Uudistelugeja Androidile 

Rakendus loeb eesti keeles ette värskeid uudiseid. Mõeldud Android-operatsioonisüsteemiga telefonidele, vajab tööks internetti. Projektid on võimalik valida kolme sünteeshääle ja erinevate lugemiskiiruste vahel.

Rakendus on abiks, kui soovite ülevaadet uudistest, aga teil pole võimalik telefoniekraani jälgida. Uudiste loetelus on võimalik ettelugemiseks valida üksikuid uudiseid või lasta neid ette lugeda järjest.

Mobiilirakenduse dokumentatsioon ja lähtekood

Installida saab  Google Play poest

Androidi TTS API

Eestikeelse kõnesünteesi rakendusvõimaluste laiendamiseks nutitelefonides arendati multiplatvormne HTS-sünteeshääl Androidi TTS API-ks, mille abil saab eestikeelset kõnesünteesi integreerida erinevatesse nutitelefonirakendustesse.

HTS-sünteeshääl Androidile on kättesaadav   Google Play poest ja lähtekood EKIsynt2.zip

 

Juhend allalaaditud hääle kasutamiseks

 

Vox populi - tekstide helindaja, heliraamatute genereerija

Heliraamatute genereerija ehk tekstide helindajaga saab muuta pikemaid digitaalseid tekste (nt raamatuid) helifailideks leheküljel: http://heliraamat.eki.ee/voxpopuli/.

Esiteks tuleb tekstifail serverisse saata, siis tellida selle ettevalmistus kõnesünteesiks, mille järel on soovi korral võimalik muuta sõnade hääldust. Kui kõik tundub sobivat, võib käivitada kõnesünteesi ja viimaks saadud audiofaili ka alla laadida.

Heliraamatute genereerimise tarkvara lähtekood on kättesaadav https://github.com/indrekhein/, kasutatud sünteeshäälte lähtekood on väljas https://github.com/ikiissel/synthts_et.

Võõrnimede ja lühendite häälduse andmebaas on leitav ja eksporditav http://heliraamat.eki.ee/mate/vaata.php ja https://github.com/indrekhein/. Tulemused on tasuta kasutatavad kõigile huvilistele.

Tekst -> helifail (mp3) teisendusjuhend

Kui soovite ise oma rakendustes tekste helindada (sünteeskõnes lasta ette lugeda), siis selleks on EKI-s on välja töötatud spetsiaalsed eeltöötlusmoodulid html-vormingus tekstide töötluseks enne kõnesüntesaatori sisendisse suunamist.

Vastav tarkvara on kättesaadav https://heliraamat.eki.ee/pm/pm_konesyntees.tgz, sealsamas on lisaks olemas nii tekst – kõne teisendamiseks vajalik tegevusjuhend kui ka tarkvaramoodulite loetelu https://heliraamat.eki.ee/pm/

Põhisõnavara sõnastiku helindamine

Loodud on EKI veebisõnastike helindamisliides, mis võimaldab EELexis koostatava sõnaraamatu veebiversioonis soovitud elemente helindada.

Link:  Põhisõnavara sõnastiku näidisversioon märksõnade, muutevormide ja näitelausete helindusega.

Link:  Põhisõnavara sõnastik, märksõnad ja muutevormid on diktori poolt sisse loetud, näitelauseid loeb valikuliselt kas eva või tõnu HTS sünteeshääl.

Subtiitrite helindamine

Subtiitrite helindamise ning tele-eetrisse edastamise tarkvaralahenduse eesmärk on ETVs kasutatavate subtiitrifailide alusel kõnesüntesaatoriga helifailide genereerimine ning eraldi helikanalis digitelevisiooni eetrisse edastamine. Ühisprojekti on kaasatud Eesti Keele Instituut (EKI), Eesti Rahvusringhääling (ERR) ja Eesti Pimedate Liit (EPL).

Vt projektist lähemalt https://www.keeletehnoloogia.ee/et/ekt-projektid/subtiitrite-helindamise-ja-tele-eetrisse-edastamise-tarkvaralahendus/subtiitrite-helindamise-ja-tele-eetrisse

Projekti raames on arendamisel võõrnimede hääldusbaas, mille eesmärgiks on subtiitrites esinevate võõrnimede asendamine transkribeeritud kujule. Baas täieneb jooksvalt morfoloogilise analüüsi jaoks tundmatute sõnadega ning selle sisu võib lingvistilise eeltöötluse paranedes muutuda. Valikukriteeriumidest lähtuvalt ei ole mitte kõik baasi kantud sõnad pärisnimed ning ka nende hulgas on suur osa selliseid, mis on kas olemasoleva käändevormid või millele pole eraldi transkriptsiooni tarvis. Hetkeseisuga on üle vaadatud ~14000 pakilisemat hääldust ~55000 baasi kirjest. Siit saate alla laadida hääldusbaasi CSV kujul seisuga oktoober 2014 (14141 + 40108 kirjet).

Subtiitrite helindamise näiteid: Jah, härra peaminister (2014), Sam Cooke'i elu ja surm (2018), Isa Brown. Ajamasin (2018).

Subtiitrite helindamise tarkvara allalaadimine

Lae alla pakk utiliitide, hääldussõnastiku ja kahe hts-häälega (kirjeldused failis README), kood helifaili suunamiseks helikaardile ja ja selle dokumentatsioon

ELTE - Eestikeelsete elektrooniliste teabetekstide ettelugemise süsteem nägemispuudega inimestele

Link: elte.eki.ee

Tekstilugemissüsteem on mõeldud kasutamiseks nägemispuudega inimestele. Süsteemi saavad kasutada Eesti Pimedate Raamatukogu registreeritud lugejad.

Adaptiivne kõnesüntees

Adaptiivse kõnesünteesi kasutusvõimalus huvilistele: kasutaja laadib serverisse üles oma kõnekorpuse ja sellele vastava tekstikorpuse, mille alusel genereeritakse uus sünteeshääl. 

Adaptiivse kõnesünteesi kõnekorpuste salvestusprogramm, mis võimaldab kõnesünteesihuvilisel vähese vaevaga salvestada sünteesi jaoks vajaliku kõnekorpuse. Salvestusprogramm kuvab etteloetavaid lauseid ükshaaval lugeja ekraanile, võimaldab ettelugejal salvestusprotsessi ise juhtida, salvestab kõne ja lõikab helifailid sobivateks tükkideks.

GlottHMM

Originaal GlottHMM vokooder
I0 kuula Ivok kuula
L0 kuula Lvok kuula
M0 kuula Mvok kuula
T0 kuula Tvok kuula

Prosoodiliste parameetrite väärtused dialoogsüsteemides 

Kõnesüntesaator genereerib üldjuhul laia fookusega lauseid (a la vastus küsimusele Mis toimub?). Dialoogsüsteemides struktureeritakse keelelist sõnumit vastavalt sellele, milline info on dialoogipartnerile eeldatavalt juba teada ja millist infot ta lisaks ootab (nt vastused kes-, mis- küsimustele ja mida-küsimustele).Tabelis on rohelisel taustal toodud lauseliikmete (alus, öeldis, sihitis, määrus) oluliste prosoodiliste parameetrite (kestus, põhitoon, intensiivsus) väärtused laia fookusega lausete suhtes. Kõiki neid parameetreid saab kõnesünteesil (HTS, Mbrola, eSpeak) otseste parameetritega juhtida erinevates infostruktuurides, kitsa fookusega lausetes ja inimene-masin dialoogsüsteemides kasutada.

lauseliige kestus (millisekundites)  F0 (pooltoonides) intensiivsus (detsibellides)
kes-küsimus mida-küsimus kes-küsimus mida-küsimus kes-küsimus mida-küsimus
alus 93,2 -28,7 1,48   2,13 -0,76
öeldis   -24,4 -2,17 0,77 -0,64 0,51
sihitis -39,6 71,7 -1,88   0,86 -2,39  2,50 
määrus  -49,7 18,8    -0,65  -1,85  -1,40 

Utiliit textgridi lausepiiride lisamiseks lausestatud teksti alusel

textgrid2cut (Perlis).