikontuurid ja võimalikud kommutatsioonivahendid võimaldavad andmesidet * andmelõpmike vahel.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.08

data network

An network in which data circuits and possibly switching facilities enable data communication among data terminal equipments.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.02.09

andmesisestus

Andmete masinloetavale kandjale panemise protsess.
Näide:
Andmete sisestamine terminalilt palkade faili * flopil.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.02.09

data entry

The process of putting data onto a machine-readable medium.
Näide:
To enter data to a payroll file on a flexible disk from a terminal.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.08.03

andmesisestusjaam

Peamiselt arvutisse * andmete sisestuseks määratud terminal.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.08.03

data input station

data collection station (synonym)

A user terminal primarily designed for entering data into a computer.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.06.09

andmeskafander

Ülikond keha sensoorsete andmete sisestuseks ja väljastuseks.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.06.09

body suit

data suit (synonym)

full-body suit (synonym)

Suit for sensory body input and/or output.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur