[LVET] Latvian-Estonian Dictionary


Query: in

Sama päring eesti-läti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 207 artiklit

aizbaidīt minema hirmutama, peletama, eemale hirmutama (sünonüümid: izbaidīt, iztraucēt, iztrūcināt)

aizbraukt ära sõitma, minema sõitma, lahkuma

aizdrāzties minema kiirustama, kiiresti lahkuma, minema tormama, minema tõttama (sünonüümid: aizsteigties, aiznesties kõnekeelne)

aizdreifēt minema triivima, kõrvale kalduma

aizdzīt
1 ära ajama, minema ajama, välja viskama, välja ajama, välja saatma (sünonüümid: izdzīt, padzīt, izraidīt, aizraidīt, raidīt, izslēgt, izmest, izsūtīt, izsviest kõnekeelne);
2 vedama, kohale vedama, ära vedama, transportima, kohale toimetama (sünonüümid: aizvest);
3 täitma, täis panema, kinni ajama (sünonüümid: aizbērt, piepildīt, aizpildīt, aizrakt, aizmest harv)

aizgādāt
1 ära viima, eemaldama, minema vedama;
2 kohale toimetama, ära viima (sünonüümid: nogādāt, izsūtīt)

aizgaiņāt ära ajama, minema peletama, peletama, tõrjuma

aizgrūst
1 minema lükkama;
2 kinni lükkama (sünonüümid: aizbīdīt, aizstumt)

aiziet
1 ära minema, lahkuma, minema, minekut tegema, jalga laskma (sünonüümid: doties projām, iet, aizvākties kõnekeelne);
2 väljuma, välja sõitma, ära sõitma [liiklusvahendi kohta] (sünonüümid: atiet, iet);
3 minema, lonkima, jalutama (sünonüümid: aizstaigāt);
4 kaduma, üle minema, mööduma, järele jääma (sünonüümid: pāriet, gaist, izgaist, pagaist, plēnēt, izplēnēt);
5 surema, lahkuma (sünonüümid: mirt, nomirt, atvadīties no dzīves poeetiline)

aiziet pa grunti släng pankrotistuma, pankrotti minema (sünonüümid: bankrotēt, izputēt, noiet uz grunti släng)

aizklīst minema uitama, hulkuma minema

aizlaist
1 teele saatma, ära saatma, saatma, juhatama (sünonüümid: pavadīt, aizvadīt, izvadīt, vadīt harv);
2 minna laskma, minema laskma;
3 eemale viskama, eemale lennutama, ära viskama, ära lennutama (sünonüümid: aizmest, aizsviest, aizlidināt);
4 alla laskma, langetama (sünonüümid: nolaist);
5 käest laskma, hooletusse jätma (sünonüümid: nolaist, ielaist);
6 kõnekeelne ära raiskama

aizlaisties
1 ära lendama, minema lendama (sünonüümid: aizlidot);
2 kõnekeelne jalga laskma, lahkuma, kaduma

aizlidināt
1 eemale viskama, eemale lennutama, ära viskama, ära lennutama (sünonüümid: aizmest, aizsviest, aizlaist);
2 harv eemale lendlema, minema lendlema (sünonüümid: aizlidināties)

aizlidināties eemale lendlema, minema lendlema (sünonüümid: aizlidināt harv)

aizlidot
1 ära lendama, minema lendama (sünonüümid: aizlaisties);
2 kohale lendama;
3 levima [heli kohta] (sünonüümid: laisties);
4 ära hajuma

aizmest
1 eemale viskama, eemale lennutama, ära viskama, ära lennutama (sünonüümid: aizsviest, aizlidināt, aizlaist);
2 sport viskama, heitma;
3 ära viskama, minema viskama (sünonüümid: aizsviest);
4 haakima (sünonüümid: aizkabināt);
5 harv täitma, täis panema, kinni ajama (sünonüümid: aizbērt, piepildīt, aizpildīt, aizrakt, aizdzīt)

aiznest
1 viima, ära viima, minema viima (sünonüümid: iznest);
2 kandma, ära kandma, minema kandma (sünonüümid: iznest);
3 täis tuiskama, kinni tuiskama (sünonüümid: aizputināt, ieputināt)

aiznesties kõnekeelne minema kiirustama, kiiresti lahkuma, minema tormama, minema tõttama (sünonüümid: aizsteigties, aizdrāzties)

aizpeldēt
1 eemale ujuma;
2 ära ujuma, minema ujuma;
3 eemale sõitma, eemalduma [veesõiduki kohta];
4 ära sõitma, lahkuma [veesõiduki kohta]

aizpludināt
1 parvetama;
2 ära uhtma, minema uhtma (sünonüümid: aizskalot, noskalot, pārskalot, atskalot, izskalot, skalot)

aizplūdināt ära juhtima, minema juhtima [vedelikku, voolu, heli jne] (sünonüümid: novadīt, aizvadīt)

aizplūst ära voolama, minema voolama (sünonüümid: aiztecēt, atplūst)

aizpūt mädanema minema, veidi mädanema (sünonüümid: iepūt)

aizraidīt
1 ära ajama, minema ajama, välja viskama, välja ajama, välja saatma (sünonüümid: izdzīt, aizdzīt, padzīt, izraidīt, raidīt, izslēgt, izmest, izsūtīt, izsviest kõnekeelne);
2 piltlik peletama, tõrjuma

aizrauties
1 minema sööstma (sünonüümid: rauties prom);
2 kinni jääma [hrl hingamise kohta] (sünonüümid: aizcirsties, aizsisties);
3 vaimustuma, innustuma, elevile minema (sünonüümid: sajūsmināties, iejūsmināties, iedegties, iesilt, iekarst);
4 pühenduma, haaratud olema, anduma;
5 armuma (sünonüümid: iemīlēties, ieķerties kõnekeelne, ieskatīties, samīlēties)

aizsist
1 kinni lööma, kinni naelutama, kinni taguma;
2 kinni lööma, kinni virutama, kinni lajatama (sünonüümid: aizcirst);
3 lööma, ära lööma, minema lööma [midagi mingisse suunda]

aizskalot ära uhtma, minema uhtma (sünonüümid: aizpludināt, noskalot, pārskalot, atskalot, izskalot, skalot)

aizskaloties minema uhtuma, uhutud olema (sünonüümid: pārskaloties)

aizskriet
1 jooksma, kohale jooksma (sünonüümid: attecēt);
2 ära jooksma, minema jooksma, jooksma (sünonüümid: aiztecēt);
3 mööda jooksma, mööda tormama, mööduma (sünonüümid: aizsteigties)

aizslaucīt minema pühkima, ära pühkima

aizslēgties
1 lukustuma, lukku minema (sünonüümid: slēgties);
2 sulguma (sünonüümid: slēgties)

aizslidot
1 eemale uisutama, minema uisutama;
2 kohale uisutama

aizspert
1 eemale lööma, jalaga eemale lööma, eemale virutama;
2 minema lööma, jalaga minema lööma, minema virutama;
3 kinni lööma, jalaga kinni lööma, kinni virutama;
4 jalga ette panema, jalga taha panema

aizstaigāt minema, lonkima, jalutama (sünonüümid: aiziet)

aizsteigties
1 minema kiirustama, kiiresti lahkuma, minema tormama, minema tõttama (sünonüümid: aizdrāzties, aiznesties kõnekeelne);
2 mööda jooksma, mööda tormama, mööduma (sünonüümid: aizskriet)

aizsviest
1 eemale viskama, eemale lennutama, ära viskama, ära lennutama (sünonüümid: aizmest, aizlidināt, aizlaist);
2 ära viskama, minema viskama (sünonüümid: aizmest)

aizsvilties
1 kärssama hakkama, kärssama minema;
2 vihaseks saama, vihastama, vihastuma, kurjaks saama, pahaseks saama, pahandama, ägestuma (sünonüümid: sadusmoties, aizdot dusmas, sašust, saniknoties, apskaisties, noskaisties, saskaisties, apdusmoties harv)

aiztecēt 1 ära voolama, minema voolama (sünonüümid: aizplūst, atplūst)

aiztecēt 2 ära jooksma, minema jooksma, jooksma (sünonüümid: aizskriet)

aizvadīt
1 teele saatma, ära saatma, saatma, juhatama (sünonüümid: pavadīt, izvadīt, aizlaist, vadīt harv);
2 ära saatma [matuste kohta] (sünonüümid: pavadīt, izvadīt, vadīt);
3 matma, mulda sängitama, sängitama (sünonüümid: apglabāt, apbedīt, paglabāt, bērēt, glabāt);
4 ära juhtima, minema juhtima [vedelikku, voolu, heli jne] (sünonüümid: aizplūdināt, novadīt);
5 veetma, mööda saatma (sünonüümid: pavadīt, vadīt)

aizvākt
1 ära korjama, kokku korjama, ära koristama (sünonüümid: novākt);
2 minema toimetama, ära viima (sünonüümid: novākt)

aizvākties
1 minema kolima, ära kolima (sünonüümid: vākties prom);
2 kõnekeelne ära minema, lahkuma, minema, minekut tegema, jalga laskma (sünonüümid: aiziet, doties projām, iet)

aizvējot harv eemale kanduma, minema kanduma [tuulega]

aizvērties
1 sulguma, kinni minema (sünonüümid: vērties ciet, taisīties ciet);
2 släng vaikima, vaikseks jääma, vait jääma (sünonüümid: apklust, klust poeetiline)

aizvilināt ära meelitama, minema meelitama, eemale meelitama (sünonüümid: atvilināt)

apdzīt 1 mööda kihutama, mööduma, mööda minema

apiet
1 ümber minema, ringi minema, ringiga minema (sünonüümid: apliekt);
2 ringi kõndima, läbi kõndima, uitama (sünonüümid: apstaigāt);
3 hoiduma, vältima, mööda minema

apkūpēt tahmuma, tahmaseks minema, nõgiseks minema (sünonüümid: nokvēpt, apkvēpt, apkūpt, nokūpēt, nokūpt harv)

apkūpt tahmuma, tahmaseks minema, nõgiseks minema (sünonüümid: nokvēpt, apkvēpt, apkūpēt, nokūpēt, nokūpt harv)

apkvēpt tahmuma, tahmaseks minema, nõgiseks minema (sünonüümid: nokvēpt, apkūpēt, apkūpt, nokūpēt, nokūpt harv)

apliekt
1 ümber painutama, ümber koolutama;
2 ümber minema, ringi minema, ringiga minema (sünonüümid: apiet)

apmākties pilve minema, pilve tõmbuma, pilvitama, pilvinema (sünonüümid: nomākties, mākties)

apritēt
1 mööduma, mööda minema [aja kohta];
2 käibima, ringlema

apsalt
1 ära külmuma, külmuma, surnuks külmuma (sünonüümid: nosalt);
2 külmast kahjustuma, külmakahjustusi saama;
3 härmatama, härma minema, jääkirmega kattuma

aptaukoties paksuks minema, rasvuma (sünonüümid: tūkt piltlik, aptūkt kõnekeelne, harv)

aptūkt
1 üles paistetama, paistetama, tursuma, üles tursuma (sünonüümid: tūkt, pietūkt, uztūkt, satūkt);
2 kõnekeelne, harv paksuks minema, rasvuma (sünonüümid: aptaukoties, tūkt piltlik)

atcirsties
1 nürinema, nüriks minema;
2 vastu põrkama, vastu minema [nt raiumisel]

atdarīties avanema, lahti minema (sünonüümid: atvērties, vērties vaļā, taisīties vaļā)

atdzīt
1 ajama, sundima, kohale ajama;
2 minema ajama, ära ajama, peletama

atkāpties
1 tahapoole astuma, taganema, tagasi astuma (sünonüümid: atiet atpakaļ);
2 eemalduma, eemale minema, taanduma, taganema, kaugenema (sünonüümid: attālināties, atvirzīties, atstāties);
3 sõjandus taganema, taanduma;
4 lahti ütlema, loobuma, taganema (sünonüümid: atteikties, atsacīties);
5 tagasi astuma, ametist lahkuma (sünonüümid: demisionēt)

atplūst
1 kohale voolama;
2 ära voolama, minema voolama (sünonüümid: aiztecēt, aizplūst)

atpūst
1 kohale puhuma;
2 eemale puhuma, minema puhuma

atskalot
1 kohale uhtuma;
2 välja uhtuma, lahti uhtuma;
3 tagasi uhtuma;
4 ära uhtma, minema uhtma (sünonüümid: aizskalot, aizpludināt, noskalot, pārskalot, izskalot, skalot)

atsprāgt
1 lahti murduma;
2 lahti paiskuma, lahti lendama (sünonüümid: izsisties, atsisties);
3 ära jooksma, minema tormama

atstāties eemalduma, eemale minema, taanduma, taganema, kaugenema (sünonüümid: attālināties, atkāpties, atvirzīties)

attālināties
1 eemalduma, eemale minema, taanduma, taganema, kaugenema (sünonüümid: atkāpties, atvirzīties, atstāties);
2 võõrduma, võõraks jääma, võõranduma, kaugenema (sünonüümid: atsvešināties, atradināties, atrast);
3 taganema, loobuma (sünonüümid: novērsties)

atvelt
1 kohale veeretama;
2 ära veeretama, minema veeretama

atvērties avanema, lahti minema (sünonüümid: atdarīties, vērties vaļā, taisīties vaļā)

atvilināt
1 ära meelitama, minema meelitama, eemale meelitama (sünonüümid: aizvilināt);
2 juurde meelitama, ligi meelitama, kohale meelitama (sünonüümid: pievilināt)

atvirzīties eemalduma, eemale minema, taanduma, taganema, kaugenema (sünonüümid: attālināties, atkāpties, atstāties)

bankrotēt pankrotistuma, pankrotti minema (sünonüümid: izputēt, noiet uz grunti släng, aiziet pa grunti släng)

bojāties
1 kahjustuma, lagunema, katki minema, rikki minema (sünonüümid: maitāties);
2 kahjustuma, rikutud saama [tervise kohta] (sünonüümid: pasliktināties, sabojāties);
3 halvenema, halvemaks muutuma, kehvemaks muutuma (sünonüümid: pasliktināties, sabojāties, maitāties);
4 riknema, roiskuma (sünonüümid: maitāties)

bolīties
1 pungi minema, pungile minema [silmade kohta] (sünonüümid: valbīties, izbolīties, izvalbīties harv);
2 kõnekeelne, halvustav pungitama, pungile ajama [silmade kohta] (sünonüümid: bolīt, valbīt, izbolīt, izvalbīt, valbīties kõnekeelne, halvustav)

burzīties kortsu minema, kortsuma

cirtoties käharduma, lokki minema (sünonüümid: sprogoties, lokoties kõnekeelne)

derēt 1
1 sobima, istuma [riiete, jalatsite kohta];
2 kasuks tulema, vaja minema (sünonüümid: noderēt);
3 sobima, kõlbama (sünonüümid: būt piemērotam);
4 klappima, sobima, istuma, kokku sobima [nt värvide, stiilide kohta] (sünonüümid: piestāvēt, saderēt, saskanēt, saderēt kopā, saderēties);
5 sobima, kokku sobima, kokku klappima, klappima [nt inimeste, suhete kohta] (sünonüümid: piestāvēt, saderēt kopā, saderēt, saderēties, saskanēt)

dēties kõnekeelne
1 minema (sünonüümid: doties, iet, laist kõnekeelne);
2 end päästma (sünonüümid: glābties)

doties minema (sünonüümid: iet, laist kõnekeelne, dēties kõnekeelne)

doties projām ära minema, lahkuma, minema, minekut tegema, jalga laskma (sünonüümid: aiziet, iet, aizvākties kõnekeelne)

gaist
1 haihtuma, hajuma (sünonüümid: izkliedēties, pagaist, izgaist, izklīst, zust, izzust, izklaidēties, izšķīst, izgarot, kust piltlik);
2 sumbuma (sünonüümid: apklust, norimt, izgaist, pagaist);
3 raugema (sünonüümid: norimt, atslābt, apsīkt);
4 kaduma, üle minema, mööduma, järele jääma (sünonüümid: pāriet, aiziet, izgaist, pagaist, plēnēt, izplēnēt);
5 silmist kaduma (sünonüümid: nozust, izzust, pazust, izgaist);
6 lenduma

iedegties
1 süttima, põlema minema;
2 vaimustuma, innustuma, elevile minema (sünonüümid: sajūsmināties, iejūsmināties, aizrauties, iesilt, iekarst);
3 pingestuma, elavnema [nt võitluse, spordi kohta]

iejūsmināties vaimustuma, innustuma, elevile minema (sünonüümid: sajūsmināties, aizrauties, iedegties, iesilt, iekarst)

iekarst
1 vaimustuma, innustuma, elevile minema (sünonüümid: sajūsmināties, iejūsmināties, aizrauties, iedegties, iesilt);
2 ärrituma, erutuma (sünonüümid: uztraukties, sadusmoties);
3 kuumenema, kuumaks minema (sünonüümid: karst, sakarst, uzkarst, tvīkt)

iekļauties
1 sobituma, paigutuma, mahutuma (sünonüümid: iegult, iegulties);
2 osalema, liituma, ühinema, sekkuma, kaasa minema (sünonüümid: iesaistīties);
3 sobituma, passima, klappima

ieplīst
1 veidi rebenema, veidi kärisema;
2 veidi katki minema

iepūt mädanema minema, veidi mädanema (sünonüümid: aizpūt)

iesaistīties osalema, liituma, ühinema, sekkuma, kaasa minema (sünonüümid: iekļauties)

iesilt
1 soojenema;
2 joobuma, purju jääma (sünonüümid: reibt, apreibt, skurbt, iereibt);
3 vaimustuma, innustuma, elevile minema (sünonüümid: sajūsmināties, iejūsmināties, aizrauties, iedegties, iekarst)

iet
1 kõndima, käima (sünonüümid: staigāt, nostaigāt);
2 minema, liikuma, kulgema;
3 minema (sünonüümid: doties, laist kõnekeelne, dēties kõnekeelne);
4 ära minema, lahkuma, minema, minekut tegema, jalga laskma (sünonüümid: aiziet, doties projām, aizvākties kõnekeelne);
5 väljuma, välja sõitma, ära sõitma [liiklusvahendi kohta] (sünonüümid: atiet, aiziet)

īstenoties realiseeruma, täide minema, ellu rakenduma (sünonüümid: realizēties)

izbaidīt
1 ehmatama (sünonüümid: sabaidīt, izbiedēt, iztraucēt, iztrūcināt);
2 minema hirmutama, peletama, eemale hirmutama (sünonüümid: aizbaidīt, iztraucēt, iztrūcināt)

izbolīties pungi minema, pungile minema [silmade kohta] (sünonüümid: bolīties, valbīties, izvalbīties harv)

izdzīt
1 ära ajama, minema ajama, välja viskama, välja ajama, välja saatma (sünonüümid: aizdzīt, padzīt, izraidīt, aizraidīt, raidīt, izslēgt, izmest, izsūtīt, izsviest kõnekeelne);
2 välja ajama, välja lükkama;
3 ajama, kasvatama, välja ajama [taimede kohta, nt juuri, võrseid];
4 ajama, sisse ajama, rajama [vagu, sihti, käiku vmt] (sünonüümid: dzīt)

izgaist
1 kaduma (sünonüümid: zust, pazust, izzust, nozust, izputēt kõnekeelne);
2 haihtuma, hajuma (sünonüümid: gaist, izkliedēties, pagaist, izklīst, zust, izzust, izklaidēties, izšķīst, izgarot, kust piltlik);
3 sumbuma (sünonüümid: gaist, apklust, norimt, pagaist);
4 silmist kaduma (sünonüümid: gaist, nozust, izzust, pazust);
5 kaduma, üle minema, mööduma, järele jääma (sünonüümid: pāriet, aiziet, gaist, pagaist, plēnēt, izplēnēt);
6 ununema, unuma (sünonüümid: aizmirsties, pagaist)

iziet
1 väljuma, välja minema;
2 väljuma, välja sõitma (sünonüümid: izbraukt, iznākt)

iziet cauri läbima, läbi minema, läbi kõndima

izklīst
1 haihtuma, hajuma (sünonüümid: gaist, izkliedēties, pagaist, izgaist, zust, izzust, izklaidēties, izšķīst, izgarot, kust piltlik);
2 laiali minema;
3 hargnema [nt inimeste rühma kohta]

izmaksāt
1 välja maksma, maksma;
2 maksma, maksma minema;
3 kinni maksma, välja tegema (sünonüümid: uzsaukt);
4 ära maksma [osade kaupa]

izmest
1 välja viskama, ära viskama, minema viskama (sünonüümid: izsviest);
2 ära ajama, minema ajama, välja viskama, välja ajama, välja saatma (sünonüümid: izdzīt, aizdzīt, padzīt, izraidīt, aizraidīt, raidīt, izslēgt, izsūtīt, izsviest kõnekeelne)

iznest
1 välja viima, välja kandma;
2 lollitama, narrima, alt vedama (sünonüümid: izjokot, muļķot, piemuļķot, apmuļķot);
3 välja tooma, välja kandma;
4 läbi viima, läbi kandma, läbi tooma;
5 viima, ära viima, minema viima (sünonüümid: aiznest);
6 kandma, ära kandma, minema kandma (sünonüümid: aiznest);
7 varastama, ära varastama, pihta panema (sünonüümid: zagt, nozagt, izzagt, piesavināties, spert kõnekeelne, savākt kõnekeelne);
8 kandma [loodet raseduse lõpuni];
9 hoidma, säilitama, alal hoidma [tundeid, seisukohti jm];
10 piltlik taluma, kannatama, välja kannatama, ära kannatama, vastu pidama (sünonüümid: paciest, izturēt, izciest, panest)

izplēnēt
1 kustuma (sünonüümid: dzist, apdzist, izdegt, izdzist, nodzist, plēnēt);
2 kaduma, üle minema, mööduma, järele jääma (sünonüümid: pāriet, aiziet, gaist, izgaist, pagaist, plēnēt)

izputēt
1 pankrotistuma, pankrotti minema (sünonüümid: bankrotēt, noiet uz grunti släng, aiziet pa grunti släng);
2 katkema, koost lagunema (sünonüümid: izjukt);
3 kõnekeelne kaduma (sünonüümid: zust, pazust, izzust, nozust, izgaist)

izraidīt
1 ära ajama, minema ajama, välja viskama, välja ajama, välja saatma (sünonüümid: izdzīt, aizdzīt, padzīt, aizraidīt, raidīt, izslēgt, izmest, izsūtīt, izsviest kõnekeelne);
2 välja saatma, pagendama (sünonüümid: izsūtīt)

izskalot
1 ära loputama, puhtaks loputama, ära pesema (sünonüümid: noskalot);
2 välja uhtuma, välja pesema;
3 kaldale uhtuma, randa uhtuma;
4 ära uhtma, minema uhtma (sünonüümid: aizskalot, aizpludināt, noskalot, pārskalot, atskalot, skalot);
5 uuristama, erodeerima, kulutama (sünonüümid: skalot)

izskaloties
1 pikalt loputama;
2 puhtaks saama [loputamise, pesemisega];
3 väljuma, välja uhtuma;
4 kaldale triivima, randa triivima;
5 minema uhtuma;
6 erodeeruma, kuluma (sünonüümid: skaloties)

izslēgt
1 välja lülitama;
2 ära ajama, minema ajama, välja viskama, välja ajama, välja saatma (sünonüümid: izdzīt, aizdzīt, padzīt, izraidīt, aizraidīt, raidīt, izmest, izsūtīt, izsviest kõnekeelne);
3 välja arvama, elimineerima, kõrvaldama, eemaldama (sünonüümid: eliminēt, slēgt);
4 välistama;
5 välja lülitama, kinni keerama [elektri, vee vms-ga varustamist katkestama] (sünonüümid: pārtraukt, atslēgt mittesoovitatav);
6 välja jätma (sünonüümid: neiekļaut);
7 eksmatrikuleerima (sünonüümid: eksmatrikulēt, atskaitīt kõnekeelne)

izsūtīt
1 välja saatma, saatma, lähetama;
2 välja saatma, pagendama (sünonüümid: izraidīt);
3 ära ajama, minema ajama, välja viskama, välja ajama, välja saatma (sünonüümid: izdzīt, aizdzīt, padzīt, izraidīt, aizraidīt, raidīt, izslēgt, izmest, izsviest kõnekeelne);
4 kohale toimetama, ära viima (sünonüümid: nogādāt, aizgādāt)

izsviest
1 välja viskama, ära viskama, minema viskama (sünonüümid: izmest);
2 kõnekeelne ära ajama, minema ajama, välja viskama, välja ajama, välja saatma (sünonüümid: izdzīt, aizdzīt, padzīt, izraidīt, aizraidīt, raidīt, izslēgt, izmest, izsūtīt)

izšķirties
1 lahkuma, lahku minema, lahutama;
2 otsustama (sünonüümid: izlemt, izšķirt);
3 hargnema, harunema, jagunema (sünonüümid: sazaroties)

izšķīst
1 ära lahustuma;
2 purunema, katki minema (sünonüümid: plīst, saplīst, pārplīst);
3 haihtuma, hajuma (sünonüümid: gaist, izkliedēties, pagaist, izgaist, izklīst, zust, izzust, izklaidēties, izgarot, kust piltlik);
4 ära lagunema, laiali lagunema;
5 pehmeks minema, poriseks minema [teede, radade kohta]

iztaisnoties sirgenema, sirgeks minema

iztraucēt
1 ehmatama (sünonüümid: izbaidīt, sabaidīt, izbiedēt, iztrūcināt);
2 minema hirmutama, peletama, eemale hirmutama (sünonüümid: aizbaidīt, izbaidīt, iztrūcināt)

iztrūcināt
1 ehmatama (sünonüümid: izbaidīt, sabaidīt, izbiedēt, iztraucēt);
2 minema hirmutama, peletama, eemale hirmutama (sünonüümid: aizbaidīt, izbaidīt, iztraucēt)

izvalbīties harv pungi minema, pungile minema [silmade kohta] (sünonüümid: bolīties, valbīties, izbolīties)

izvilināt
1 välja meelitama, väljuma meelitama;
2 välja petma;
3 läbi meelitama, läbi minema meelitama;
4 välja meelitama, põhjustama [nt naeru, naeratust];
5 välja meelitama, välja võluma [nt helisid, muusikat]

kāpties tagasi minema, tagasi astuma, tagurpidi liikuma, tagasi voolama, tagurpidi sõitma

karst kuumenema, kuumaks minema (sünonüümid: sakarst, uzkarst, iekarst, tvīkt)

klāties 2 minema, edenema

laimēties
1 vedama, õnne olema;
2 õnnestuma, näkkama, korda minema

laist
1 laskma, lubama;
2 kõnekeelne minema (sünonüümid: doties, iet, dēties kõnekeelne);
3 laskma [midagi alla, üles, sisse, välja jm];
4 ajama, välja ajama, kasvatama [taimede kohta]

līst 1
1 roomama (sünonüümid: rāpot);
2 ronima, end vinnama, end vedama, end hiivama (sünonüümid: kāpt);
3 pugema, ronima [kuhugi sisse, kusagilt läbi];
4 kõnekeelne mahtuma, ära mahtuma, minema

lokoties kõnekeelne käharduma, lokki minema (sünonüümid: sprogoties, cirtoties)

maitāties
1 riknema, roiskuma (sünonüümid: bojāties);
2 kahjustuma, lagunema, katki minema, rikki minema (sünonüümid: bojāties);
3 halvenema, halvemaks muutuma, kehvemaks muutuma (sünonüümid: pasliktināties, sabojāties, bojāties)

mākties pilve minema, pilve tõmbuma, pilvitama, pilvinema (sünonüümid: apmākties, nomākties)

melnēt
1 mustaks tõmbuma, tumedaks tõmbuma;
2 pimedaks minema;
3 mustendama, mustama (sünonüümid: melnot)

misēties ebaõnnestuma, untsu minema (sünonüümid: neizdoties, sajukt)

neizdoties ebaõnnestuma, untsu minema (sünonüümid: misēties, sajukt)

noderēt
1 vaja olema, vaja minema, tarvis olema, kasulik olema (sünonüümid: vajadzēt);
2 kasuks tulema, vaja minema (sünonüümid: derēt)

noiet uz grunti släng pankrotistuma, pankrotti minema (sünonüümid: bankrotēt, izputēt, aiziet pa grunti släng)

nokārtoties 1
1 korda minema, laabuma;
2 lahenema

nokūpēt tahmuma, tahmaseks minema, nõgiseks minema (sünonüümid: nokvēpt, apkvēpt, apkūpēt, apkūpt, nokūpt harv)

nokūpt harv tahmuma, tahmaseks minema, nõgiseks minema (sünonüümid: nokvēpt, apkvēpt, apkūpēt, apkūpt, nokūpēt)

nokvēpt tahmuma, tahmaseks minema, nõgiseks minema (sünonüümid: apkvēpt, apkūpēt, apkūpt, nokūpēt, nokūpt harv)

nomākties pilve minema, pilve tõmbuma, pilvitama, pilvinema (sünonüümid: apmākties, mākties)

noplīst
1 läbi kuluma, auklikuks kuluma, katki kuluma (sünonüümid: izdilt, nodilt, sadilt, plīst);
2 lahti rebenema, lahti tulema;
3 kõnekeelne katki minema [seadete, mehhanismide kohta] (sünonüümid: sabojāties, plīst, saplīst kõnekeelne)

noripot
1 minema veerema, ära veerema;
2 alla veerema, maha veerema

noskalot
1 ära loputama, puhtaks loputama, ära pesema (sünonüümid: izskalot);
2 ära uhtma, minema uhtma (sünonüümid: aizskalot, aizpludināt, pārskalot, atskalot, izskalot, skalot)

nošķirties eralduma, lahku minema, lahku lööma

novadīt
1 kohale saatma, ära saatma (sünonüümid: atvadīt);
2 ära juhtima, minema juhtima [vedelikku, voolu, heli jne] (sünonüümid: aizplūdināt, aizvadīt);
3 ümber suunama, kõrvale juhtima, kõrvale suunama (sünonüümid: pārvadīt);
4 läbi viima, teoks tegema

novākt
1 ära korjama, kokku korjama, ära koristama (sünonüümid: aizvākt);
2 minema toimetama, ära viima (sünonüümid: aizvākt);
3 kõnekeelne tapma, surmama, vagaks tegema, maha lööma (sünonüümid: nogalināt, nonāvēt, nokaut, nāvēt, kaut, piebeigt, iznīcināt, nomaitāt, nīcināt, galināt, apklusināt piltlik)

novilkt
1 alla tõmbama, maha tõmbama, alla vedama;
2 ära vedama, ära tõmbama, minema vedama, välja vedama, välja tõmbama;
3 alla vajutama, alla tõmbama;
4 seljast võtma, maha võtma, ära võtma [riideesemete, jalatsite jmt kohta];
5 maha arvestama, maha arvama, maha võtma, lahutama [nt palgast] (sünonüümid: atrēķināt, atskaitīt, atvilkt);
6 maha joonistama, maha märkima, joonistama, tõmbama [joont, piiri jmt];
7 tõmbama, libistama;
8 edasi lükkama, viivitama, venitama (sünonüümid: novilcināt, attālināt);
9 venitades ütlema, venitama

nozust
1 ära minema, lahkuma;
2 silmist kaduma (sünonüümid: gaist, izzust, pazust, izgaist);
3 kaduma (sünonüümid: zust, pazust, izzust, izgaist, izputēt kõnekeelne)

pabaidīt
1 veidi hirmutama, veidi ehmatama (sünonüümid: pabiedēt);
2 minema hirmutama, ära ajama

padzīt
1 ära ajama, minema ajama, välja viskama, välja ajama, välja saatma (sünonüümid: izdzīt, aizdzīt, izraidīt, aizraidīt, raidīt, izslēgt, izmest, izsūtīt, izsviest kõnekeelne);
2 ajama [kedagi teatud suunas] (sünonüümid: dzīt, sadzīt);
3 ajama [jahil] (sünonüümid: dzīt)

pagaist
1 haihtuma, hajuma (sünonüümid: gaist, izkliedēties, izgaist, izklīst, zust, izzust, izklaidēties, izšķīst, izgarot, kust piltlik);
2 sumbuma (sünonüümid: gaist, apklust, norimt, izgaist);
3 kaduma, üle minema, mööduma, järele jääma (sünonüümid: pāriet, aiziet, gaist, izgaist, plēnēt, izplēnēt);
4 ununema, unuma (sünonüümid: aizmirsties, izgaist)

paiet
1 veidi minema;
2 käima;
3 alla minema;
4 mööda minema, mööduma

pakāpt
1 üles minema (sünonüümid: pakāpties);
2 kõrvale astuma (sünonüümid: pakāpties);
3 taha astuma, tahapoole astuma (sünonüümid: pakāpties)

pakāpties
1 üles minema (sünonüümid: pakāpt);
2 kõrvale astuma (sünonüümid: pakāpt);
3 taha astuma, tahapoole astuma (sünonüümid: pakāpt)

pakasīties
1 veidi ennast kratsima, veidi ennast sügama;
2 kõnekeelne tülli minema (sünonüümid: sastrīdēties)

palaimēties vedama, õnneks minema (sünonüümid: paveikties)

pārceļot
1 ümber asuma, rändama;
2 rändama (sünonüümid: ceļot, pārcelties);
3 kolima (sünonüümid: pārcelties, pārvākties, pāriet, pārnākt, pārvietoties);
4 liikuma, üle minema (sünonüümid: pārvietoties, pāriet);
5 tagasi jõudma, naasma [peale pikemat reisi]

pāriet
1 üle voolama, üle valguma, üle ajama (sünonüümid: pārplūst, pludot);
2 kolima (sünonüümid: pārcelties, pārvākties, pārnākt, pārceļot, pārvietoties);
3 liikuma, üle minema (sünonüümid: pārvietoties, pārceļot);
4 üle minema, ületama;
5 üle minema, siirduma;
6 kaduma, üle minema, mööduma, järele jääma (sünonüümid: aiziet, gaist, izgaist, pagaist, plēnēt, izplēnēt)

pārplīst
1 purunema, katki minema (sünonüümid: plīst, izšķīst, saplīst);
2 pragunema, lõhenema, mõranema (sünonüümid: šķelties, plaisāt, sprēgāt, plīst);
3 rebenema, kärisema (sünonüümid: trūkt, plīst);
4 puhkema [pungade jt taimeosade kohta] (sünonüümid: plīst)

pārskalot
1 üle loputama, loputama;
2 ära uhtma, minema uhtma (sünonüümid: aizskalot, aizpludināt, noskalot, atskalot, izskalot, skalot)

pārskaloties
1 üle loksuma, üle ääre loksuma (sünonüümid: pārlieties);
2 minema uhtuma, uhutud olema (sünonüümid: aizskaloties)

pārstaigāt
1 läbi kõndima, läbi käima (sünonüümid: izstaigāt);
2 üle liikuma, üle käima (sünonüümid: pārvirzīties);
3 üle minema, hilinema [sünnituse aja kohta];
4 püstijalu põdema

pārvietoties
1 sõitma (sünonüümid: braukt, rullēt kõnekeelne, ripot kõnekeelne, virzīties);
2 kolima (sünonüümid: pārcelties, pārvākties, pāriet, pārnākt, pārceļot);
3 liikuma, üle minema (sünonüümid: pārceļot, pāriet);
4 liikuma, asukohta muutma, asukohta vahetama

paveikties vedama, õnneks minema (sünonüümid: palaimēties)

piekāpt
1 juurde ronima;
2 inimestega täituma, täituma, täis minema [hrlt sõiduki kohta];
3 läbi astuma, läbi tulema, sisse astuma (sünonüümid: pienākt, iestaigāt, iegriezties)

piekrist
1 nõustuma, nõus olema, soostuma;
2 aktsepteerima, heaks kiitma (sünonüümid: akceptēt);
3 kuuluma, omandusse minema, kuuluvusse minema (sünonüümid: pienākties)

pienākties
1 kuuluma, omandusse minema, kuuluvusse minema (sünonüümid: piekrist);
2 tarvis olema, vaja olema, kombeks olema

plēnēt
1 kustuma (sünonüümid: dzist, apdzist, izdegt, izdzist, nodzist, izplēnēt);
2 kaduma, üle minema, mööduma, järele jääma (sünonüümid: pāriet, aiziet, gaist, izgaist, pagaist, izplēnēt)

plīst
1 purunema, katki minema (sünonüümid: izšķīst, saplīst, pārplīst);
2 pragunema, lõhenema, mõranema (sünonüümid: šķelties, plaisāt, sprēgāt, pārplīst);
3 plahvatama, lõhkema, detoneerima (sünonüümid: sprāgt, eksplodēt, detonēt);
4 rebenema, kärisema (sünonüümid: trūkt, pārplīst);
5 läbi kuluma, auklikuks kuluma, katki kuluma (sünonüümid: izdilt, nodilt, sadilt, noplīst);
6 katki minema [seadete, mehhanismide kohta] (sünonüümid: sabojāties, saplīst kõnekeelne, noplīst kõnekeelne);
7 puhkema [pungade jt taimeosade kohta] (sünonüümid: pārplīst)

pumpurot punguma, punga minema (sünonüümid: pumpuroties)

pumpuroties
1 bioloogia punguma [vegetatiivselt paljunema];
2 punguma, punga minema (sünonüümid: pumpurot)

pūsties
1 puhituma, puhevile minema, paisuma;
2 puhkama (sünonüümid: atpūsties);
3 pahandama, pahane olema, vihane olema (sünonüümid: dusmot, dusmoties, skaisties, erroties, ļaunoties)

putēt ārā pankrotistuma, pankrotti minema (sünonüümid: putēt laukā)

putēt laukā pankrotistuma, pankrotti minema (sünonüümid: putēt ārā)

raidīt
1 saatma, läkitama, suunama, lähetama;
2 ära ajama, minema ajama, välja viskama, välja ajama, välja saatma (sünonüümid: izdzīt, aizdzīt, padzīt, izraidīt, aizraidīt, izslēgt, izmest, izsūtīt, izsviest kõnekeelne);
3 edastama, levitama [infot, signaale]

rauties prom minema sööstma (sünonüümid: aizrauties)

realizēties realiseeruma, täide minema, ellu rakenduma (sünonüümid: īstenoties)

rūgt
1 käärima;
2 kerkima, paisuma [taigna kohta] (sünonüümid: uzrūgt);
3 hapnema, hapuks minema (sünonüümid: skābt);
4 piltlik käärima, tugevnema, paisuma

rūpēt
1 muret valmistama, muretsema panema;
2 huvi pakkuma, huvitama, korda minema;
3 hankima, muretsema, omandama, soetama (sünonüümid: sagādāt, sadabūt, pagādāt, sameklēt, gādāt, iegādāt, iegādāties, saņemties, sadzīt kõnekeelne, sarūpēt, palūkot)

sabojāties
1 riknema, kahjustuma (sünonüümid: izbojāties);
2 rikutud olema, kahjustatud olema (sünonüümid: izbojāties);
3 katki minema [seadete, mehhanismide kohta] (sünonüümid: plīst, saplīst kõnekeelne, noplīst kõnekeelne);
4 kahjustuma, rikutud saama [tervise kohta] (sünonüümid: pasliktināties, bojāties);
5 halvenema, halvemaks muutuma, kehvemaks muutuma (sünonüümid: pasliktināties, bojāties, maitāties)

saburzīties kortsu minema

sadegt 1
1 ära põlema (sünonüümid: izdegt, nodegt);
2 maha põlema (sünonüümid: izdegt, nodegt);
3 ära kõrbema (sünonüümid: izdegt);
4 kõrbema minema

sajukt
1 segi minema, segamini minema;
2 segunema;
3 ebaõnnestuma, untsu minema (sünonüümid: misēties, neizdoties);
4 segi minema, hulluks minema

sajūsmināties vaimustuma, innustuma, elevile minema (sünonüümid: iejūsmināties, aizrauties, iedegties, iesilt, iekarst)

sakarst kuumenema, kuumaks minema (sünonüümid: karst, uzkarst, iekarst, tvīkt)

sakustēties
1 liigahtama;
2 paigalt liikuma, liikuma hakkama, liikvele minema

saplīst
1 purunema, katki minema (sünonüümid: plīst, izšķīst, pārplīst);
2 kõnekeelne katki minema [seadete, mehhanismide kohta] (sünonüümid: sabojāties, plīst, noplīst kõnekeelne)

saplūst
1 kokku voolama, kokku valguma (sünonüümid: saskriet, satecēt, sariesties);
2 kokku kasvama;
3 kokku kõlama;
4 segunema, kokku sulama, ühte sulanduma, sujuvalt üle minema;
5 sisse sulanduma;
6 kogunema, kokku tulema;
7 ühinema, koonduma

sastrīdēties tülli minema (sünonüümid: pakasīties kõnekeelne)

sastrutot mädanema minema, mäda eritama

skābt
1 hapuks muutuma;
2 hapnema, hapuks minema (sünonüümid: rūgt)

skalot
1 loputama;
2 pesema;
3 uhtuma;
4 uuristama, erodeerima, kulutama (sünonüümid: izskalot);
5 ära uhtma, minema uhtma (sünonüümid: aizskalot, aizpludināt, noskalot, pārskalot, atskalot, izskalot)

slēgties
1 lukustuma, lukku minema (sünonüümid: aizslēgties);
2 sulguma (sünonüümid: aizslēgties);
3 keerama [võtme kohta];
4 lülituma

sprogoties käharduma, lokki minema (sünonüümid: cirtoties, lokoties kõnekeelne)

šķērsot
1 ületama, üle minema;
2 läbima (sünonüümid: krustot)

šķirties lahkuma, lahku minema

taisīties ciet sulguma, kinni minema (sünonüümid: aizvērties, vērties ciet)

taisīties vaļā avanema, lahti minema (sünonüümid: atvērties, atdarīties, vērties vaļā)

tirpt
1 ära surema, tuimaks minema [kehaosa kohta];
2 võimenema, tugevnema [tunnete kohta];
3 vananenud sulama (sünonüümid: kust)

tūkt
1 üles paistetama, paistetama, tursuma, üles tursuma (sünonüümid: pietūkt, uztūkt, satūkt, aptūkt);
2 paisuma;
3 piltlik paksuks minema, rasvuma (sünonüümid: aptaukoties, aptūkt kõnekeelne, harv)

tvīkt
1 kuumenema, kuumaks minema (sünonüümid: karst, sakarst, uzkarst, iekarst);
2 lõõmama, põlema [tunnete kohta];
3 punastama (sünonüümid: sarkt, nosarkt, piesarkt, sasarkt, pietvīkt, sārtot, sārtoties);
4 punetama (sünonüümid: apsarkt, sarkt, piesarkt, sārtot, sārtoties, sasarkt)

uzbaroties rasva minema, nuumuma

uziet
1 üles minema;
2 leidma

uzkāpt
1 üles ronima, üles minema, peale ronima;
2 peale astuma;
3 tõusma, kerkima (sünonüümid: pacelties)

uzkarst
1 kuumenema, kuumaks minema (sünonüümid: karst, sakarst, iekarst, tvīkt);
2 üle kuumenema

vajadzēt vaja olema, vaja minema, tarvis olema, kasulik olema (sünonüümid: noderēt)

vākties
1 kolima;
2 kogunema, kokku tulema (sünonüümid: sapulcēties, sapulcināties vananenud, pulcēties harv);
3 kasima, minema, lahkuma

vākties prom minema kolima, ära kolima (sünonüümid: aizvākties)

valbīties
1 pungi minema, pungile minema [silmade kohta] (sünonüümid: bolīties, izbolīties, izvalbīties harv);
2 kõnekeelne, halvustav pungitama, pungile ajama [silmade kohta] (sünonüümid: bolīt, valbīt, izbolīt, izvalbīt, bolīties kõnekeelne, halvustav)

vērties ciet sulguma, kinni minema (sünonüümid: aizvērties, taisīties ciet)

vērties vaļā avanema, lahti minema (sünonüümid: atvērties, atdarīties, taisīties vaļā)

virzīties
1 minema, liikuma, suunduma;
2 sõitma (sünonüümid: braukt, rullēt kõnekeelne, ripot kõnekeelne, pārvietoties)


Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur