2013 » Kuupäev (sissetulemise/väljaminemise): from 01 Jaanuar 2013 to 31 Detsember 2013 » 2013-12-302013-12-30
N/A
puhkusekäskkiri
1-6-1/13/38
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Käskkirja 01.10.2013 nr 1-6-1/29 "Õppepuhkus" muutmine
N/A
AvTS §35 lg 1 punkt 12
N/A