[VOT] Votic Dictionary

SõnaraamatustLisamaterjalid@tagasiside


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 9 artiklit

atpe·ettõi I, g atpe·ettõi (inimene, kellele preester on tema arvatava surma eel pidanud vastava kirikliku talituse, kuid kes on haigusest siiski pääsenud ja elab pärast seda juba aastaid; niisuguseid inimesi kardetakse, neid arvatakse teistele halba toovat või soovivat) | vn отпетый (человек, которого во время тяжёлой болезни соборовали и отпели, но который всё же выздоровел; такие люди внушали страх окружающим)
sabo·orovannõiᴅ. atpe·ettõiᴅ ovaᴅ. niku pool pokkoinikkaa {s}-d. {a}-d on (olemas. Nad on) nagu pooleldi surnud

eiko Al. M (tema) ei; ei (ju), ega | vn (он) не; ведь не
M eiko minuu kalliᴢ kaukanna elä ega mu kallis kaugel ela.
Vt. ka eŋka, eŋko, eŋku

eikä Kett. K-Al. K-Set. M eiḱä M eike M Po eik K-Al.
1. (tema) ei; ei (ju), ega; ei, mitte | vn (он) не; ведь не, да не; ни-, не (частица с негационным, а также с вопросительно-утвердительным значением, основывающаяся на форме вспомогательного отрицательного глагола {en} 3 л. ед. ч. в настоящем времени изъявительного наклонения)
Po õuna õunappuuss kaugaz eike viere vs õun õunapuust kaugele ei veere
M noorikõõ piti tšävvä õm̆maa iää kolpotška pääzä, kunniz eiḱä koolõ noorik pidi käima (kogu) oma eluaja tanu peas, kuni ei sure
M suur pühä õli seitsee näteliä, siz jo arkõa tšenniid eikä söötü suur paast oli seitse nädalat, siis (juba) keegi ei söönud paastuvälist toitu
M naapad valkõad õltii, eike kraazgattu puukausid olid valged, (neid) ei värvitud
Po susi sutta eike süö vs ega hunt hunti söö (= murra)
K eikä tšenniize (Set. 58) ei keegi
2. konj. ega | vn и не
M tšerikkos kõikk õli ven̆näässi, eike pappi tuntõnnu vad́d́aa tšeeltä kirikus oli kõik vene keeli ega osanud preestergi vadja keelt
M baŋkka pantii, eike tehtü raanaa, veri ize tulõb nahgaa väl̆lii kupp pandi ega tehtudki haava, veri tuleb ise naha vahele (= alla).
Vt. ka eŋka, eŋko, eŋku

eni¹: sg. 1. p. eni Ar., sg 2. p edi L M, sg 3. p ebi L P M Lu Li J I epi J (mina, sina, tema) ei (emfatiseeritud eitusverb ainsuse olevikuvormidega) | vn (я, ты, он, она) не (эмфатический вспомогательный глагол с парадигмой единственного числа настоящего времени)
L edi näe tätä kõrtaiᴅ sa ei näe teda (enam) kunagi
I mit̆täid ebi tulluɢ (mitte) midagi ei juhtunud (tulnud)
Lu suurõs pühäz ebi riijjõllaa suure paastu ajal ei riielda.
Vt. ka , en

eŋka: sg. 1. p. enka I, sg 2. p etka I, sg 3. p epka I ega (mina, sina, tema) | vn и не (негационный союз, выступающий между однородными членами и имеющий парадигму с формами трёх лиц ед. числа от вспомогательного отрицательного глагола в настоящем времени)
siä ed jaksag i tšävväɢ etka mittäiᴅ sa ei suuda käiagi ega midagi
suuri katto štobõ lumi ep puuttuissiɢ epka tuuli puuttuissigõ suur katus, et lumi ei pääseks ega tuul ei pääseks (sisse).
Vt. ka eiko, eikä

eŋko: sg 1. p eŋko K Li Ra J enko R-Lön., sg 2. p etko M-Set. J I, sg 3. p epko Kett. K L P Lu Li J I Ku ep-ko J-Tsv. ebko J-Must., pl 1. p. emmäko J emko J, pl 2. p. ettäko M J ettako J-Must., pl 3. p. evätko K-Ahl. (vastavat imperatiivivormi vt. sõnaartiklist eläko форму повелительного наклонения см. в статье eläko)
1. ega (mina, sina, tema, meie, teie, nemad) | vn и не (негационный союз, выступающий между однородными членами и имеющий парадигму с формами трёх лиц ед. и мн. числа от вспомогательного отрицательного глагола в настоящем времени)
Ra miä väsüzin, enepää en või avittaa eŋko pajattaa ma väsisin, enam ei või aidata ega rääkida
J et siä õõ med́d́ee maama, etko med́d́ee laukojainõ rl sa ei ole meie ema ega meie pesijake
Lu tormi vei võrkoᴅ; mentii kattsomaa: ebõ·õ kallaa epko võrkkoi torm viis võrgud; mindi vaatama: pole kala ega võrke
J emmä tulnõ süümiss vartõ, emmäko jooznõ juumiss vartõ rl me ei tulnud söömise pärast ega jooksnud joomise pärast
M emmä möö, ettäko töö ei meie ega teie
2. kas (mina, sina, tema, meie, teie, nemad) ei | vn не (я, ты, он ~ она ~ оно, мы, вы, они) ли (вопросительно-отрицательная частица с вышеупомянутой парадигмой)
I etko siä tääp pajattaas skaaskoi kas sa ei tea jutustada muinasjutte?
M epko saa teill suojõtõlla kas teil ei saa(ks) end soojendada?
J katsõõb, ebko näü kuza oonõht(a) (Must. 144) vaatab, kas ei paista kusagil (mingit) hoonet
K evätko söö (Ahl. 5) kas nad ei söö?
Vt. ka eiko, eikä, eŋku

enõlõ: sg 1. p J-Tsv., sg 2. p edõõ ~ dõõ J-Tsv., sg 3. p ebõ·lõ R L P ebõlõ Li ebõ·õ M Lu Li J ebõõ M Lu J ebõ Pi-Len. Lu-Len. J-Tsv. enõõk ~ ebiik Kl-Set. ebõ·ĺe ~ ebo·o Ku bõlõ Kett. K U L P M J-Tsv. b́õle J-Must. bõlõɢ I bõõ Kett. K U L P M Lu Li J J-Tsv. boo Ku Эбы́гъ Ii-reg1 Эбыгь ~ Эïoэ Pal2 Эïo ~ Эйло Tum. Бэ́ла K-reg2 Бэла Pal2, imperf sg 3. p ebõ·llu M Lu Li J-Tsv. ebõ·lluᴅ Lu Ra bõllu K R L M Kõ Lu Li J bõlluɢ ~ bõllugõ I bõlluᴅ P, kond. sg. 2. p. edõllõiᴢ J-Tsv., sg 3. p bõlõiᴢ L M bõl̆lõisi M (mina, sina, tema) ei ole, pole, imperf. (tema) ei olnud, polnud; kond. (sina, tema) ei oleks, poleks | vn (я, ты, он, она) не, нет, не было, не было бы
J kannimokoma boltuška inimiss veel enõõ kuullu niisugust lobisejat inimest ei ole ma veel kuulnud
J ved edõõ pikkarain, jot kaattsoitt häülüᴅ sa pole ju (enam) väike, et püksata (ringi) käid
J siltäin jot siä dõõ kõnsait i nähnü niisugune, et sa pole (sellist) kunagi näinudki
Li nüd enepää ebõlõ tširkkõja nüüd enam ei ole kilke
Lu tämä nätšemissä näeʙ, ebõ·õ tükkünä sõkkõa ta pisut (siiski) näeb, ei ole päris pime
L ku bõlõ leivälie rissiε tehtü, lemmüᴢ võtaʙ kui pole leivale risti (peale) tehtud, (siis) kratt võtab (endale)
M ku on taaria sis pannas taaria, ku bõõ, siz vettä kui on taari, siis pannakse taari, kui pole, siis (pannakse) vett
Lu naizõd õlivaᴅ, mehii ebõ·llu naised olid, mehi ei olnud
M eellä doχtoria bõllu vanasti (külas) arsti polnud
I pluugõõ bõlluɢ, adraᴅ õlivaᴅ, mokomaᴅ puizõᴅ adraᴅ raudatru ei olnud, harkadrad olid, niisugused puust adrad
J eb mee päivä, jot edõllõiz umalõᴢ ei lähe päeva(gi mööda), et sa poleks purjus
L laulõizin ja lyõkuttõlõizin, ku bõlõis paha mieli rl laulaksin ja lõõritaksin, kui poleks paha meel.
Vt. ka en, õlla

hän [< is] Ku (K-Al.) hään Ku Г̧ янь ~ Г̧ ань ~ Г̧̧ е́а ~ Г̧ е Pal2 Ге́а ~ Ге Ii-reg1, g hänee Ku tema | vn он, она
Ku hän jäi jutuukaa umpee ta jäi jutuga ummikusse
Ku hään on süümättᴀ̈ i juumattᴀ ta on söömata ja joomata
Ku siz miä hänt toruziŋ kovassᴀ siis ma tõrelesin temaga kõvasti
Ku miä lähzin hänell vassaa ma läksin talle vastu
K lauletaa tämä laulu hänele (Al. 49) lauldakse seda laulu (see laul) temale

tämä Kett. Len. K R U L P M Kõ S Ja Po Lu Li Ra J I Ku (V) täm Len. K L P M Kõ S Ja Po Lu Li Ra J I temma ~ temm ~ tem ~ tam Kr Тэмэ Pal2 Тэ́мэ K-reg2, g tämää K L P M V Lu J tämεä P täm̆mää M S I tämmää Po tämä Lu J temma Kr
1. tema | vn он, она, оно
M täm on ramokaz meeᴢ ta on tugev mees
K luvattii tulla tätä tšäümää nuorikõssi (Al. 9) lubati tulla teda pruudiks kosima
P miε tämääkaa sõittõlin, ep tämäss tullud mitäit parapaa ma tõrelesin temaga, ei temast tulnud midagi paremat (= sellest polnud mingit kasu)
M täm̆mää taitaa eb õõ nõisa kazessa tavvissa tema vist ei parane (~ ei toibu) sellest haigusest
M siin õlkõje päällä täm̆mää piti sünnüttää lahs seal õlgede peal tuli tal laps sünnitada
M tätä sirkotutti teda ajas ringutama
Po lahsia eütütettii täll temaga hirmutati lapsi
M i mikä tällee tuli ja midagi tal(le) juhtus
J kiuru laulob üväll ilmall, vihma päiväl tämä eb laulo lõoke laulab hea ilmaga, vihmasel päeval ta ei laula
2. see (siinolev) | vn этот, эта, это
L en mälehtää, kummall kuuta tämä on ei mäleta, mis kuul see on
M täm on kõikõssi üvä, kase vesi, tämä on siunattu see on kõigeks hea, see vesi, see on õnnistatud
M tämä johtu meelee, što miä menin peenee tšasovnaa möötä see tuli meelde, et ma läksin väikesest kabelist mööda
R tämä tšülä põli see küla põles (maha)
M nät tämässä inehmizessä üv̆vää ep kuulu vaat sellest inimesest ei ole kuulda midagi head
Lu võigriba on limakaᴢ, tält läheb nahka päältä poiᴢ võiseen on limane, sellelt tuleb nahk pealt ära (võtta)
K pasibo tähä taloose. täzä täüsii annettie, tšipoi kapoi kannettie (Ahl. 104) rl tänu sellele talule! Siin anti täisi (= täiskanne õlut), kruusidega-kappadega kanti (ette)


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur