Kohanimenõukogu koosolek
20. juuni 1997
Lisa protokollile nr 1

RÖÖPNIMEDE KASUTAMINE KAARDIL JA TEKSTIS

Kaardil ja tekstis esitatavate nimevariantide staatust tuleb kohanimeseadusest lähtudes edaspidi täpsemalt eristada, kasutades selleks erinevaid kirjade suurusi ja paigutust. Kui kaardil vm on ühe koha tähistamiseks kasutatud kahte nime, siis võivad need nimekujud olla kas kohastikku (üksteise all) või järjestikku. Vastavalt sellele on järgnevad soovitused antud kahes variandis.

Ametlikud rööpnimed esitatakse ühesuurustena kas üksteise all (ilma eraldusmärkideta) või üksteise järel kaldkriipsuga eraldatult (mõeldav oleks loendis vm kasutada kaldkriipsu asemel ka võrduskriipsu). Nt:

Kohastikku    Järjestikku
Pürksi
Birkas
    Pürksi / Birkas
SUTLEPA MERI
SUTLEPSJÖN
    SUTLEPA MERI / SUTLEPSJÖN

Mitteametlikud nimevariandid pannakse mõlemal juhul sulgudesse; sulgudesse pandav nimi võib olla kohastikku kasutamisel ühe punkti võrra väiksem. Nt:

Kohastikku    Järjestikku
Muksi
(Aruküla)
    Muksi (Aruküla)

Eesti-väliste kohtade eestikeelsed nimed e eksonüümid esitatakse Eesti põhikaardil ja muudel ametlikel kaartidel kohaliku ametliku nime e endonüümi järel vähemalt üks punkt väiksemas kirjas. (Soovitus kehtib üksnes nimede kohta kaardil; muus tekstis võib sõltuvalt vajadustest olla esikohal kas endonüüm või eksonüüm.). Nt:

Kohastikku    Järjestikku
Omuli
Hoomuli
    Omuli   Hoomuli
APE
HOPA
    APE   HOPA

P. P.