[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kuht kuht g kuhti Iis Pst Hel; kuh́t g kuhti Sim MMg Plt Hls Võn San V, `kuhti Hls, kuhi Trv; n, g kuhti VJg I KJn Pst Nõo Ote, `kuhti IisR Krj Muh IisK Iis Hel Nõo Kam Ote, `kuhtsi Hel; `kuhtin g -i Ran
1. naiste jakk, pluus Pane `kuhti `selga, `lapsel on külm IisR; `enne `üiti `kuhtid naiste jäkid VJg; ma lasin omale uue kuhti õmmelda, sie oli `lahtine jakk Sim; õlen seda kuhtida jo kaks `oasta kand Trm; kuhtid õlid naesse jakid Kod; sit́si jäḱk oli jälle kuhti Nõo; `kuhti sõna `kaotedi ärä, sis `tuĺli jaki Kam; vanast olliva `kampsuni, nüid om kuhti; seo `kuhti om väegä õrre, paśtuss läbi `vasta `valget Ote; vanast oĺliʔ kõ̭igil kuhtiʔ nii naisil ku mehil, meeste `kuhti `ülti iks `rohkõmb säŕgiss; mõ̭nõl oĺl tsitsi kuhtõlõ trihiʔ ala tettü; villadsõlõ kuhtilõ tetti iks pael `vi̬i̬rde Kan; Vällä minnäʔ panti villane kuht ammõ pääle; Mis tu̬u̬ vihmapisu kuhtilõ tege Urv; vanast ummõĺdi kuhtiʔ, `keśkest kitsass; `kuhtil oĺliʔ nöpsiʔ i̬i̬hn, `käüse˽pikäʔ Rõu; vanast oĺl naistõl sääne jaḱk, kutsuti kuh́t Vas; kuh́t pandass `hammõ pääle Se
2. kleit; seelik lastel `puhtad kuhtid seĺjas MMg; si̬i̬ om ää kuh́t küll latsel Trv; lastel aetse kuhti või kuht `selga, si̬i̬ olli laste kuub või leit Pst; Latsel tetti uus kuh́t Hls; Ma `tõie linnast eilä latsele uvve kuhti Hel; kuhtide `vi̬i̬rde `panti pitsen pael Ote
3. palitu, kuub `kuhti oli ka köige pääl Krj; nüid om ülejaki, vanast olliva kuhtise Ote; paks kuht, pu̬u̬mvillaʔ all Kan; vanast oĺli siin meeste`rahva kuhtiʔ ja säŕgiʔ Plv; kuh́ti ańd poisi `üskä Se
Vrd kohvta

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur