FOLKLORISTIKA

Rahvaväljaanded

arrow
Antsu torupill : lugusid rumalast Vanapaganast / koostanud P. Kippar. - Tallinn : Kunst, 1987. - 95 lk. - (Muinaslugusid kogu maailmast).

arrow
Estnische Volksbräuche / M. Hiiemäe und Ü. Tedre ; Verfassung von Ü. Tedre ; Übersetzung von V. Sepp. - Tallinn : Perioodika, 1991. - 128 S.

arrow
Estonian customs and traditions / M. Hiiemäe and Ü. Tedre ; compiled by Ü. Tedre ; translated by V. Hain and K. Tarand. - 2nd ed. - Tallinn : Perioodika, 1991. - 80 p.

arrow
Estonian customs and traditions / M. Hiiemäe and Ü. Tedre ; compiled by Ü. Tedre ; translated by V. Hain and K. Tarand. - 3rd, enlarged ed. - Tallinn : Perioodika, 1995. - 125 p.

arrow
From ancient Estonian customs to modern rites / M. Hiiemäe, I. Leitsalu and Ü. Tedre ; compiled by Ü. Tedre ; translated by V. Hain, K. Tarand and Ü. Kulasalu. - Tallinn : Perioodika, 1985. - 112 p.

arrow
Hurt, Jakob. Neli keelt "Vanast kandlest" / koostanud ning saate- ja järelsõna kirjutanud R. Mirov. - Tallinn : Kunst, 1989. - 112 lk.

arrow
Kelle peale sa loodad? : valimik usu ja kiriku vastaseid rahvaluuletekste / koostanud S. Lätt ja I. Rüütel. - Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1963. - 200 lk.

arrow
Kreutzwald, Friedrich Reinhold. Eesti rahva ennemuistsed jutud / rahva suust korjanud ja üles kirjutanud F. R. Kreutzwald ; toimetanud A. Annist. - Tallinn : Eesti Raamat, 1967. - 432 lk.

arrow
Lahemaa vanad laulud / koostanud R. Mirov, I. Rüütel ja V. Tormis. - Tallinn : Eesti Raamat, 1977. - 176 lk.

arrow
Laulame ligi külada : valik rahvalaule / koostanud R. Mirov. - Tallinn : Ajalehtede ja Ajakirjade Kirjastus, 1964. - 94 lk. - (Loomingu Raamatukogu ; 1964, 19).

arrow
Liivi muinasjutte / kogunud, tõlkinud ja järelsõna: K. Salve. - Tallinn : Perioodika, 1995. - 64 lk.

arrow
Meri andab, meri ottab : valimik Lahemaa vanasõnu / koostanud A. Krikmann. - Tallinn : Valgus, 1981. - 116 lk.

arrow
Mina meesi... : valik rahvalaule / koostanud ja eessõna: Ü. Tedre. - Tallinn : Perioodika, 1966. - 60 lk. - (Loomingu Raamatukogu ; 1966, 33).

arrow
Muinasjutuvestja : läänemeresoome väikerahvaste muinasjutte / koostanud ja tõlkinud P. Kippar. - Tallinn : Kunst, 1993. - 127 lk. - (Muinaslugusid kogu maailmast).

arrow
Mägiste, Julius. Kümme setu muinasjuttu lastele / rahvasuust üles kirjutanud Julius Mägiste ; koostanud ja toimetanud P. Kippar. - Tallinn : Eesti Raamat, 1990. - 96 lk.

arrow
Regilaulik / koostanud Ü. Tedre ja V. Tormis. - Tallinn : Eesti Raamat, 1975. - 124 lk.

arrow
Roosipärg : valimik vanu salme / koostanud R. Mirov. - Tallinn : Kunst, 1995. - 128 lk.

arrow
Tere, tere, Tiipajalga! : eesti loomamuinasjutte / koostanud P. Kippar. - Tallinn : Kunst, 1976. - 104 lk. - (Muinaslugusid kogu maailmast).

arrow
Uus Eestimaa kukulind ehk lõbu laulik / noore rahva aja viitmiseks ja õpetamiseks kokku pannud Ü. Tedre. - Tallinn : Perioodika, 1972. - 120 lk. - (Loomingu Raamatukogu ; 1972, 18/19).

arrow
Valimik regilaule / Eesti NSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeerium. Teaduslik-Metoodiline Kabinet ; koostanud U. Lippus ; toimetanud E. Niit. - Tallinn, 1988. - 120 lk.

arrow
Vanadest eesti rahvakommetest  / M. Hiiemäe ja Ü. Tedre ; koostanud Ü. Tedre. - 2., täiendatud ja parandatud tr. - Tallinn : Perioodika, 1991. - 112 lk.

arrow
Vanadest eesti rahvakommetest kaasaegsete tavanditeni / M. Hiiemäe, I. Leitsalu ja Ü. Tedre ; koostanud Ü. Tedre. - Tallinn : Perioodika, 1985. - 112 lk.

arrow
Vanasõnaraamat / koostanud A. Hussar, A. Krikmann ja I. Sarv. - Tallinn : Eesti Raamat, 1984. - 624 lk.

arrow
Vepsa muinasjutte / kogunud ja raamatuks seadnud K. Salve. - Tallinn : Perioodika, 1993. - 80 lk.

arrow
Wuolijoki, Hella. Sõja laul / toimetanud R. Mirov. - Tallinn : Eesti Raamat, 1986. - 88 lk.


Bibliograafiad

arrow
Oskar Loorits, 1900–1961 : trükitud tööde bibliograafia / Keele ja Kirjanduse Instituut ; koostanud K. Tamkivi  ; toimetanud M. Kõiva. - Tartu, 1990. - 48 lk.

Tagasi