William Carlos Williamsi (1883-1963) “The Red Wheelbarrow” on kindlasti autori kõige tuntum luuletus, esmakordselt ilmunud 1923 raamatus “Spring and All”. Hiljem on see tekst rännanud antoloogiast antoloogiasse ja teda on palju kommenteeritud: üks põhjusi on ilmselt see, et “The Red Wheelbarrow” näib oma lühiduses väga veenvalt eksplitseerivat Williamsi põhilauset “no ideas but in things” -- esitada ideesid ainult asjades, millele toetub kogu Williamsi minimalistlik poeetika.

Ninniku värav annab luuletuse erinevaid tõlkevariante, millest mõned taotlevad stiililist sarnasust originaaliga, mõned aga mitte. Siin on lähtutud teesist, et iga luuletõlge peab paratamatult olema iseseisev luuletus, kui see üldse loodab saavutada mingisugust mõju. Erinevalt stiliseeritud tõlkevariandid toovad nähtavale algupärandi erinevaid võimalusi, millest mõned on hõlpsasti väljaloetavad juba lähtetekstist, mõned aga mitte. Ühtlasi saab variantides katsetada neid kontekstuaalseid seoseid, mis uuel tekstil eesti kirjanduse ruumis tekivad ja mida algupärandis olla ei saanudki.

Hasso Krull


Üldist informatsiooni William Carlos Willimsi kohta
http://www.english.uiuc.edu/maps/poets/s_z/williams/williams.htm
http://www.poets.org/poets/poets.cfm?prmID=120

 
sisu