Prantsuse sümbolisti Stéphane Mallarmé (1842-1898) kolm hermeetilist sonetti on tõlgitud viisil, mis sarnaneb Mallarmé graafilisele hilisteosele “Un coup de dés” (Täringuvise, 1897). Nõnda on võimalik teatava piirini edasi anda Mallarmé teksti polüseemilist keerukust ja ruumilisust. Ühtlasi rõhutab graafiline vorm Mallarmé luule modernistlikke aktsente.

Tõlkimisel on kasutatud Robert Greer Cohni kommentaare raamatust “Toward the Poems of Mallarmé” (Berkeley and Los Angeles, University of Califormia Press, 1965), kus nende sonettide sõnahaaval tehtud analüüsid leiduvad lk 124-146.

Hasso KrullSuurim prantsuskeelne Mallarmé-pesa
http://mallarme.nemoclub.net/

Mallarmé koondkogu “Poésies” (1842-1898)
http://cage.rug.ac.be/~dc/Literature/Mallarme

“Un coup de dés”
http://www.projetmallarme.com/yako/coupdedes/lanceur.html

 
sisu