[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
30.AA.10.23

Haari teisendus
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.23

Haar transform

non-linear filter slant transform (synonym)
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.10.24

Hadamardi teisendus

Walsh-Hadamardi teisendus (synonym)
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.24

Hadamard transform

Walsh-Hadamard transform (synonym)
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.02.20

hajuring

Punktvalgusallika pilt, mille tekitab optiline süsteem.
Märkus:
Hajuringi suurust mõjutavad optilise süsteemi kvaliteet ja teravus; mida väiksem ring, seda parem.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.02.20

blur circle

An image (30.01.08) of a point source of light, caused by an optical system.
Märkus:
The quality of the optical system and its focus affect the size of the blur circle; the smaller, the better.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.08.02

hajus andmebaas

Füüsiliselt detsentraliseeritud andmebaas, mida andmebaasihaldur juhib nii, et kasutaja saab andmebaasist loogiliselt tsentraliseeritud vaate.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.08.02

distributed database

A database that is physically decentralized and handled by a database management system in a way that provides a logically centralized view of the database to the user.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.AA.02.07

hajus süübekeskkond

Võrgunduse meetodite kasutamine kaugelementide lülitamiseks ühteainsasse virtuaalilma.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.AA.02.07

network immersion environment

Use of networking techniques to make remote elements belong to a single virtual world (37.AA.01.03).
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.01.08

hajustöötlus

hajus-andmetöötlus (synonym)

DDP (synonym)

Andmetöötlus, mille puhul operatsioonide sooritamine hajutatakse arvutivõrgu * sõlmede vahel.
Märkus:
Hajustöötlus nõuab kollektiivset koostööd, mis saavutatakse sõlmedevahelise andmesidega.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.01.08

distributed data processing

DDP (synonym)

Data processing in which the performance of operations is dispersed among the nodes in a computer network.
Märkus:
DDP needs collective cooperation that is achieved by data communication among the nodes.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.02.12

haldusdomeen

MD (synonym)

Üheainsa organisatsiooni hallatavate sõnumisidesüsteemide kogum, milles vähemalt üks süsteem sisaldab teisaldusagendi.
Märkus:
Haldusdomeen võib järgida mingit geograafilist ala.
Haldav organisatsioon vastutab eriti adresseerimisskeemi valitsemise eest selles sõnumisidesüsteemide kogumis.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.02.12

management domain

MD (synonym)

A set of messaging systems, at least one of which contains a message transfer agent, that is managed by a single organization.
Märkus:
A management domain may correspond to a geographical area.
The managing organization is particularly responsible for the administration of the addressing scheme in this set of messaging systems.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.02.09

haldusdomeen

Ühisele süsteemihalduse poliitikale allutatud haldusobjektide kogum.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.02.09

management domain

A set of managed objects, to which a common systems management policy applies.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.05.12

haldusdomeeni nimi

Haldusdomeeni * identifikaator.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.05.12

management domain name

The identifier of a management domain.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.01.05

haldusinfosüsteem

MIS (synonym)

Infotöötlussüsteem, mis aitab organisatsiooni juhtkonnal otsuseid langetada.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.01.05

management information system

MIS (synonym)

An information processing system that supports decision-making by the management of an organization.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.01.02

halduslik turve

Arvutiturbe halduslikud meetmed.
Märkus:
Need meetmed võivad olla ekspluatatsiooni- ja jälitatavus protseduurid, turva murrete uurimise protseduurid ning kontrolljälgede läbivaatus.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.02

administrative security

procedural security (synonym)

Administrative measures for computer security.
Märkus:
These measures may be operational and accountability procedures, procedures of investigating breaches in security, and reviewing audit trails.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur