[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kajuma2 kaju|ma Hää Vil(kaeu-) Puh, -me Pst Hls Krk Hel San, kajo|ma, kaeo- Saa KJn Kõp Vil Trv, kajo|ma T, -me Hls Krk Hel, da-inf `kaeva Hls Krk, `kaiva Nõo Ote
1. kaevama Mi̬i̬s lääb alles õhta auku kajuma Hää; Mõne `aasta i̬i̬st kaeusid ku̬u̬ĺ`meister ja lapsed - - luukere `väĺlä Vil; mehe lätsive `auda kajome Hls; `saarlese ja `iidlese tulev `raavi kajome; kajoge auk `sissi; akka `ku̬u̬pa kajome Krk; ein olli juba ärä tettu, ku `lasti kraav kaeude Hel; nelläkeste kaeonuva Ran; [metsa istutades] ikki vanami̬i̬s kajosi `audu ja mia panni `si̬i̬mnit Puh; mia olli ka `auda kaeoman; Kaĺk Jaan ja lell kaeosiva mul siin `kraavi, `tahtsiva siist `õkva `kaiva; ma pia `laskma `vastne kaeo kaeoda; kaeosime `väĺlä nu̬u̬ `uibu, `kaalsime üless; nii suur pi̬i̬t `olli, võti vigla, viglaga kajosi üless; ma lase `valla `kaiva tolle kraavi Nõo; ma kajosi `kaivu; maa taht läbi kajude, ma kaiva `lapjuge San
2. (välja) õõnestama `niske kõver väits `oĺli, tollega kaeoss ta `luśka sehest nu̬u̬ lastu väĺlä, ja `oĺligi luśk valmiss Nõo
Vrd kaevama1

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur