[VES] Russian-Estonian dictionary


Query:

in

Sama päring eesti-vene sõnaraamatus

Leitud 44 artiklit

превращение 115 С с. неод. muutmine, muundamine; muutumine, muundumine, moondumine; muutus, muundus, moone; превращение в жидкое состояние füüs. (1) vedelaks muutmine, vedeldamine, (2) vedelaks muutumine, vedeldumine, превращение в порошок (1) pulbristamine, pulbriks muutmine, (2) pulbristumine, pulbriks muutumine, превращение воды в пар (1) vee aurustamine ~ auruks muutmine, (2) aurustumine ~ auruks muutumine, превращение простых дробей в десятичные mat. lihtmurdude muundamine kümnendmurdudeks, закон превращения и сохранения энергии energia jäävuse ja muundumise seadus, превращение куколки в бабочку biol. nuku moondumine liblikaks, структурное превращение struktuurimuutus, внутреннее превращение füüs. sisemuundus
претворение 115 С с. неод. (без мн. ч.)
kõrgst. teokstegemine, teostamine, elluviimine, ellurakendamine; teostumine, teokssaamine; претворение в дело teostamine, претворение в жизнь ellurakendamine;
van. muutmine
преображение 115 С с. неод. (без мн. ч.) ümberkujunemine, muutumine; ümberkujundamine, muutmine; преображение природы looduse ümberkujundamine, преображение господне kirikl. Issanda muutmine
окультуривание 115 С с. неод. (без мн. ч.) põll. kultuuristamine, kultiveerimine; kultuurliigiks muutmine
переделывание 115 С с. неод. ümbertegemine, ümbertöötamine, ümberkujundamine, ümberkujundus, muutmine
пересортица 80 С ж. неод. (без мн. ч.) ümbersortimine, (kauba) sordi muutmine
синхронизация 89 С ж. неод. (без мн. ч.) tehn. sünkroniseerimine, sünkroonseks ~ sünkrooniliseks muutmine
трансформирование 115 С с. неод. (без мн. ч.) transformeerimine, muundamine, muutmine, teisendamine; transformeerumine, muundumine, muutumine, teisenemine, teisendumine; трансформирование атомной энергии в электрическую aatomienergia ~ tuumaenergia muutmine ~ muutumine elektrienergiaks
оборачивание 115 С с. неод. (без мн. ч.)
(ümber-, ringi-) pööramine; оборачивание почвы ~ пласта põll. künniviilu ~ künnikihi pööramine;
käibimine, käibelolek, ringlus; käibelelaskmine, ringlusse laskmine; оборачивание денег (1) raha käibelelaskmine, (2) raharinglus;
muutmine, moondamine; muutumine, moondumine, moone;
sissemähkimine
перестановка 72 С ж. неод. ümberpaigutus, teisaldus, ümberpaigutamine, teisaldamine; ümberjärjestus, ümberjärjestamine; mat. permutatsioon, permuteerimine; перестановка мебели mööbli ümberpaigutamine, перестановка классовых сил klassijõudude ümberpaigutus, перестановка слов в предложении lauses sõnajärje muutmine, перестановка слагаемых liidetavate järjekorra muutmine, чётная перестановка paarispermutatsioon, positiivne permutatsioon, перестановка звуков lgv. metatees
преломление 115 С с. неод. (без мн. ч.)
liter. van. (pooleks)murdmine; murdumine;
füüs. murdumine; преломление звуковых волн helilainete murdumine, преломление света valguse murdumine, угол преломления murdumisnurk, показатель преломления murdumisnäitaja;
ülek. muutmine, moonutamine, teisiti tõlgendamine ~ mõtestamine
иммобилизация 89 С ж. неод. (без мн. ч.) immobiliseerimine, immobilisatsioon (med. kehaosa v. liigese liikumatuna fikseerimine; maj. vallasvara kinnisvaraks muutmine)
конверсия 89 С ж. неод. konversioon (maj. riigilaenutingimuste muutmine; loog. otsuste pööramine; lgv. sõnaliigivahetus jne.), pööramine, pöördumine, teisumus
модифицирование 115 С с. неод. (без мн. ч.) modifitseerimine (met. modifikaatori lisamine sulametallile), teisendamine, muutmine; модифицирование чугуна malmi modifitseerimine
обезвоживание 115 С с. неод. (без мн. ч.) tehn., keem., med. veetustamine, veeärastus, dehüdratatsioon, dehüdraatimine, dehüdrat(is)eerimine, veevabaks ~ kuivaks tegemine ~ muutmine; veetustumine, dehüdrat(is)eerumine, veevabaks muutumine; обезвоживание газа gaasi veetustamine, обезвоживание организма med. organismi veetustamine ~ dehüdratatsioon
обезличение 115 С с. неод. (без мн. ч.)
isikupära ~ isikupärasuse kaotamine, isikupäratuks muutmine ~ muutumine;
vastutusetus, vastutamatus
обезличка 73 С ж. неод. (без мн. ч.) isikuvastutamatus, isiklik vastutamatus; kõnek. isikupära kadumine ~ kaotamine, isikupäratuks tegemine ~ muutmine ~ muutumine; konkretiseerimatus; обезличка в работе isikliku vastutuse puudumine ~ isiklik vastutamatus töös
обращение 115 С с. неод.
(обычно ед. ч.) pöördumine; pööramine; info pöördus; muutmine, mat. teisendamine; muutumine; tiirlemine; maj. ringlemine, ringlus, käive, kasutus; обращение к фактам faktide poole pöördumine, faktide leidmine, обращение спиной к кому kellele selja pööramine (ka ülek.), обращение в чью веру kelle millisesse usku pööramine, обращение простой дроби в десятичную lihtmurru teisendamine kümnendmurruks, обращение куколки в бабочку nuku muutumine liblikaks, обращение Земли вокруг Солнца Maa tiirlemine ümber Päikese, обращение крови vereringe, обращение капитала maj. kapitaliringlus, обращение товаров maj. kaubaringlus, издержки обращения maj. käibekulud, ringluskulud, быть ~ находиться в обращении käibel ~ kasutusel olema, изъять из обращения что mida käibelt kõrvaldama, обращение противника в бегство vastase põgenema löömine ~ sundimine, обращение в рабство orjastamine;
(без мн. ч.) mille käsitsemine, kellega-millega ümberkäimine, kelle kohtlemine; käitumine; научиться обращению с оружием relvakäsitsust ära õppima, неосторожное обращение с огнём ettevaatamatu ümberkäimine tulega, грубое обращение с детьми laste toores ~ jäme kohtlemine, жестокое обращение с животными loomade julm kohtlemine, loomadega julmalt ümberkäimine, вежливое обращение с пассажирами reisijate viisakas kohtlemine, изысканное ~ тонкое обращение peen käitumine ~ käitumismaneer;
pöördumine, läkitus, üleskutse, palve; обращение к народу läkitus rahvale, pöördumine rahva poole, обращение по радио raadioüleskutse, -läkitus, pöördumine raadio teel ~ raadio kaudu;
lgv. üte; обращение выделяется запятыми üte eraldatakse komadega
озвончение 115 С с. неод. (без мн. ч.) lgv. heliliseks muutmine ~ muutumine
ошлакование 115 С с. неод. (без мн. ч.) tehn. räbustamine, räbuks muutmine, šlakistamine; räbustumine, räbuks muutumine, šlakistumine
переделка 72 С ж. неод.
ümbertegemine, ümberkujundamine, ümberkujundus, muutmine; переделка статьи kirjutise ümbertegemine;
ümbertehtu; стихотворные переделки ümbertehtud ~ kohandatud värsid;
ülek. kõnek. raskus, ebameeldivus, vintsutus, raske ~ ebameeldiv ~ täbar olukord; быть в переделке ~ в переделках raskes olukorras ~ raskustes olema, попасть в переделку ~ в переделки raskesse olukorda ~ raskustesse sattuma
перекройка 75 С ж. неод.
uuesti ~ uutmoodi (juurde)lõikamine;
ülek. kõnek. põhjalik muutmine ~ ümbertegemine
перемена 51 С ж. неод.
(без мн. ч.) muutmine; (ümber)vahetamine, vahetus; вам нужна перемена обстановки te vajate vaheldust, перемена лошадей hobuste (välja)vahetamine, перемена знака mat. märgimuut, -vahetus, перемена хода tehn. käiguvahetus;
muudatus, muutus; vahetus; резкая перемена järsk muutus, перемена погоды ilmamuutus, перемена к лучшему paremaksminek, paranemine, parenemine, muutus paremusele, две перемены белья kõnek. kaks vahetust pesu;
vahetund; на перемене vahetunnis, во время большой перемены suure vahetunni ajal;
van. roog, söögikäik; на вторую перемену подали рыбу teiseks roaks serveeriti kala;
перемена декораций asjade ~ olukorra (kiire) muutus
полонизация 89 С ж. неод. (без мн. ч.) poolastamine, poolapäraseks muutmine; poolapäraseks muutumine
преобразование 115 С с. неод.
(без мн. ч.) muutumine, muundumine, ümberkujunemine; muutmine, ümberkujundamine, ümberkorraldamine, reorganiseerimine, teisendamine; преобразование природы looduse ümberkujundamine, преобразование хозяйства majanduse ümberkorraldamine;
(без мн. ч.) transformatsioon, muundamine (ka tehn.), mat. teisendus; преобразование постоянного тока в переменный alalisvoolu muundamine vahelduvvooluks;
(põhjalik) muutus; социальные преобразования sotsiaalsed muutused
пролетаризация 89 С ж. неод. (без мн. ч.) pol. proletariseerimine, proletaarlaseks muutmine; proletariseerumine, proletaarlaseks muutumine; пролетаризация крестьян talupoegade proletariseerumine
разрушение 115 С с. неод.
(без мн. ч.) lõhkumine, purustamine, rusustamine, rusudeks tegemine ~ muutmine, hävitamine (ka ülek.); lagunemine, purunemine, rusustumine, rusudeks muutumine, hävimine, hävi, hävinemine, häving (ka ülek.); разрушение породы geol. kivimi purustamine ~ purunemine, разрушение при изгибе ehit. paindepurunemine, разрушение минерала geol. mineraali purunemine ~ lagunemine, разрушение структуры põll. struktuuri hävinemine, огонь на разрушение sõj. hävitustuli;
purustus; война оставила большие разрушения sõda jättis suured purustused
реверсирование 115 С с. неод. (без мн. ч.) tehn. reverseerimine (liikumissuuna vastupidiseks muutmine)
реформирование 115 С с. неод. (без мн. ч.) reformimine, (reformi teel) muutmine ~ uuendamine, ümberkorraldamine; реформирование системы народного образования haridussüsteemi reformimine
словоизменение 115 С с. неод. (без мн. ч.) lgv. (sõnade) muutmine, fleksioon
сплавка I 72 С ж. неод. (без мн. ч.)
tehn. sulandamine, sulamiks tegemine, kokkusulatamine, kokkusulatus; keem. loistmine, lahustuvaks muutmine;
ülek. ühtesulatamine, ühtesulatus, ühteliitmine, ühendamine
сплавление 115 С с. неод. (без мн. ч.)
sulandamine, sulamiks tegemine, kokkusulatamine; keem. loistmine, lahustuvaks muutmine;
ülek. ühtesulatamine, ühtesulatus, ühteliitmine, ühendamine
трансформация 89 С ж. неод.
transformatsioon, transformeerimine, muundamine, muutmine, teisendamine, muundus-, muutus, teisendus; lgv. transform; transformeerumine, muundumine, muutumine, teisenemine;
teater (kiir)rollivahetus
углубление 115 С с. неод.
(без мн. ч.) süvendamine (ka ülek.), süvendus, sügavdamine, sügavdus, sügavamaks ~ süvemaks tegemine ~ muutmine; süvenemine, süüvimine (ka ülek.), sügavamaks ~ süvemaks minemine ~ muutumine; углубление окопа kaeviku süvendamine, углубление знаний teadmiste süvendamine;
(без мн. ч.) sügavamale laskmine ~ paigutamine ~ löömine; ehit., tehn. süvistamine, süvistus; sügavamale vajumine ~ laskumine ~ tungimine; углубление свай vaiade süvistamine ~ pinnasesse surumine ~ rammimine;
süvend, nõgu, lohk, süvik, sügavik; anat. õõnestis, sopis; углубление в земле süvend maapinnas ~ pinnases, süvend ~ lohk mullas, в углублении сцены lavasügavuses, lavasügavikus, углубление диска anat. kettaõõnestis, зрительное углубление anat. nägemissopis, optiline sopis;
mer. süvis (laeva veesistumise sügavus); углублени гребного винта sõukruvi süvis, марка углубления süvisemärk
упрочение 115 С с. неод. (без мн. ч.)
kindlustamine (ka ülek.), tugevdamine, kindlamaks ~ tugevamaks tegemine ~ muutmine; kindlustumine (ka ülek.), tugevnemine, kindlamaks ~ tugevamaks muutumine; упрочение власти võimu kindlustamine, упрочение мира rahu kindlustamine;
ülek. tagamine
ухудшение 115 С с. неод. halvendamine, pahendamine, halvemaks ~ pahemaks tegemine ~ muutmine; halvenemine, pahenemine, halvemaks ~ pahemaks muutumine ~ minek; значительное ухудшение здоровья tervise tunduv halvenemine, ухудшение отношений suhete halvenemine
фашизация 89 С ж. неод. (без мн. ч.) fašiseerimine, fašistlikuks muutmine ~ tegemine
фетишизация 89 С ж. неод. (без мн. ч.) fetišeerimine (fetišiks tegemine v. muutmine v. pidamine)
флексия 89 С ж. неод. lgv
fleksioon (sõna muutmine; tüvemuutus); флексия основы tüvemuutus, внутренняя флексия (sõna) sisemuutus;
(sõna)lõpp; падежная флексия käändelõpp, флексия лица pöördelõpp, isikulõpp, глагольная флексия verbi lõpp ~ tunnus, именная флексия käändsõna ~ nimisõna lõpp ~ tunnus
флектирование 115 С с. неод. (без мн. ч.) lgv flekteerimine, (sõna) muutmine, tüvemuutus
чехарда 52 С ж. неод. (без мн. ч.)
sikuhüppemäng (harkhüpped üle kaasmängijate); играть в чехарду sikuhüpet mängima;
ülek. kõnek. karussell, kukerpallitus (sage muutmine v. vahetamine); словесная чехарда sõnade virvarr, sõnapööris, sõnapillutus
изменение 115 С с. неод.
muutus, muutumine, mat. ka muut; произошли коренные изменения в чём on toimunud põhjalikud muutused milles, количественные изменения kvantitatiivsed muutused, полное изменение mat. täismuut;
muudatus, muutmine, muude; вносить изменения во что muutma mida, muudatusi tegema milles, впредь до изменения muutmiseni, изменение имени существительного по падежам nimisõna käänamine, изменение глагола по лицам verbi pööramine
удвоение 115 С с. неод. (без мн. ч.) kahekordistamine, kahekordistus, topeldamine, topeldus; kahekordistumine, topeldumine; kahekordsus; duplikatuur; lgv kahendamine, geminaadistamine, gemineerimine, geminaadiks muutmine; kahendumine, geminaadistumine, gemineerumine, geminaadiks muutumine, geminatsioon; reduplitseerimine, reduplitseerumine; reduplikatsioon; удвоение численности населения elanike arvu ~ elanikkonna kahekordistumine ~ suurenemine kaks korda ~ suurenemine kahekordseks, удвоение согласных lgv konsonantide kahendumine ~ geminaadistumine ~ gemineerumine, удвоение прилагательных lgv adjektiivitüvede kordamine ~ kordus ~ reduplitseerimine
эволюция 89 С ж. неод.
(без мн. ч.) evolutsioon (pikaldane hüpeteta arenemine; pidev aeglane kvantitatiivne muutumine); эволюция животных loomade evolutsioon ~ areng, эволюция рельефа reljeefi arenemine ~ areng, эволюция языка keele areng, эволюция взглядов seisukohtade ~ vaadete areng;
эволюции мн. ч. lenn., mer. evolutsioon (manööverdus, paigutuse v. asendi muutmine)

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur