[ÕS] Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006

See sõnaraamat on vananenud ning sobib kasutamiseks vaid teadustöös.
Kehtivat keelenormi kajastab "Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018"

Kasutusjuhend, kohanimevalimik jm lisad • Tagasiside: @sisulised ja @vormilised märkused


Päring: artikli osas

Leitud 123 artiklit, väljastan 100.

ala+pool alumine pool

algu+pool esimene pool. Lehekuu algupoolel

all+pool vt .alla+.poole

{eel+pool} → ees+pool, eel+. {Eelpool mainitud}→ eespool mainitud, eelmainitud

ees+pool. Tee on eespool kinni. Eespool esimest istet. Eespool mainitud küsimus (eelmainitud). Eespool toodu eeltoodu. Vt ka eest+poolt, .ette+.poole

esi+pool. Pükste esi- ja tagapool

hommiku+pool, hommiku+poolik ennelõunane aeg. Hommikupoolel, hommikupoolikul, kogu hommikupoole v hommikupooliku olin tööl. Hommikupooliti, hommikupoolikuti

hüvi+pool väärik, parem pool, esipool. Riide, mantli, paberi hüvipool

.kanga+pool' (käib süstikusse koos koelõngaga)

karus+pool karvapool, karvane pool, nt karusnahal

.kus'kil+pool kuskil, kusagil

kus+pool. Kuspool sa elad? Kuspool teed see maja on?

kõhu+pool. Lesta valge kõhupool. Kõhupoolne

köögi+pool ka ülek. Teatri, tippspordi köögipoolel

lepingu+pool. Ostu-müügilepingu puhul on üheks lepingupooleks müüja(d), teiseks lepingupooleks ostja(d)

mees+pool abielumees; meesterahvas

miinus+pool kehvem pool

nais+pool (abielus)

nuri+pool pahupool

osa+pool, parem: osaline, pool. Lepingu osapooled, parem: lepingupooled; lepinguosalised

pahu+pool pahem pool. Riide pahupool. Elu pahupool (varjukülg). Pahupoolne külg tagakülg

pais+pool' el suure induktiivtakistusega pool

palla+pool etn piklik linane riidetükk suurrätikuna v seelikuna kandmiseks

peal+pool vt .peale+.poole

pea+pool peapoolne ots; pool pead. Kass sõi kala peapoolt. Vasak peapool valutab. Aseme peapoolne ots (peats)

pluss+pool tugevam, edukam pool

pool. Sõidab Tallinna poole. Pärnu poolt mees v mehi. Teest vasakul (pool), vasakul pool teed. Aknad on õue pool, õue pool küljes. Astus sõbra poole (sisse), sõbra poolt läbi, käis sõbra pool. Suri kevade poole v poolt talve (os). Andis omalt poolt 20 krooni. Pöördun teie poole palvega. Igal, mitmel, mõnel pool. Kahel pool, mõlemal pool maanteed. See asi v selle asjaga on ühel pool. Ühele poole ja teisele poole. Ühelt poolt ja teiselt poolt. Ema poolt sugulane. {Ettepanek vaadatakse direktori poolt läbi}→ direktor vaatab ettepaneku läbi. {Kunstniku poolt}→ kunstniku kujundatud pakend. Kas oled poolt või vastu? Sai kümme häält poolt, kümme poolt+häält. All+pool, ees+pool, kus+pool, peal+pool, seal+pool, sees+pool, taga+pool, väljas+pool, ülal+pool = üleval+pool. Alla+poole, ette+poole, kuhu+poole, peale+poole, pärast+poole, sinna+poole, sisse+poole, taha+poole, välja+poole, üles+poole. Alt+poolt, eest+poolt, kust+poolt, pealt+poolt, sealt+poolt, seest+poolt, tagant+poolt, väljast+poolt, ülalt+poolt. Poolt+argument

pool 1. <30:poole, poolt> arvsõna. Kolm ja pool aastat. Pool+sada aastat = pool sajandit. Kell on pool neli, tule poole kaheksaks. Poole hinnaga pilet. Laps on pool aastat vana = poole+aastane. Pool raha v rahast, üle poole raamatutest on minu. Poole aruga = poole+aruline, poole meelega = poole+meelne, pool+hull inimene. Räägib poole häälega, poolel häälel, pooli hääli v pooli+hääli; poole+häälne jutt. Pole poolt sõnagi öelnud. Pool kirjadest v pooled kirjad on kirjutamata. Sa ei tea pooli asjugi. Valas klaasi pooleni, poolest saadik täis. Pooles vardas lipp. Jutt jäi poole pealt katki. Sai poolest päevast tulema. Müts maksis poole rohkem kui kindad, kinnastest poole rohkem, müts oli poole kallim (kaks korda). Poole+kilone, poole+meetrine, poole+päevane, poole+tolline, poole+tunni(li)ne. Vt ka pool+

pool 2. <30:poole, poolt> nimis. Tabeli ülemine, alumine pool = üla+pool, ala+pool. Kaardi esimene, tagumine pool = esi+pool, taga+pool. Aasta teisel poolel. Võistlejad vahetasid pooled. Tuli meeste poolelt, meeste poole pealt (nt saunas). Kolme poolega kapp. Vaenulikud pooled = vaenu+pooled. Poolte kokkulepe jur lepingu- v menetlusosaliste kokkulepe. Läks vaenlase poolele. Kannataja pool. Kõhu+pool, köögi+pool, pahu+pool, selja+pool, varju+pool, väljaku+pool. jur: abielu+pooled, lepingu+pooled. Sugu+pool, teine+pool abikaasa

pool' <20:pooli, .pooli> ▪. Õmblusmasina pool. Kerib lõnga poolile poolib lõnga. tkst: niidi+pool, rist+pool. el: magnet+pool, süüte+pool, takistus+pool. Pooli+täis, pooli+pesa (õmblusmasinal), pooli+varras tkst

pool+ pooleldi, poolenisti, osalt, osaliselt: pool+alasti, pool+joostes, pool+kalliskivi = pool+vääriskivi, pool+kirjaoskamatu, pool+kogemata, pool+kurt, pool+kuuldavalt = pool+sosinal, pool+kõva, pool+pehme, pool+lagunenud, pool+läbipaistev, pool+magus, pool+pahane, pool+näljas, pool+purjus, pool+segane, pool+suitsuvorst, pool+tühi, pool+täis, pool+vägisi

pool+.aasta. Õppe+poolaasta semester. Viimasel poolaastal ajal jaanuarist juunini v juulist detsembrini, vrd viimasel poolel aastal viimase kuue kuu jooksul

pool+aeg (sportmängus). Sakslased võitsid poolaja 2 : 1. Poolaja+vile -vile

pool+ahv zool leemur, kõige primitiivsem ahv

pool+auto.maatne. Poolautomaatne pesumasin. Poolautomaat+sulatus (nt külmikul)

pool+avali. Poolavali huuled

{pool+fabri.kaat} → pool+toode

pool+fi.naal sport. Poolfinaal+matš males = male poolfinaal+matš. Poolfinalist

pool+ilma+daam poolmaailmadaam

pool+inimene. Poolinimene-pooljumal. Peab värvilisi poolinimesteks (mittetäisväärtuslikeks)

pool+istukil, pool+istukile, pool+istuli. Ajab end poolistukile, poolistuli. Lebab poolistukil, poolistuli

pool+jaam rongi peatuskoht, teivasjaam

pool+juht-juhiel osaliselt elektrit juhtiv aine. Pooljuht+alaldi, pooljuht+diood, pooljuht+seadis, pooljuht+takisti

pool+.jäätis kok parfee

pool+kaar. Poolkaarena, poolkaares liikuv ahelik. Poolkaare+kujuline = poolkaarjas trajektoor

pool+kaitse-.kaitse(jalgpallimängus). Poolkaitsja

pool+kasukas lühike kasukas

pool+.keelne kakskeelne, kuid ei oska hästi kumbagi keelt. Poolkeelsus

pool+kera. geogr: põhja+poolkera, lõuna+poolkera, ida+poolkera, lääne+poolkera. Taeva+poolkera astr. Aju+poolkera anat. Poolkera+kujuline = poolkerajas

pool+.kinni. Istub, silmad poolkinni

pool+.kinnine. Poolkinnine koosolek. Poolkinnised õied

pool+kolmat kaks ja pool; longates. Poolkolmat nädalat enne jõulu. Ätt kookab poolkolmat kohale

pool+koloni.aalne. Poolkoloniaalne maa, poolkoloonia poolasumaa

pool+kuiv. Poolkuiv oja, pesu. Poolkuiv vein (0,5–3% suhkrusisaldusega)

pool+kuu. Poolkuu+sirp. Poolkuu+kujuline pannal. Poolkuu+klapike anat (südames)

pool+kõrb-.kõrbegeogr. Poolkõrbe+ala

pool+külili pooleldi külje peal(e). Vajus, puhkab poolkülili

pool+küliti, pool+külitsi poolkülili; poolküljetsi

pool+küljetsi pooleldi külg ees. Poeb poolküljetsi tuppa

pool+.lahti. Uks seisab poollahti

pool+.lahtine. Poollahtine katusealune

pool+lama[s]kil, pool+lama[s]kile. Vajus poollama(s)kile. Istub poollama(s)kil

pool+maa+ilm suurilmaelu eeskätt välist külge matkiv seltskond. Poolmaailma+daam

pool+muidu väga odavalt, tühise tasu eest

pool+paks. Poolpaksus kirjas märksõna. Poolpaks puder (poolvedel)

pool+paljas. Käib poolpaljana, poolpaljalt ringi. Poolpaljas pealagi

pool+.peetud, pool+pidune kantud, poolkulunud. Käib poolpeetud, poolpiduses ülikonnas, poolpiduselt ringi

pool+pikk. Poolpikad varrukad, juuksed

pool+pime. Poolpime mutike. Istus poolpimedas toas (hämaras)

pool+põigiti, pool+.põiki. Lesib poolpõigiti, poolpõiki voodis

pool+põõsas bot taim, mille alumised oksad puituvad, ülemised jäävad rohtseks

pool+pööre-.pöördepööre 180°

pool+.püs'ti. Koera poolpüsti kõrvad

pool+.raske+kaal raskejõustiku kategooria. Võistleb poolraskekaalus. Poolraskekaalu+sportlane = poolraskekaallane

pool+ring. Tumedad poolringid silme all. Istume poolringis. Poolring+joon mat, poolring+juha anat (sisekõrvas). Poolringi+kujuline = poolringjas

pool+saabas lühikese sääreosaga saabas

pool+saar kaugele merre v järve ulatuv maismaaosa

pool+sada <48:poole+saja, poolt+sada(t)> viiskümmend. Peolaud poolesajale v poolelesajale külalisele. Poolesaja+aastane, poolesaja+liikmeline

pool+salaja. Käib poolsalaja pruuti vaatamas

pool+salajane. Poolsalajased tehingud

pool+selili, pool+seliti, pool+seljakil, pool+seljakile. Vajus poolselili, poolseliti, poolseljakile. Istub poolselili, poolseliti, poolseljakil

pool+(.)surnud. Näljast, häbist poolsurnud. Langes poolsurnuna v poolsurnult maha

pool+tald. Kingsepp lõi saabastele pooltallad (alla)

pool+teed murdes poolenisti. Vanker vajus poolteed porri

pool+teisene argi. Laps sai pool(e)teiseseks. Kala oli kilone või pool(e)teisene

pool+teist <45:pool+teise ja poole+teise, poolt+teist, pool+.teise ja pool+teisesse ja poole+.teise ja poole+teisesse> 1,5. Poolteist aastat vana = pool(e)teise+aastane laps. Jõuan pool(e)teise päevaga, päeva pool(e)teisega kohale. Jüri astub poolteist ja poolteist (longates). Pool(e)teise+päevane sõit. Pool(e)teise+tolline laud. Hinnad tõusevad poolteist korda, pool(e)teise+kordseks. Pool(e)teise+inimese+tekk, pool(e)teise+inimese+voodi

pool+teist+kümmend <45:pool+teise+.kümne ja poole+teise+.kümne, poolt+teist+kümmend ja poolt+teist+kümmet, pool+(.)teise+.kümnesse ja pool+teisesse+.kümnesse ja poole+(.)teise+.kümnesse ja poole+teisesse+(.)kümnesse> viisteist. Raamatud on pool(e)teiselkümnel riiulil

pool+teist+sada <45:pool+teise+saja ja poole+teise+saja, poolt+teist+sada(t), pool+(.)teise+sajasse ja pool+teisesse+sajasse ja poole+(.)teise+sajasse ja poole+teisesse+sajasse> sada viiskümmend. Kirjad on tulnud pool(e)teiseltsajalt noorelt

pool+tel'g tehn võll, mis annab veorattale pöörleva liikumise

pool+toode. Karusnahast pool- ja valmistooted. Kala+pooltoode, liha+pooltoode

pool+toon' kunst, muus. Pehmetes pooltoonides akvarell

pool+toores. Maksa süüakse pooltoorena, pooltoorelt

pool+tuled mitm argi lähituled auto

pool+tun'd. Esimese pooltunni jooksul, vrd poole tunni jooksul. Kell lõi pooltundi. Täistunni- ja pooltunni+uudised

pool+uni. Vajus poolunne. Vastab poolunisena, pooluniselt

pool+vali. Räägib poolvalju häälega, poolvaljult v poolvaljusti

pool+.val'mis. Poolvalmis töö. Poolvalmis marjad

pool+vari-varjuka astr, fot. Poolvarjus kasvavad taimed = poolvarju+taimed. Poolvarjuline kasvukoht

pool+vend. Emapoolne poolvend

pool+villane tkst puuvillase lõime ja villase koega, villast kiudu sisaldav; ülek tahumatu, kodukootud; argi kartuli-tangupuder. Poolvillasest riidest = poolvillased püksid. Pool- ja täisvillane kalev

pool+.viltu. Poolviltu õmmeldud = poolviltused taskud

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur