Bibliograafia


        Need leheküljed sisaldavad enamikku Keele ja Kirjanduse Instituudi ning selle õigusjärglaste, Eesti Keele Instituudi ja Underi-Tuglase Kirjanduskeskuse väljaannetest aastail 1947-1996. Nimestikku on koondatud ka teosed, mille tiitellehel neid asutusi pole mainitud või mille väljaandjaks on mõni muu asutus, kuid mille autorite, koostajate või toimetajate hulka kuulub keegi, kes teose ilmumise ajal töötas ühes nimetatud asutustest; samuti väljaanded, mis on valminud nende asutuste töötajate otsesel initsiatiivil ning kaasabil. Teadlikult on välja jäetud ainult need trükised, mille avaldajaks on olnud Emakeele Selts.

        Bibliokirjed esitatakse kolmes põhijaotises: keeleteaduslikud, folkloristikaalased ja kirjandusteaduslikud tööd. Iga temaatilise jaotise sees on kirjed rühmitatud teavikute iseloomu järgi (sõnaraamatud, monograafiad, autoreferaadid, helisalvestised jne).


KEELETEADUS

Sõnaraamatud
Monograafiad ja allikapublikatsioonid
Artikli- ja konverentsikogumikud
Ettekanded
Autoreferaadid
Õppekirjandus

FOLKLORISTIKA

Monograafiad ja allikapublikatsioonid
Artikli- ja konverentsikogumikud, ettekanded
Ajakirjad, autoreferaadid
Rahvaväljaanded, bibliograafiad
Videofilmid

KIRJANDUSTEADUS

Monograafiad ja allikapublikatsioonid
Artikli- ja konverentsikogumikud, ettekanded
Leksikonid, teatmikud, õppekirjandus
Kirjandusklassika, memuaariväljaanded,bibliograafiad