[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
2.6

infoturbesündmus

turvasündmus

infoturbesündmus on süsteemi, teenuse või võrgu olekus tuvastatud ilming, mis viitab võimalikule infoturbepoliitika rikkumisele või turvameetmete tõrkele, või senitundmatu olukord, mis võib turbe seisukohalt olla oluline [ISO/IEC TR 18044:2004]
EVS-ISO/IEC 27002:2008 (kehtiv)

[en]
2.6

information security event
ISO/IEC 27002:2005 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.21

infoturvaintsident

soovimatu või ootamatu infoturvasündmus või nende sari, mis võib olulise tõenäosusega rikkuda äritegevust ja ähvardada teabe turvalisust.
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.21

information security incident

single or a series of unwanted or unexpected information security events that have a significant probability of compromising business operations and threatening information security
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.22

infoturvaintsidentide haldus

protsessid infoturvaintsidentide avastamiseks, neist teatamiseks, nende hindamiseks, neile reageerimiseks, nende käsitluseks ja neist õppimiseks
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.22

information security incident management

processes for detecting, reporting, assessing, responding to, dealing with, and learning from information security incidents
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.24

infoturvarisk

võimalus, et mingi oht kasutab ära mingi vara või varade rühma nõrkuse ning seeläbi tekitab organisatsioonile kahju
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.24

information security risk

potential that a threat will exploit a vulnerability of an asset or group of assets and thereby cause harm to the organization
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.20

infoturvasündmus

süsteemi, teenuse või võrgu sellise oleku tuvastatud ilmnemine, mis näitab võimalikku infoturbe poliitika rikkumist või meetmete tõrget või senitundmatut olukorda, mis võib puudutada turvalisust
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.20

information security event

identified occurrence of a system, service or network state indicating a possible breach of information security policy or failure of controls, or a previously unknown situation that may be security relevant
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.19a

infoturve

teabe konfidentsiaalsuse, tervikluse ja käideldavuse säilitamine
Märkus:
MÄRKUS. Peale selle võivad tulla arvesse veel muud omadused, näiteks autentsus, jälitatavus, salgamatus ja usaldatavus.
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.19a

information security

preservation of confidentiality, integrity and availability of information
Märkus:
NOTE In addition, other properties, such as authenticity, accountability, non-repudiation, and reliability can also be involved.
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.5

infoturve

teabe konfidentsiaalsuse, tervikluse ja käideldavuse säilitamine, võib peale selle hõlmata ka muid omadusi, näiteks autentsust, jälitatavust, salgamise vääramist ja usaldatavust
EVS-ISO/IEC 27002:2008 (kehtiv)

[en]
2.5

information security
ISO/IEC 27002:2005 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.05

infotöötlus

Informatsiooniga süstemaatiline operatsioonide sooritamine, mis sisaldab andmetöötlust ning võib sisaldada näiteks andmeside ja bürooautomaatika operatsioone.
Märkus:
Terminit infotöötlus ei tohi kasutada andmetöötluse sünonüümina.
Vt. joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.05

information processing

The systematic performance of operations upon information, that includes data processing and may include operations such as data communication and office automation.
Märkus:
The term information processing must not be used as a synonym for data processing.
See figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.21

infotöötlussüsteem

Üks või mitu andmetöötlussüsteemi ja seadet, näiteks büroo- ja sideseadet, mis sooritavad infotöötlust.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.21

information processing system

One or more data processing systems and devices, such as office and communication equipment, that perform information processing.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.4

infotöötlusvahendid

iga infotöötlussüsteem, -teenus või -infrastruktuur või neid majutav füüsiline asukoht
EVS-ISO/IEC 27002:2008 (kehtiv)

[en]
2.4

information processing facilities
ISO/IEC 27002:2005 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.18

infovara

teadmus või andmed, millel on organisatsiooni jaoks väärtus
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.18

information asset

knowledge or data that has value to the organization
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur