2020

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2020-04-27 kiri 1-33/20/40 EKI vastuskiri haridus- ja teadusministri määruse eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks kohta
2020-04-24 kiri 2.3-5/20/41 Eksperdihinnangu küsimine
2020-04-24 käskkiri 1-5/20/14 Atesteerimiskomisjoni moodustamine
2020-04-24 personalikäskkiri 4-6/20/11 Hüvitis
2020-04-21 kiri 1-33/20/39 „Haridus- ja Teadusministeeriumi 2020-2023 programmide kinnitamine ning 2020. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad“ muutmine
2020-04-21 kiri 1-33/20/40 Haridus- ja teadusministri määruse eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks_Haridus- ja teadusministri 21. augusti 2015. a määruse nr 40 „Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades" muutmine
2020-04-21 personalikäskkiri 4-6/20/9 Lisatasu maksmine
2020-04-21 personalikäskkiri 4-6/20/10 Preemia maksmine
2020-04-20 kiri 1-33/20/38 Sotsiaalministeeriumi kirja edastamine
2020-04-20 käskkiri 1-5/20/13 Baasfinantseerimine
2020-04-17 kiri 1-33/20/37 Vabariigi Valitsuse protokollilise otsuse eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks_„Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035“ kinnitamine
2020-04-14 leping 1-32/20/5 Lepingu lisa (akt)
2020-04-13 kiri 1-33/20/36 Nõusolek
2020-04-09 kiri 2-2/20/24 Eesti Keele Instituudi teadus- ja haldusnõukogu moodustamine" muutmine
2020-04-06 kiri 1-33/20/33 Confirmation letter
2020-04-06 kiri 1-33/20/35 Confirmation letter
2020-04-06 kiri 1-33/20/34 Confirmation letter
2020-04-06 kiri 1-33/20/29 Eesti Keele Instituudi arvamus
2020-04-03 kiri 1-33/20/32 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) 163 SE kohta
2020-04-03 personalikäskkiri 4-6/20/8 Hüvitis