[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
18.01.08

hajustöötlus

hajus-andmetöötlus (synonym)

DDP (synonym)

Andmetöötlus, mille puhul operatsioonide sooritamine hajutatakse arvutivõrgu * sõlmede vahel.
Märkus:
Hajustöötlus nõuab kollektiivset koostööd, mis saavutatakse sõlmedevahelise andmesidega.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.01.08

distributed data processing

DDP (synonym)

Data processing in which the performance of operations is dispersed among the nodes in a computer network.
Märkus:
DDP needs collective cooperation that is achieved by data communication among the nodes.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.02.12

haldusdomeen

MD (synonym)

Üheainsa organisatsiooni hallatavate sõnumisidesüsteemide kogum, milles vähemalt üks süsteem sisaldab teisaldusagendi.
Märkus:
Haldusdomeen võib järgida mingit geograafilist ala.
Haldav organisatsioon vastutab eriti adresseerimisskeemi valitsemise eest selles sõnumisidesüsteemide kogumis.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.02.12

management domain

MD (synonym)

A set of messaging systems, at least one of which contains a message transfer agent, that is managed by a single organization.
Märkus:
A management domain may correspond to a geographical area.
The managing organization is particularly responsible for the administration of the addressing scheme in this set of messaging systems.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.02.09

haldusdomeen

Ühisele süsteemihalduse poliitikale allutatud haldusobjektide kogum.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.02.09

management domain

A set of managed objects, to which a common systems management policy applies.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.05.12

haldusdomeeni nimi

Haldusdomeeni * identifikaator.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.05.12

management domain name

The identifier of a management domain.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.01.05

haldusinfosüsteem

MIS (synonym)

Infotöötlussüsteem, mis aitab organisatsiooni juhtkonnal otsuseid langetada.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.01.05

management information system

MIS (synonym)

An information processing system that supports decision-making by the management of an organization.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.01.02

halduslik turve

Arvutiturbe halduslikud meetmed.
Märkus:
Need meetmed võivad olla ekspluatatsiooni- ja jälitatavus protseduurid, turva murrete uurimise protseduurid ning kontrolljälgede läbivaatus.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.02

administrative security

procedural security (synonym)

Administrative measures for computer security.
Märkus:
These measures may be operational and accountability procedures, procedures of investigating breaches in security, and reviewing audit trails.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.02.07

haldusobjekt

Ressurss, mida saab hallata haldus protokollide abil.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.02.07

managed object

A resource that may be managed through the use of management protocols.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.26

haldussüsteem

organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks määratud poliitikate, protseduuride, juhiste ja juurdekuuluvate ressursside raamstruktuur
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.26

management system

framework of policies, procedures, guidelines and associated resources to achieve the objectives of the organization
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.09.32

hallimanipulatsioon

Pildiväärindus operatsioon, mis asendab mingi hallitaseme uue väärtusega.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.09.32

gray-level manipulation

An image-enhancement (30.09.23) operation that changes a gray level (30.05.17) to a new value.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.19

halliskaala

Musta ja valge vaheliste intensiivsuste astmik.
Märkus:
Halli varjundeid võidakse tekitada võrdintensiivsete põhivärvuste kombinatsioonina.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.19

gray scale

A range of intensities between black and white.
Märkus:
Shades of gray may be produced by combining primary colors of equal intensity.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.05.17

hallitase

Digitaalpildi * pikseliga seotud väärtus, mis esitab alg stseeni * heledust selle pikseliga esitatava punkti läheduses.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.05.17

gray level

gray shade (synonym)

A value associated with a pixel (13) in a digital image (30.02.03), representing the luminance of the original scene (30.01.18) in the vicinity of the point represented by the pixel.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur