[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–33. vihik (a–podina)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 4 artiklit

kaap1 kaap Jõe Muh Rid Trv, g kaab|u Mär Kse Hää Juu/-ua-/ KuuK Koe Iis Trm(-oa-) KJn Krl Rõu Räp, g -i Kei; kaab g kao Se(kaabo) Lut; kaab Kuu kaabu vana kaap oli pias Rid; `kaapu `kantass pääs Hää; pühapää `käidi kirikus kaabiga Kei; naisel [oli peas] nisikene suur kaap või nisike nigu truba muodi ja laiad `paelad Iis; haane (Haanja) kaap suurõ `korgõ pesäga, `mustjass haĺl pu̬u̬mvillanõ nü̬ü̬r pääl Räp; `haani (Haanja) kaab; pohova kaab (van) säntse `väiku veerekese, munõl oĺ kat́stõisskümme `pri̬i̬si küleh; kao veereʔ; olõst koeti oline kaab Se Vrd kaabu, kaapar1, kaaps3
kaap2 kaap Krl, g kaab|i Mus, -u Rõu, `kaape Vas
1. kaabe paa kaap um hüä, taa ollõv kõtu rohuss Rõu; mõhõ kaaṕ Vas Vrd kaabe
2. riiv `tuhvli riiv εhk kaap, kaabiks `üitasse ka Mus
kaap3 kaap g kaaba Krk tihe, paatunud tükk, kamakas; mingi aine kiht kivi pääl kasvass seast `kaapa (sammalt), midä maha saat `kaapi; kõtualutse villa kokku är vanunu, ku kaap kunagi; küll olli `irmus sõnnik, miul tulli puha `lamba kaap - - kudaki `laote ei saa, kisu kas või küidse katekõrra päält Krk Vrd kaabak1
kaap4 on sel oli vana obose pronks ees, lasi ikke koap, koap Juu

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur