2011 » Kuupäev (sissetulemise/väljaminemise): from 01 Jaanuar 2011 to 31 Detsember 2011 » 2011-03-042011-03-04
meil
kiri
1-11/11/15
Haridus- ja Teadusministeerium
N/A
2011-03-04
U. Sutrop
N/A
Teaduse rahvusvahelistumise programm
Head partnerid,Käesolev kiri on suunatud Haridus- ja teadusministeeriumi programmi „Teaduse rahvusvahelistumine“ partneritele – ülikoolidele, teadus- ja arendusasutustele ja programmi tegevuste vastu huvi ilmutanud riigiasutustele.Ilmselt olete kursis, kuid informeerin teid siinkohal uuesti, et käesoleva aasta jaanuarikuus sai Haridus- ja teadusministeeriumis kinnitatud Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu meetme Rahvusvahelise koostöö toetamine programm Teaduse rahvusvahelistumine. Käesoleva kirja eesmärk on informeerida teid programmi pakutavatest võimalustest, programmi ülesehitusest ning raha taotlemise võimalustest ning paluda teilt vastukaja, seda nii täpsustavate küsimuste osas kui ka selle osas, milliseid oma tegevustest näeksite programmiga seotud olevat.Programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Eesti riigieelarvest, omafinantseeringut programmi vahendite kasutamisel vaja ei ole. Programmi kogueelarve on ca. 12,5 miljonit eurot (ehk ligi 200 miljonit krooni) ning programmiperioodiks 2010-1015. Programm sai loodud selleks, et viia täide Eesti seni võetud riiklikke kohustusi Eesti TjaA rahvusvahelistumisel ning toetada programmi partnerite jaoks vajalikke tegevusi rahvusvahelise koostöö arendamisel.Programm on mõnevõrra erineva fookusega kui seni käivitunud infrastruktuuri rahastamise meetmed, keskendudes n-ö pehmetele tegevustele ning tähtsustades algatavate tegevuste rahvusvahelist aspekti: Eestipoolse võimekuse tõstmine rahvusvahelise teaduskeskuse/partneriga vajalike standarditeni, ELi jm. rahvusvahelistes teadusvõrgustikes osalemine, Eesti teaduse rahvusvaheline tutvustamine ja seire, Eesti riiklike kahe- ja mitmepoolsete lepingute teadusalaste eesmärkide täitmine (sh. Eesti välispoliitika eesmärgid – arenguabi, naabruspoliitika jm), Euroopa teadusruumi (sh. Joint Programming initsiatiivid), Innovaatilise liidu, Läänemerestrateegia teadusalastes tegevustes osalemine jm. Täpsema info leiate manuses olevast programmdokumendist (72_25012011.pdf), ent olgu siinkohal rõhutatud, et programm on loomu poolest eeskätt n-ö pehmete tegevuste toetamisele suunatud. See ei tähenda keeldu infrastruktuuri arendamise kulutustele, kui see on rahvusvahelistumisel vältimatu, ent programmi rahalised võimalused on piiratud, mistõttu lähtutakse rahastamise otsustamisel Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetsetest valdkondadest, Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardist ja Eesti riiklikult võetud kohustustest.Täpsemat infot programmi ülesehituse ja toimimise kohta leiate programmdokumendist, elluviimise juhendist ning selle lisadest (vt. manusest), siinkohal olgu veel üles loetud programmi tegevuste jaotus:1.Eesti TjaA asutuste rahvusvahelistumise toetamine (ca. 70% eelarvest)

2. Koostöö Euroopa teadusruumi ja Eesti rahvusvaheliste lepingute raames (ca. 23% eelarvest)

3. Monitooring ja teadvustamine (ca. 3,5% eelarvest)

4. Administratiivkulutused (ca. 3,5% eelarvest)Palun teil nende materjalidega tutvuda, oma asutuse rahvusvaheliste tegevuste üle mõelda ning hinnata, kas ja millistes tegevustes on teil võimalik ja vajalik panustada. Ühtlasi, kui oskate anda esialgset hinnangut, milliseid tegevusi ja millises rahalises mahus on teil huvi juba käesoleval aastal realiseerida, siis sellestki on meile palju kasu programmi edasiste tegevuste planeerimisel. Tänuväärt on ka teie mõtted, mured ja võimalikud täiendused elluviimise korra ja lisadega seonduvalt – HTMi soov on saavutada võimalikult hea koostöö. Palun vastuses ka märkida, kui soovite planeeritavate tegevuste arutamiseks kohtuda või tunnete vajadust programmi põhjalikuma tutvustamise järele mõnes muus formaadis. Kui võimalik, palun vastuseid meilitsi 15. märtsiks. Suur tänu!NB! Vahepealsel perioodil olen paraku kättesaadav vaid meilitsi.Lugupidamisega,Mikk Vainik

HTMi teadusosakond

Programmijuht

7350304
N/A
N/A