2020 » Kuupäev (sissetulemise/väljaminemise): from 01 Jaanuar 2020 to 31 Detsember 2020 » 2020-07-102020-07-10
meil
kiri
2.3-3/20/54
N/A
Keeleinspektsioon
N/A
P. Päll
N/A
Vastus järelepärimisele
N/A
AVTs §35 lg 1 p 12
2095-07-08