2012 » Kuupäev (sissetulemise/väljaminemise): from 01 Jaanuar 2012 to 31 Detsember 2012 » 2012-12-21

2012-12-21
meil
leping
3-2/12/18
Eesti Keele Instituut
Bucoma OÜ
06.08.2012
K. Oro
N/A
Käsundusleping
Lepingu objektiks on EKI juurdepääsetavuse suurendamise ja tuleohutusnõuetega kooskõlla viimise (edaspidi „ehitis”) ehitustööde käigus omaniku ehitusjärelevalve teenuse osutamine (edaspidi „teenus”) vastavalt lihthanke „EKI juurdepääsetavuse suurendamise ja tuleohutusnõuetega kooskõlla viimise ehitustööde omanikujärelevalve“ hankedokumentidele, käsundisaaja poolt hankemenetluses esitatud pakkumusele ja käesolevale lepingule.
Download
Filename: KSUNDUSLEPING_OJV_juurdeps.ddoc
Mime: application/xml
Size: 0.09 MB
Hits: 240
N/A
N/A