[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kolama3 kolama R eP M(-me) Puh Nõo San/-me/
1. hulkuma, luusima te `täüte `aeva kolada ühest kohast `toise Kuu; `talve ajal ikke `undid kolavad `seini ja tubasi VNg; mis sa siin kolad `ümber `nurkade Jäm; Ise vana inimene siis ta kolab `ööse `ilma kauda Pöi; kolab piale `ringi, ei taha tööd teha Mär; poisid kolavad öö läbi tüdrikude `juures Kse; `päeva tööd ei viisi teha, `öösi `muuku kolab külapääl Saa; kärbid on pruunikad, kolavad `mööda `lautasi Kos; ei mina läind möda aida uksi kolama; (askeldamisest) kolasid `õhta iĺja ja ommiku vara JJn; mina olen need ravad kõik ää koland ja `marju `ot́sind Ann; loomad kolavad igal pool `ringi, `kińni ei pane Lai; tõise om vaguviisi, ei taha minnä kolame Krk; Temä kolab `ilma müüdä ümbre, ei ole temäl koduga `asja Nõo
2. otsima; korjama `tuhka`päivän `jälle - - `pliidialused ja kaik kolati `tühjäks siis Kuu; Kolab omale `keikse paremad suu`täiad IisR; poisid kolavad kapi kallal Juu; [lapsed] õppisid `üksipäni kodu raha kolama JJn; `käegä kolas kõik süĺdi vedelä läbi, õt́s liha Kod || (kondi närimisest) `Sülti `keideti, `kondid sies, sis `laua `juures kolati `konti Lüg; koer kolab `konti Jõh; `Antsin `kondid `poistele kolada IisR
3. kolima `ümber kolama (teise korterisse) Jäm; `teisse `kohta elama lähed, siis kolab asjad, oma raami ää Khk
Vrd kollama1, kulama

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur