[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
05.04.06

ujukomabaas

Ujukomasüsteemis, ilmutamata püsiv positiivne täisarvuline ühest suurem järgualus, mis võetakse astmesse, mida ilmutatult näitab järk või mida esitab karakteristik, ning mis esitatava reaalarvu leidmiseks seejärel korrutatakse mantissiga.
Näide:
Artikli 05.04.02 näites on ilmutamata ujukomabaas 10.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.04.06

floating-point base

floating-point radix (synonym)

In a floating-point representation system the implicit fixed positive integer base, greater than unity, that is raised to the power explicitly denoted by the exponent or represented by the characteristic and then multiplied by the mantissa to determine the real number represented.
Näide:
In the example of entry 05.04.02 the implicit floating-point base is 10.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.04.02

ujukomaesitus

Reaalarvu esitus ujukomasüsteemis.
Näide:
Arvu 0,000 123 4 ujukomaesitus on 0,123 4 -3, kus 0,123 4 on mantiss ja -3 on järk.
Numeraalid on siin esitatud tavakomaga kümnendsüsteemis; ilmutamata järk on 10.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.04.02

floating-point representation

A representation of a real number in a floating-point representation system.
Näide:
A floating-point representation of the number 0,000 123 4 is
0,123 4 - 3
where
0,123 4 is the
mantissa:
-3 is the
exponent.
The
numerals are expressed in the variable-point decimal numeration system; the implicit base is 10.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.02.09

ujukomaregister

Register, mida kasutatakse andmete käsitluseks ujukomasüsteemis.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.02.09

floating-point register

A register used to manipulate data in a floating-point representation system.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.04.01

ujukomasüsteem

ujukomakuju (synonym)

Arvusüsteem, milles reaalarv esitatakse kahe eraldi numeraalina, nii et see reaalarv on mantissi, ühe numeraali ning sellise väärtuse korrutis, mis saadakse ilmutamata ujukomabaasi astendamisel järguga, mida näitab teine numeraal.
Märkus:
Ujukomasüsteemis on samal arvul palju esitusi, mis saadakse koma nihutamisega ja järgu vastava modifitseerimisega.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.04.01

floating-pointrepresentationsystem

floating-pointsystem (synonym)

A numeration system in which a real number is represented by a pair of distinct numerals, the real number being the product of the mantissa, one of the numerals, and a value obtained by raising the implicit floating-point base to a power denoted by the exponent indicated by the second numeral.
Märkus:
In a floating-point representation system there are many representations of the same number obtained by moving the radix point and adjusting the exponent accordingly.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.10

ujukomatüüp

Reaaltüüp, mille iga andmeobjekt väljendatakse ujukomasüsteemis.
Märkus:
Vt joonis 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.10

floating-point type

A real type, each data object of which is expressed in a floating-point representation system.
Märkus:
See figure 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.04.26

ujukriipsueemaldus

kriipsueemaldus (synonym)

Funktsioon, mis tagab poolituskriipsu ärajätu sõna esituses, kui sõna ei vaja poolitust.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.26

hyphen drop

The function that ensures that a soft hyphen does not appear in the presentation of a word when it is not necessary to divide the word.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.03.32

ujupea

Salvestuspinnast eemal õhukihil ujuv magnetpea.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.32

floating head

flying head (synonym)

air-floating head (synonym)

A magnetic head floating on a layer of air away from the recording surface.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.06.26

ujuv lehepiir

ujuv lehevahetus (synonym)

Automaatse lehekülgjaotuse funktsiooniga lisatud lehevahetus, mille asukoht võib teksti redigeerimisel muutuda.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.06.26

soft page break

A page break inserted by automatic pagination that may change its position during text editing.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.11

ummikkiht

Nähtamatu kiht, mis sunnib neurovõrku looma sisendandmete kompaktset esitust.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.11

bottleneck layer

The hidden layer that forces a neural network to develop a compact representation of the input data.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.02.05

ummistussignaal

Signaal, mille saadab andmejaam teiste andmejaamade informeerimiseks sellest, et nad ei tohi edastada.
Märkus:
CSMA/CD-võrkudes näitab ummistussignaal, et on toimunud põrge.
CSMA/CA-võrkudes näitab ummistussignaal, et seda saatev jaam tahab edastada.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.02.05

jam signal

The signal sent by a data station to inform the other data stations that they must not transmit.
Märkus:
In CSMA/CD networks, the jam signal indicates that a collision has occurred.
In CSMA/CA networks, the jam signal indicates that the sending data station intends to transmit.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.01.27

universaalkeel

Kõrgkeel, mis sobib laiale rakenduste valikule.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.27

general-purpose language

A high-level language suitable for use in a wide variety of applications.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur