VÕRU INSTITUUT

Päring ajaloolise Võrumaa kohanimede andmebaasist (AVKA)

Aprill 2008


Näita: Andmebaasi väli Valik
  [?] kohanimi:
[?] kohakäänded jm märgendid:
[?] nime etümoloogia:
  [?] kirje/nime staatus:
  [?] koha liik:
  [?] linn/vald:
  [?] kihelkond:
  [?] mõisavald ja lähikuuluvus:
geograafilised koordinaadid laiuskraadide vahemik: (57° 30' -- 59° 50')
° ' '' --- ° ' ''
pikkuskraadide vahemik: (21° 40' -- 28° 20')
° ' '' --- ° ' ''
nimevariandid  

Väljund on: tabel
tekst


Statistikat: nimeobjektiliigid, linnad-vallad, kihelkonnad. Kokku 23 739 nimeobjekti [28.04.2008]


E-post: evar@wi.werro.ee