[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
2.4

infotöötlusvahendid

iga infotöötlussüsteem, -teenus või -infrastruktuur või neid majutav füüsiline asukoht
EVS-ISO/IEC 27002:2008 (kehtiv)

[en]
2.4

information processing facilities
ISO/IEC 27002:2005 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.18

infovara

teadmus või andmed, millel on organisatsiooni jaoks väärtus
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.18

information asset

knowledge or data that has value to the organization
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.01.04

initsialiseerimine

Operatsioon, mis on vajalik seadme viimiseks alustusolekusse, enne andmekandja kasutamist või enne protsessi sooritamist.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.04

initialization

The operation required for setting a device to a starting state, before the use of a data medium, or before implementation of a process.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.46

inkrementaadress

Aadress, mis tuleb määratud mälupesa poole pöördumiseks liita teda sisaldava käsu aadressile.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.46

self-relative address

An address that must be added to the address of the instruction in which it appears to obtain the address of the storage location to be accessed.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.02.08

inkrementkoordinaat

Relatiivkoordinaat, mille etalonpunktiks on eelmisena adresseeritud punkt.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.08

incremental coordinate

A relative coordinate in which the previously addressed point is the reference point.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.03.10

integraallülitus

kiip (synonym)

Pooljuhtmaterjali tükike, mis sisaldab omavahel ühendatud elektroonilisi elemente.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.10

integrated circuit

IC (synonym)

microchip (synonym)

chip (synonym)

A small piece of semiconductive material that contains interconnected electronic elements.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.03.02

integraallülitusmälu

integraalne pooljuhtmälu (synonym)

Kristallmaterjali kiibil loodud transistoridest, dioodidest ja muudest elementidest koosnev mäluseade.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.02

integrated circuit memory

IC memory (synonym)

A storage device composed of transistors, diodes and other circuit elements all fabricated on a chip of crystalline material.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.04

integraalne programmeerimiskeskkond

Ühise (sageli graafilise) kasutajaliidese all olev riistvara ja riistprogrammide integreeritud kogum programmide koostamise toetuseks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.04

integrated programming environment

IPE (synonym)

A integrated collection of hardware and software tools under a common user interface (frequently graphical) to support the development of programs.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.01.01

integraalne raalvalmistus

CIM (synonym)

Valmistus, mille kõik tegevused on integreeritud arvuti põhiseks plaanimis-, töökorraldus- ja juhtimissüsteemiks.
Märkus:
Integraalne raalvalmistus hõlmab raalprojekteerimist, * raalplaanimist, * raalvalmistust ja raal-kvaliteedikujundust ning informatsiooni ühiskasutust nende vahel.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.01

computer-integrated manufacturing

CIM (synonym)

Manufacturing in which all activities are integrated into a computer-based planning, management, and control system.
Märkus:
Computer-integrated manufacturing includes the technologies of computer-aided design, * computer-aided planning, * computer-aided manufacturing and computer-aided quality assurance, and the sharing of information among them.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.01.18

integraaltarkvara

Tarkvarapakett, mis ühendab endas mitut eraldi programmidega täidetavat funktsiooni, näiteks tabeliprogrammi, tekstitöötlust, * andmebaasi pidamist ja ärigraafikat.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.01.18

integrated software

A software package that combines some of the functions performed by separate programs, such as spreadsheets, * text processing, * database management, and business graphics.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.07.12

integraalteenuste digitaalvõrk

ISDN (synonym)

Võrk, mis kasutaja liideste vaheliste digitaal ühenduste abil pakub või toetab mitmesuguste sideteenuste valikut.
Märkus:
Nende teenuste näited on telefonside, andmeedastus, * elektronpost, * faks ja videoedastus.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.12

integrated services digital network

ISDN (synonym)

A network that provides or supports a range of different telecommunication services, using digital connections between user-network interfaces.
Märkus:
Examples of these services are telephony, data transmission, * electronic mail, * fax, and video.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur