[VOT] Votic Dictionary

SõnaraamatustLisamaterjalid@tagasiside


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 56 artiklit

armija¹ R L (R-Reg. P) harmija (R-Reg.), g armijaa hellitaja, armastaja (ema v. isa tähistav metafoor rahvalauludes) | vn милующий, милующая, ласкающий, ласкающая (метафорические обозначения отца или матери в народных песнях)
L antagaa antyõss millõ armijaᴅ rl andke mulle andeks, hellitajad
R armas miu armijani elteeni ehittäjäni (Reg. 19) rl minu armas hellitaja, minu hell ehtija

armitto (L), g armitoo hellitatu, armastatu (eeskätt ema v. tütart tähistav metafoor rahvalauludes) | vn голубушка, милая (метафорическое обозначение дочери или матери в народных песнях)
siε sünnüttelit sünnüttelijeinä õnnõttomall aikaa armittoni rl sa sünnitasid sünnitajana õnnetul ajal, mu hellitatu

armiõizuᴅ (K-Al. R-Eur.) hellitaja(ke), armastaja(ke) (ema tähistav metafoor rahvalauludes) | vn ласкающая (метафорическое обозначение матери в народных песнях)
K ai mi hullu med́d́ee enne, alpa armiõizuõni (Al. 54) rl oi kui rumal (oli) meie ema, halb meie hellitajake

däädä K-Al. P Lu Li J (R-Eur. Ja-Len.) dääde J dääᴅ J-Tsv. Ku d́ääd́ä Lu J I djäädä J-Must. dädä K (J) d́ädä d́äd́ä K Ku d́aad́a P Li d́ad́a U P, g däädää P Lu J däädä ~ dääde J d́ääd́ää J
1. lell, onu | vn дядя (со стороны отца или матери)
Lu däädä õli izää velli, toožõ emää velli onu oli isa vend, ka ema vend
mossõi kiri·l millõ d́ädä õli Mossõi (poeg) Kirill oli mulle onu
J kuuvvõõ velloo kukkazõnn, seittsemee d́ääd́ää nõjallõ rl kuue venna lillekesena, seitsme onu najal
P izεä velli õli d́aad́a isa vend oli lell
P vana d́ad́a tuli vaattamaa pient plemänikkaa vana lell tuli vaatama väikest vennapoega
Lu däädää nain lelle naine
2. onu, tädimees (isa või ema õemees) | vn дядя, муж тёти
Li taataa sõzaraa (~ tädii) meez on tädii kautta däädä isa õe (~ tädi) mees on tädi kaudu onu (= kutsutakse onuks)

emikko K-Ahl. P M Kõ S Lu Li Ra J Ku, g emikoo Lu Li J
1. emasloom; emane, emas-, ema- | vn самка, матка; женская особь; женского пола
Lu katii poika ko onõ kõlmikarvanõ se onõ emikko kui kassipoeg on kolmevärviline, (siis) see on emane
Ra sis joonitõlla mõnt koiraa ühes paikkaa, kuza on emikko siis jooksevad mitu koera ühes kohas, kus on emane (koer)
Lu emikko parõp kottoa vahiʙ, a kulli meeb ain tšüllää vaa emane (koer) valvab paremini maja, aga isane läheb aina küla peale
Lu katti emikko emane kass
Lu koira emikko emane koer
Lu emikol katil õllaa poigaᴅ emasel kassil on pojad
Lu Li Ra J emikko koira emane koer
Li emikko kroolikko emane küülik
J emikko vazikkõ lehmvasikas
Ra emikko õpõn mära(hobune)
Li emikko lammaᴢ emalammas
2. emis | vn свиноматка
Lu põrzaz on emikko i kulli põrsas on (= võib olla) emis ja (= või) kult
Lu kulli johzõtab emikkoja kult paaritab emiseid
J emikko sika tõi paĺĺo põrsai emis tõi palju põrsaid.
Vt. ka emakko², emäin, emäsika

emo¹ K-Ahl. K-Al. R-Eur. R-Lön. R-Reg. L P Pi-Set. M Kõ S Ja Mu Kl-Set. Емо Pal2 Е́мо Ii-reg1, g emoo
1. emake | vn матушка, мамочка
M emo paĺĺo vaivoi nätši rl emake palju vaeva nägi
M eb õõ sitä mätässä, kuza b emo oogannu rl pole seda mätast, kus emake pole puhanud
M elä eittee em̆moa rl ära hülga emakest
2. ema | vn мать
P vanall aikaa juoltii emossi, vielä juoltii ennessi, isää juoltii ädässi vanasti (vanal ajal) kutsuti (ema) {e}-ks, veel kutsuti {e}-ks, isa kutsuti {ä}-ks

Pi emo tšivi (Set. 58) suur kivi.
Vt. ka emä¹, emüᴅ

emä¹ Kett. K R L P M Kõ S Po Lu Li Ra J I Ma Kr (U) Емя Pal1 Эма Tum. ämma ~ emma ~ emme Kr, g emää R M Lu J em̆mää M I Ma emä Lu J
1. ema; emaloom | vn мать; матка
M is̆sää veel kutsõttii t́at́a, a emä ain õli emä isa kutsuti veel {t́.}, aga ema oli ikka {e.}
Lu emäl on süä pihoᴢ, ku lahzõd on läsiväᴅ emal on süda peos, kui lapsed on haiged
Lu meri kõnz on emä, kõnz emintimä vs meri kord on ema, kord võõrasema
Lu isiä on mõnta, a emä on ühs vs isasid on mitu, aga ema on üks(ainus)
Ra kase lahsi kõvvii tunnub emääsee see laps on kõvasti emasse läinud
Ra niku emässä lõh-gõttu, nii on emmää tämä lahᴢ nagu emast lõigatud, nii on emasse see laps
Li tämä mill on sukkua emää poolõssa ta on mulle ema poolt sugulane
M näd noorukkõinõ üppi mehelee, veel em̆mää piimä uulilt ep kuivannu näe nooruke(sena) läks (hüppas) mehele, emapiim pole veel huultelt kuivanud
J rodnoi emä lihane ema
I ämmä õli meh̆hee emä ämm oli mehe ema
Lu emäl eläʙ (ta) elab ema juures
M jumalaa em̆mää rukooltii palvetati jumalaema poole
M tšimo emä emamesilane, mesilasema
J meill on lautta lähtemii, tõin on lähtemii emije rl meil on laut (täis) õhvasid, teine on õhvade emasid
ep piε juõlla, etti põrsaad on niku iireᴅ, ato emä võib neet süüvvä ei tohi öelda, et põrsad on nagu hiired, muidu võib emis (ema) nad (ära) süüa
P i kuoli i emä lintu ja (nii) suri emalindki
Lu kui lammas poikiiʙ, siz on emä lammaᴢ, teeb võdnaᴅ kui lammas poegib, siis on emalammas, toob (teeb) talled
2. eideke, emake | vn матушка
soikkolaz on emä nastassija Soikkolas on eideke Nastassia
3. haldjas | vn дух, сверхъестественное существо, женского пола
Po jõka paikkaz õlivad õmad emäᴅ igas kohas olid omad haldjad
M tulõll on emä, emä od́d́ap tulta tulel on haldjas, haldjas hoiab tuld
K tulõõ emä tulõb ahjoss tulehaldjas tuleb ahjust
L babu ka rissiezi taivaa emälie, i maa emälie i vie emälie, i tuulyõ emälie vanaema palus risti ette lüües taevaema (= neitsi Maarjat) ja maahaldjat ja veehaldjat ja tuulehaldjat
Lu vesi emä taitaa veez onõ veehaldjas on vist vees
I jõğgõõ em̆mää nähtii jõgõza jõehaldjat nähti jões
Po saunaa makko iĺi saunaa emä saunahaldjas
I tarõõ emä tšuudittii saunahaldjas kummitas
I ku õlimmap peeneᴅ, meitä aina puga·ĺi: elkaa meŋkaa riigaa, siεlä riigaa emä isuʙ, teitä võtaʙ kui väikesed olime, siis meid aina heidutati: ärge minge rehetuppa, seal istub rehehaldjas, võtab teid (kaasa)

P tulyõ emä vieri ahjuo iezä keravälk veeres ahju ees.
Vt. ka isä-emä, jarvi-emä, maa-emä, mettsä-emä, riiga-emä, rissemä, sika-emä, sooemä, tuli-emä, tulõõ-ema, vee-emä, vesi-emä, üü-emä
Vt. ka emo¹, enne¹

emäin Lu Li emäine J emäne P Lu emän Lu, g emäizee J emäzee Lu
1. emane, ema- | vn самка, матка; женская особь
Lu tõin katii poika õli emän teine kassipoeg oli emane
P emäne sika emis
Li emäin sorsa emapart
Lu emäin tšimolain emamesilane
2. emapoolne | vn по матери, по материнской линии
J tšenee lõõkku – vellää tehtü, tšäsipuut tšälüü emäizee rl kelle kiik? – Venna tehtud, käsipuud emapoolse käli (tehtud).
Vt. ka emikko, emikkõin

enne¹ Kett. K R L P M (U S-Len.) eńńe P Енне Pal1 Е́нне K-reg2 Ii-reg1 Энне Tum., g ennee K P ema | vn мать
P enne õli enne, a nüd on mama enne oli (= öeldi) {e.}, aga nüüd on {m.}
P pojokkõin ŕääguʙ: miä ennele kaipaan poisike karjub: ma kaeban emale!
L kuoli enne, jätti minuu rl suri ema, jättis mu maha
R enneni elle sünnüttäjäni (Lön. 186) rl mu ema, mu hell sünnitaja.
Vt. ka emä¹

etsittelijein (P), g etsittelijeizee otsija (vanemaid, eeskätt ema tähistav metafoor rahvalauludes) | vn родитель, -ница (метафорическое обозначение родителей, особенно матери в народных песнях)
ku etsin miä etsittelijeisiitä rl kui ma otsin oma otsijaid (= hoolitsejaid, vanemaid)

ilmaatooja (R-Lön. R-Reg.) ilma-tooja (K-Al.) ilmaletooja, sünnitaja (ema hellitusnimi rahvalauludes) | vn родительница, родимая (ласковое обращение к матери в народных песнях)
iloza sormilline ilmatuojäni (Reg. 19) rl mu ilusasõrmeline ilmaletooja
minu ilmatoojani (Lön. 184) rl mu sünnitaja

ilmaatoojainõ (R-Lön.) dem. ilmaletooja(ke), sünnitaja(ke) (ema hellitusnimi rahvalauludes) | vn родимая, родительница (ласковое обращение к матери в народных песнях)
imet imesteli ilmatoojaseni (Lön. 184) rl (mis) ime(si)d imestas mu ilmaletooja(ke)

kananõ² P, g kanazõõ adj emane, ema- (emalinnu kohta | vn прилагательное со значением птица-самка)
kananõ tedre i tedrekukkõ tedrekana (emateder) ja tedrekukk

kantaja (R-Eur. R-Lön. J) kantõjõ J, g kantajaa
1. kandja | vn носитель, носительница
R rissintsä rissittäjäni, rissiveessa võttajani, kaivoveessa kanttajani (Eur. 38) rl ristiisa, minu ristija, minu ristimisveest võtja, minu kaevuveest kandja
J emä on taloz oolõ ja murhõ kantõjõ ema on majas hoole ja mure kandja
J meez on mõõkaa kantajann rl mees on mõõgakandja(ks)
J vääntüü tšehs vättšee, litši lipuu kantajiije, lipuu kantajad on kavalaᴅ rl (ema õpetab sõduriks värvatud poega:) käändu kesk väge (= hoidu teiste keskele), lipukandjate ligidal(e), lipukandjad on kavalad
2. fig sünnitaja, kandja (ema hellitusnimi rahvalauludes) | vn родительница (ласкательное название матери в народных песнях)
R kui kasvatti kantajani (Lön. 185) rl kuidas kasvatas (mind) mu sünnitaja.
Vt. ka prosveroi-kantaja, süü-kantaja

kantajõinõ (K-Al.), g kantajõizõõ dem, fig sünnitajake, kandjake (ema hellitusnimi rahvalauludes) | vn родительница (ласкательное название матери в народных песнях)
kunniz õõn ivuz-pään, ilma-toojani, kassa-pään, kantajõizõni (Al. 44) rl (pulmaitkust:) kuni olen pikajuukselisena (= neiuna, vallalisena), mu ilmaletooja, palmikpeana, mu sünnitajake (kandjake)

kukittaja K-Al., g kukittajaa lilledega ehtija (ema hellitusnimi rahvalauludes | vn ласковое обращение к матери в народных песнях)
vajõltõlid minud vihojõõ viinojõõ, .. kulunõisii kultõjii, kukittajani (Al. 43) rl vahetasid mu vihade viinade vastu, .. kulunud kuldrahade vastu, mu lilledega ehtija

kuvaja (R-Reg.), g kuvajaa sünnitaja (ema hellitusnimi rahvalauludes) | vn родительница (ласковое название матери в народных песнях)
kuvajäni kukitteleepi (Reg. 20) rl mu sünnitaja ehib (mind) lilledega

laukoja K-Ahl. R-Lön. R-Reg. (K-Al. R-Eur.), g laukojaa fig pesija (ema hellitusnimi rahvalauludes) | vn умывальница (ласковое обращение к матери в народных песнях)
K kui nõõn lahkoamaa, laukojani (Al. 43) rl kuidas hakkan lahkuma, mu pesija (= ema)
R issüjes sinu isutti, emües sinu ehitti, laukoja sinu laadi (Reg. 25) rl su isake pani su istuma, su emake sind ehtis, pesija (= ema) sind seadis.
Vt. ka laukaja, laukuja

laukojainõ J laukojaine (R-Lön.) laukojainee K-Ahl. laukojäine (K-Sj.) laukojõinõ (K-Al. R-Reg. P), g laukojaizõõ dem, fig pesijake (ema hellitusnimi rahvalauludes) | vn умывальница (ласковое обращение к матери в народных песнях)
J et siä õõ med́d́ee maama, etko med́d́ee laukojainõ. meri on med́d́ee maama, meree lainõ laukojainõ rl ei ole sa meie ema ega meie pesijake, meri on meie ema, merelaine pesijake.
Vt. ka laukaja, laukoja, laukuja

lehmäin Li, g lehmäizee lehm-; ema- | vn (прилагательное со значением ‘тёлка, корова’)
lehmäin vazikka lehmvasikas
lehmäin irvi emapõder (põdralehm).
Vt. ka lehmän

lepüttäjä (R-Reg.), g lepüttäjää rahustaja, vaigistaja (ema hellitusnimi rahvalauludes) | vn смирительница (ласковое обращение к матери в народных песнях)
eitti elli liekuttäjäni, eb luge lepüttäjäni (Reg. 19) rl

liikuttaja (K-Al.), g liikuttajaa fig liigutaja, kiigutaja (ema hellitusnimi rahvalauludes) | vn двигающая, качающая (ласковое обращение к матери в народных песнях)
tulin liigassi liikuttajalõ (Al. 48) rl muutusin (tulin) liigseks liigutajale, (kätki) kiigutajale (= emale)

loikuttaja R-Lön., g loikuttajaa kiigutaja, äiutaja (ema hellitusnimi rahvalauludes) | vn качающая (ласковое обращение к матери в народных песнях)
emäni elle sünnüttäjäni, enneni elteni loikuttajani (Lön. 185) mu ema, mu hell sünnitaja, mu ema, mu hell kiigutaja

lõõkuttaja R, g lõõkuttajaa kiigutaja, äiutaja (ema hellitusnimi rahvalauludes) | vn укачивающая, убаюкивающая (ласкательное название матери в народных песнях)
lõõkuttõlõb lõõkuttaja, kallissa kazvatap kannõttua rl kiigutab äiutaja (= ema), kasvatab kallist kantut (= last)

maalõõsünnüttelijeine P dem. (ilmale)sünnitajake (ema hellitusnimi rahvalauludes) | vn родительница, родившая на белый свет (ласковое обращение к матери в народных песнях)
maamani maalõõsünnüttelijeine rl mu ema, (mu ilmale)sünnitajake

maalõõ-tooja (K-Al.) ilmaletooja, sünnitaja (ema hellitusnimi rahvalauludes) | vn родительница, родившая на белый свет (ласковое обращение к матери в народных песнях)
maamani, .. maalõõ-toojani (Al. 49) rl mu ema, .. mu ilmaletooja

maama U L M Lu Li Ra J Ku (K P) maamõ Lu J maam Lu Ra J-Tsv. maamma S mama K U P M Kõ Po mamma Po, g maamaa U Lu J maammaa S mamaa P M ema | vn мать, мама
Li vanõpõᴅ ovaᴅ maama i taatta vanemad on ema ja isa
P enne õli enne, a nüd on mama (ema) oli (= kutsuti) ennemalt {e.}, aga nüüd on (= kutsutakse) {m.}
J maamalt õlõn õppinnu virreᴅ emalt olen laulud õppinud
Lu ihan alassi niku maama sünnütti täiesti alasti, nagu ema sünnitas
P maamanim maalõõsünnüttelijeine rl mu ema, (mu ilmale)sünnitajake
Lu minnua maama piimällä juutti, välillä anti vettä rl ema jootis mind piimaga, vahel andis vett
J meri on med́d́ee maama rl meri on meie ema
Lu maama, se on leipä leikattu poolittaa (kui poeg on juba abielus, siis öeldakse ema kohta:) ema, see on pooleks lõigatud leib
Lu miä õlin maamaa mina olin emasse (läinud)
M se on mamaa kaaliskakku (viimase lapse kohta peres öeldakse:) see on ema kaapekakk (= pesamuna).
Vt. ka maamo

maamoilla J, pr maamoilõn J, imperf maamoilin J ema taga itkeda | vn голосить по матери
ain maamoili aina itkes ema taga

makauttaja (K-Al. R-Lön.), g makauttajaa fig ema, magada laskja (ema hellitusnimi rahvalauludes) | vn мать, лелеющая (детей), дающая детям выспаться (ласковое обращение к матери в народных песнях)
K mamani, mahzaza makauttajani (Al. 43) rl mu ema, mu üsas (= süles) kandja (süles magada laskja)

meelüttäjä K (R-Lön.) mielüttäjä (R-Reg. P), g meelüttäjää: mielüttäjää P
1. fig meelitaja, hellitaja (ema hellitusnimi rahvalauludes) | vn прельстительница, ласкательница (ласковое обращение к матери в народных песнях)
K ihassuukkaa med́d́e enne, meelü med́d́e meelüttäjä (Salm1 772) rl rõõmusta (ometi), meie ema, meeldu, meie meelitaja
2. fig kallim; meelitaja | vn милый, милая, дорогой, дорогая, избранник, избранница; прельститель, -ница, соблазнитель, -ница
P minuu mesi mielüttäjää tap [= tapa] on aivoo üvä minu kallima (minu mesikeelil meelitaja) iseloom on väga hea.
Vt. ka mesimeelüttäjä

meelüttäjäin (R-Lön.) meellüttäjäin ~ meellüttäjõin [sic!] (K-Al.), g meelüttäjäizee dem, fig meelitaja(ke), hellitaja(ke) (ema hellitusnimi rahvalauludes) | vn прельстительница, ласкательница (ласковое обращение к матери в народных песнях)
R vai en mennüt mieltäs müöten meelüttäjäiseni (Lön. 185) rl kas ma ei käinud sinu meele järele, mu meelitajake?
K kui nõõn võõrai tšättä müö tšäümää tšäästitü, võõrai meellüttäjõisiä meellüttämää (Al. 51) rl (pulmaitkust:) kuidas hakkan võõraste (= mehevanemate) juhtimisel elama (käima), (ma) õnnetu, (kuidas) võõraid meelitajaid meelitama

nenne M, g nennee lastek. ema | vn мама

nõjattaja: najattaja (R-Reg.), g nõjattajaa toetaja, kasvataja (ema hellitusnimi rahvalauludes) | vn кормилица-поилица, наставница (ласковое обращение к матери в народных песнях)
najattajani (Reg. 35) rl mu kasvataja

nõsattaja R nõsõttaja (R-Lön.), g nõsattajaa fig ärataja (ema hellitusnimi rahvalauludes) | vn будительница (ласковое обращение к матери в народных песнях)
nõizõ nõsattaja tšääpässä tšäärijä rl tõuse, (mu) ärataja, kääpast, (mu) mähkija
tšääpässä tšäzii nõsan nõsattaja kääpast kätega tõstan (su välja, mu) ärataja.
Vt. ka nõsõttõlija, nõsõttõlijõinõ

nõsõttõlijõinõ P, g nõsõttõlijõizõõ dem. äratajake (ema hellitusnimi rahvalauludes) | vn будительница (ласковое обращение к матери в народных песнях)
nõizõ nõsõttõlijõinõ avvass üĺieĺie rl tõuse, (mu) äratajake, hauast üles

parmaastooja (R-Lön. R-Reg.), g parmaastoojaa fig rüpeskandja, sünnitaja (ema hellitusnimi rahvalauludes) | vn родительница (ласковое обращение к матери в народных песнях)
enneni elle sünnüttäjä – la vet pannu parmastoojani (Lön. 185) rl

tasotooja (R-Lön.) fig sünnitaja (ema metafoor rahvalauludes) | vn роженица (метафорическое название матери в народных песнях)
et uskonu minu uinottajani talvipäivät minu tasotoojalleni (Lön. 184) rl (sa) ei uskunud, minu uinutaja, talvepäevi (murepäevi?) minu sünnitajale

tooja K-Salm. (K-Al. R-Lön.) tuoja (R-Reg.), g toojaa fig tooja, sünnitaja (ema metafooriline nimi rahvalauludes) | vn родительница, родимая (метафорическое название матери в народных песнях)
R enne elle sünnüttäjäni tunnussaka minua (tuumi tuojani) (Reg. 16) rl ema, mu hell sünnitaja, vaata ka mind (mu ilmaletooja).
Vt. ka ilmaatooja, maalõõ-tooja, parmaastooja, tasotooja, tuumitooja, tähtitooja

tšennittäjä (K-Al.), g tšennittäjää kängitseja, emake (ema hellitusnimi rahvalauludes) | vn родименькая (та, кто обувает – ласкательное имя матери в народных песнях)
ed i tšeellellü tšennittäjäni (Al. 43) rl sa ei keelanudki, mu emake (mu kängitseja)

tšäärijä K-Al. R tšärijä R-Reg., g tšäärijää mähkija (ema hellitusnimi rahvalaulukeeles) | vn пеленательница (ласкательное обращение к матери в народных песнях)
K Ja meill on enneni eloza, tšäüp tšäärijä rihezä meil on mu ema elus, käib mähkija toas
R nõizõ nõsattaja tšääpässä tšäärijä tõuse kääpast, (mu) hüpitaja, (mu) mähkija

tšäärijäin: tšääriäin (K-Al.) tšärijäin (R-Reg.) kääriäin (R-Lön.), g tšäärijäizee mähkijake (ema hellitusnimi rahvalaulukeeles) | vn пеленательница (ласкательное обращение к матери в народных песнях)
K kui nõõn võõraita tšättäjii [< tšäüttäjii?] tšäümää, tšääriäizeni (Al. 44) rl (pulmaitkust:) kuidas hakkan võõraste (= mehevanemate) juhtimisel elama (~ toimetama), mu mähkijake?

tšülvettelijä L vihtleja (ema hellitusnimi rahvalauludes) | vn парильщица (ласкательное обращение к матери в народных песнях)
tulin tšüzüttelemεä tšülvettelijeiltä (itkust:) tulin küsima (oma) vihtlejailt

tšülvettäjäin: külvettäjäin ~ kjülvettäjäin (R-Lön.) vihtlejake (ema hellitusnimi rahvalaulukeeles) | vn парильщица (ласкательное обращение к матери в народных песнях)
talvipäivät minu tasotoojalleni kjülmäpäivät minu kjülvettäjäiselleni (Lön. 184) rl talvepäevad mu sünnitajale, külmad päevad mu vihtlejakesele.
Vt. ka tšülvettelijä, tšülvettäjä

tuumitooja (R-Lön.) ilmaletooja, sünnitaja (ema hellitusnimi rahvalauludes) | vn родительница (ласкательное название матери в народных песнях)
aigako tulla tuumitoojani vai et kuulu kummajani kuvajaiseni (Lön. 184) rl kas on aega tulla, mu sünnitaja, või ei lähe sulle korda mu ime, mu ilmaletoojake?
Vt. ka tähtitooja

tüütüttäjä (R-Reg.) tüü(üttäjä (K-Al.), g tüütüttäjää fig ema, vaigistaja, rahustaja (ema hellitusnimi rahvalaulukeeles) | vn успокоительница (ласкателькое обращение к матери в народных песнях); K vai en tullu lahzõssi, laukojõizõni, tüttäress, tüü(üttäjäni? (Al. 43) rl. või ma ei tulnud lapseks, mu emake (pesijake), tütreks, mu vaigistaja?
R vottaka minua vottajäni tütär tüütüttäjäni kainaloz kazvattajani (Reg. 21) rl (itkust vanemate haual:) võtke mind, mu kosija (= toonela), (olen) oma ema tütar, oma kasvataja kaenlas

uinottaja K-Al. R-Lön. R-Reg., g uinottajaa fig uinutaja (ema hellitusnimi rahvalaulukeeles) | vn баюкальщица (ласковое обращение к матери в народных песнях)
K sillä ed unimoittannu minua .., uinottajani (Al. 48) rl sellepärast sa ei rahustanud mind .., mu uinutaja

uinottajain (R-Lön.), g uinottajaizõõ dem. uinutajake (ema hellitusnimi rahvalaulukeeles) | vn баюкальщица (ласковое обращение к матери в народных песнях)
enn uskonut uinottajaiseni rl ma ei uskunud, mu uinutajake

vaalija K-Ahl. K-Al. R-Reg. vaalia (R-Eur.), g vaalijaa
1. fig sünnitaja, ilmaletooja (ema metafoor rahvalauludes) | vn родительница, матушка (ласкательное обращение к матери в народных песнях)
R ennekko imettäjäni vana naine vaaliani (Eur. 39) rl emake, mu imetaja, vana naine, mu sünnitaja
2. fig kasvataja, hoidja (isa metafoor rahvalauludes) | vn воспитатель, охранитель (метафорическое обозначение отца в народных песнях)
R ätän valkoja vaalijäni avatka tuone uhzet tuone akkunat armijäni (Reg. 21) rl (kalmul itkedes:) mu isa, mu hallipäine kasvataja, avage toonela uksed, toonela aknad, mu hellitaja

vaalijainee K-Ahl. vaalijain P vaalijõine P vaalijõin (K-Al.) vaaliain (R-Lön.) vaaliein (K-Salm.) vaaliõin (K-Al. R-Eur.) vaalijein ~ vaalijäin (R-Reg.), g vaalijaizõõ
1. fig ilmaletoojake (ema metafoor rahvalauludes) | vn родительница, матушка (метафорическое обозначение матери в народных песнях)
K tuob orjaa ennelleeni, varaa vaalieizelleeni (Salm1 772) rl (vend) toob orja mu emale, toe mu sünnitajakesele
P eell õli vaĺĺu vaalijõine, eb lazzõ lassa laulamaa rl ennemalt oli vali (mu) sünnitajake, ei lase [= ei lasknud] last laulma
2. hoidjake, hellitajake (isa tähistav metafoor rahvalauludes) | vn охранитель, голубитель (метафорическое обозначение отца в народных песнях)

vaalijaizuᴅ: vaaliaisuᴅ vaalieesuᴅ (R-Eur.) vaalijõizuᴅ (Ja-Al.), g vaalijaizuu dem, fig sünnitajake (ema metafoor rahvalauludes) | vn матушка (метафорическое обозначение матери в народных песнях)
elä eittele emüttä, vaaliaisutta vajõltaa rl ära jäta emakest maha, (ära) sünnitajakest vaheta

vaalittu K P (R-Eur. R-Lön.), g vaalituu (ema epiteet rahvalauludes | vn эпитет матери в народных песнях)
K itkõass: enneni, vaalittuni, sünnitid minuu suurilõ päivilee itketakse: mu ema, mu ilmaletooja, sünnitasid mu raskeks eluks
K elä hülkää velvüeni emüttäzi, elä vajelta vaalittuazi rl ära hülga, mu vennake, oma emakest, ära vaheta oma sünnitajat.
Vt. ka vaalija

vanapikko Kett. M Ra vanõpikko Lu Ra, g vanapikoo: vanõpikoo Lu Ra
1. subst (ealt) vanem | vn старший (по возрасту)
Ra boŕa on vanapikko, nad́a on noorõpikko Borja on vanem, Nadja on noorem
M eittseez õlivad vanapikoᴅ õitsil olid vanemad (lapsed)
M vanapikod õlivad dovarišass dabušnikalõõ vanemad (lapsed) olid hobusekarjusele (õitsil) kaaslaseks
2. Kett. üks vanemaist (isa v. ema) | vn один из родителей (отец или мать)
3. vanem, peamees, ülemus, juht | vn старшина, староста; начальник
M tšen on ted́d́ee vanapikko kes on teie vanem (peamees)?
Lu vanõp matrossi õli vanõpikko, tämä õpõtti vassumõisia vanemmadrus oli ülem(us), ta õpetas uusi
Ra nootall on üφs vanõpikko noodameeskonnal on üks (meestest) noodavanem
Lu kolhozaz on pret́śedat́eĺ esi-eläjä, kolhozaa vanõpikko kolhoosis on esimees juht, kolhoosi ülemus
Lu staršina i piisari õltii volostii vanõpikoᴅ vallavanem ja kirjutaja olid valla peamehed
Lu volostii vanõpikko vallavanem
Lu tšülää vanõpikko külavanem.
Vt. ka vanõpi, vanõpikka

vanõpaᴅ K J I (L Lu) vanepat K-Ahl. vanepaᴅ (Ku) vanapaᴅ M I (Kett. K P Kõ Ja-Len.) vanõpõᴅ Li J-Tsv. wannopat Tre. pl.
1. vanemad (= isa ja ema) | vn родители
Li vanõpõd ovad maama i taatta vanemad on ema ja isa
J nellä kõrtaa vuuvvõs pominoitõttii õmiita vanõpiita neli korda aastas mälestati oma vanemaid
L nõisõvad ženiχa i nuorikkõ vanõpii etie põlvinaa (pulmakomme:) peigmees ja pruut laskuvad vanemate ette põlvili
K vanõpad antõvad rätee kuumalõõ lapse vanemad andsid vaderile räti
M tämä on kuultava lahs, täm̆mää perässä ep hooli vanapilla ävetä tema on sõnakuulelik laps, tema pärast pole vaja vanematel häbeneda
I vanõpat tääsivät tšen kummaakaa tšäüʙ vanemad teadsid, kes kellega käib (= kurameerib)
J varatoi õõn vanõpissa rl vanemate pool(es)t olen varatu (= vaene)
Lu ku vanõp [sic!] on viratoo, i lahsi on mokoma kui vanem (= ema või isa) on kõlvatu, (siis) lapski on niisugune
J vaĺĺud (stroogoid) vanõpõᴅ valjud (ranged) vanemad
2. vanemad (inimesed) | vn старшие (люди)
M elä tuŋkõõ räkänenä vanapid́d́e juttuusõõ, var̆raa vananõᴅ ära tüki, tattnina, vanemate (inimeste) jutu vahele: vara vananed!
I vanapaᴅ meeväd ni meitä aj̆jaasõõ riigalõ (kui) vanemad (inimesed) lähevad, siis aetakse meidki (= noori) rehele
I vanapaᴅ, nee õlivaᴅ vanad d́edad da baboᴅ vanemad (inimesed), need olid vanad taadid ja eided
I vanapaᴅ sõittavaᴅ nooria vanemad (inimesed) sõitlevad noori.
Vt. ka vanapikko
Vt. ka esivanõpaᴅ

õtsittaja (K-Al. M-Al.), g õtsittajaa (ema tähistav metafoor rahvalauludes | vn метафорическое обозначение матери в народных песнях)
M vajõltõlid minud vihojõõ viinojõõ, vizittäjäni, makõisii õluisii, õtsittajani (Al. 43) rl vahetasid mind vihade viinade vastu, mu ärataja, magusate õllede vastu, mu ema (pruudi kaebus pärast kosimist)

õtsittajainõ: otsittajainõ (R-Lön.), g õtsittajaizõõ emake (ema hellitusnimi rahvalaulukeeles) | vn матушка, маменька (ласкательное обращение к матери в народных песнях)
vaskella minu vaaliaiseni opealla minu otsittajaiseni (Lön. 184) rl vasega, mu mähkijake, hõbedaga, mu emake

äiti: Эйти Pal1 ema | vn мать


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur