KEELETEADUS

Artikli- ja konverentsikogumikud

arrow
Ars grammatica, 1985 / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud M. Erelt ja H. Rajandi. - Tallinn : Valgus, 1985. - 164 lk. - (Ars grammatica).

arrow
Ars grammatica, 1986 / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud M. Erelt ja H. Saari. - Tallinn : Valgus, 1987. - 128 lk. - (Ars grammatica).

arrow
Arvutuslingvistika sektori aastaraamat, 1988 / Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud J. Ross. - Tallinn, 1990. - 175 lk.

arrow
Automatic morphology of Estonian 1 : research report / Estonian Academy of Sciences. Institute of the Estonian Language ; edited by Ü. Viks. - Tallinn, 1994. - 64 p. - (Ars grammatica).

arrow
Automatic morphology of Estonian 2 : research report / Estonian Academy of Sciences. Institute of the Estonian Language ; edited by Ü. Viks. - Tallinn, 1995. - 71 p. - (Ars grammatica).

arrow
Congressus tertius internationalis fenno-ugristarum, Tallinnae habitus 17.-23. VIII 1970. Pars I: Acta linguistica / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; adiuvantibus A.-R. Hausenberg & A. Kährik ; redegit V. Hallap. - Tallinn : Valgus, 1975. - LI, 752 lk.

arrow
Eesti keele süntaks I : prooviartikleid lihtlause süntaksi alalt / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud K. Mihkla. - Tallinn, 1964. - 249 lk.

arrow
Eesti keele süntaksi küsimusi / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud R. Kress. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1963. - 520 lk. - (Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused ; 8).

arrow
Eesti linnade nimekorrastuse nõupidamine, 1. märtsil 1988 / S. Ehrenbusch, M. Kallasmaa, P. Päll, H. Saari ; Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. - Tallinn, 1988. - 38 lk.

arrow
Estonian papers in phonetics = EPP, 1972 / Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Language and Literature ; edited by A. Eek. - Tallinn, 1972. - 112 p.

arrow
Estonian papers in phonetics = EPP, 1973 / Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Language and Literature ; edited by A. Eek. - Tallinn, 1973. - 87 p.

arrow
Estonian papers in phonetics = EPP, 1974 : to honour Academician Paul Ariste on the occasion of his seventieth birthday, February 3, 1975 / Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Language and Literature ; edited by A. Eek. - Tallinn, 1974. - 79 p.

arrow
Estonian papers in phonetics = EPP, 1975 / Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Language and Literature ; edited by A. Eek. - Tallinn, 1975. - 115 p.

arrow
Estonian papers in phonetics = EPP, 1976 / Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Language and Literature ; edited by A. Eek. - Tallinn, 1976. - 85 p.

arrow
Estonian papers in phonetics = EPP, 1977 / Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Language and Literature ; edited by A. Eek. - Tallinn, 1977. - 103 p.

arrow
Estonian papers in phonetics = EPP, 1978 : studies on accent, quantity, stress, tone : papers of the symposium (Tallinn, November 1978) / Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Language and Literature ; edited by A. Eek. - Tallinn, 1978. - 103 p.

arrow
Estonian papers in phonetics = EPP, 1979 / Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Language and Literature ; edited by A. Eek. - Tallinn, 1980. - 106 p.

arrow
Estonian papers in phonetics = EPP, 1980-1981 : to honour Professor Ilse Lehiste on the occasion of her sixtieth birthday, January 31, 1982 / Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Language and Literature ; edited by A. Eek. - Tallinn, 1982. - 107 p.

arrow
Estonian papers in phonetics = EPP, 1982-1983 / Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Language and Literature ; edited by A. Eek. - Tallinn, 1985. - 113 p.

arrow
Estonian papers in phonetics = EPP, 1984-1985 : to honour Professor Paul Ariste on the occasion of his eightieth birthday, February 3, 1985 / Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Language and Literature ; edited by A. Eek. - Tallinn, 1986. - 166 lk.

arrow
Grammar and semantics / Academy of Sciences of the Estonian SSR. Institute of Language and Literature ; edited by R. Kruus. - Tallinn : Valgus, 1980. - 96 p. - (Ars grammatica).

arrow
Keelelisi küsimusi / Eesti NSV TA ; toimetanud E. Ahven. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1956. - 198 lk. - (Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused ; 1).

arrow
Keelelisi küsimusi / Eesti NSV TA ; toimetanud M. Must. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1958. - 260 lk. - (Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused ; 2).

arrow
Keelenõuanne soovitab / T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik ; koostanud S. Mäearu ; toimetanud T. Erelt ja M. Raadik. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 1996. - 123 lk.

arrow
Läänemeresoomlastest neenetsiteni : uurimusi ja memuaare / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud A. Laanest. - Tallinn : Valgus, 1985. - 156 lk.

arrow
Proceedings XIth ICPhS : the Eleventh International Congress of Phonetic Sciences, August 1-7, 1987, Tallinn, Estonia, U.S.S.R. : [in six volumes] / Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Language and Literature ; edited by Ü. Viks. - Tallinn, 1987.

  Vol. 1. - 398 p.

  Vol. 2. - 508 p.

  Vol. 3. - 393 p.

  Vol. 4. - 368 p.

  Vol. 5. - 479 p.

  Vol. 6. - 242 p.

arrow
Soome-ugri keelte küsimusi / Eesti NSV TA ; toimetanud P. Ariste. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1960. - 179 lk. - (Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused ; 5).

arrow
Sõnast tekstini / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud Ü. Viks ja V. Pall. - Tallinn, 1978. - 179 lk.

arrow
Symposium on automatic compilation of dictionaries (Tallinn, November 25-27, 1985) : summaries / Academy of Sciences of the Estonian SSR. Section of Social Sciences ; edited by Ü. Viks and S. Murumets. - Tallinn, 1985. - 94 p.

arrow
Symposium on common aspects of processing of linguistic and musical data (Tallinn, November 22-24, 1982) : summaries / Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Division of Social Sciences ; edited by J. Ross. - Tallinn, 1982. - 144 p.

arrow
Symposium [on] computational linguistics and related topics (Tallinn, November 24-26, 1980) : summaries / Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Division of Social Sciences ; edited by Ü. Viks. - Tallinn, 1980. - 124 p.

arrow
Symposium [on] computational models of hearing and vision (Tallinn, November 19-21, 1984) : summaries / Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Division of Social Sciences ; edited by M. Rauk. - Tallinn, 1984. - 158 p.

arrow
Symposium on formalization in historical linguistics (Tallinn, November 24-26, 1986) : summaries / Academy of Sciences of the Estonian SSR. Section of Social Sciences ; edited by M. Remmel. - Tallinn, 1986. - 87 p.

arrow
Symposium on grammars of analysis and synthesis and their representation in computational structures (Tallinn, November 28-30, 1983) : summaries / Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Division of Social Sciences ; edited by M. Tiits. - Tallinn, 1983. - 128 p.
arrow
Symposium on language universals "Estonian data contributing to the theory of language universals" & "The hierarchical nature of language" (Tallinn, July 28-30, 1987) : summaries / Academy of Sciences of the Estonian SSR. Institute of Language and Literature ; edited by T. Help and S. Murumets. - Tallinn, 1987. - 118 p.

arrow
Symposium [on] mathematical processing of cartographic data (Tallinn, December 18-19, 1979) : summaries / Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Division of Social Sciences ; edited by M. Remmel. - Tallinn, 1979. - 100 p.

arrow
Symposium [on] processing of dialectological data (Tallinn, November 23-25, 1981) : summaries / Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Division of Social Sciences ; edited by E. Niit. - Tallinn, 1981. - 146 p.

arrow
Töid läänemeresoome ja volga keelte alalt / Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut ; toimetanud E. Pajusalu-Adler. - Tallinn, 1964. - 134 lk.

Tagasi