[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
08.01.20

turvatase

Objekti * tundlikkust või isiku teabeluba esitav hierarhiline turvamäärangu ja turvakategooria kombinatsioon.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.20

security level

The combination of a hierarchical security classification and a security category that represents the sensitivity of an object or the security clearance of an individual.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.02.17

tuum

Põhimälus residentne * juhtprogrammi osa.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.02.17

nucleus

resident control programme (synonym)

That part of a control program that is resident in main storage.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.03.22

tuvastusaeg

Aeg digitaalse * sisend * signaali väärtuse muutumisest selle muutuse tuvastuseni digitaalsisendseadmes.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.03.22

recognition time

The time elapsed between the change of the value of a digital * input * signal and its recognition by a digital input device.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.02.27

tuvastussõnastik

passiivne sõnastik (synonym)

Kõnetuvastiga identifitseeritavate sõnade ja fraaside kogu.
Märkus:
Vrd kõnesõnastik.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.27

recognition vocabulary

passive vocabulary (synonym)

The collection of words and phrases that a speech recognizer identifies.
Märkus:
Contrast with spoken vocabulary.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.02

tõdemus

Reaal- või kontseptuaalmaailma olemit puudutav väide, mille kehtivust mõõdetakse kindlusteguriga.
Märkus:
Tõdemused aitavad teha järeldust puudulikust teadmusest.
Kõrge kindlusteguriga tõdemust võib lugeda faktiks.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.02

belief

A statement about an entity of the real or conceptual world, whose validity is measured by a certainty factor.
Märkus:
Beliefs help derive a conclusion from incomplete knowledge.
A belief a high certainty factor may be considered as a fact.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.04.12

tõehooldega süsteem

Teadmussüsteem, mis hooldab oma teadmusbaasi tõesust, pidades arvestust tõdemuste vaheliste sõltuvuste kohta.
Märkus:
Tõesuse hooldus kujutab endast peamiselt nende teadmuseelementide kustutust, mis on viinud vääradele järeldustele.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.04.12

truth maintenance system

A knowledge-based system that maintains the truth of its knowledge base by keeping tract of the dependencies between beliefs.
Märkus:
Truth maintenance consists mainly of deleting knowledge items that have led to false inferences.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.21

tõend

Keeletarind, mis spetsifitseerib teatud nõutava oleku või teatud tingimuse, mis peab programmi teatud punktis olema selle täitmisel rahuldatud.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.21

assertion

A language construct specifying a particular status that must exist or a particular condition that must be satisfied at a particular point of a program when it will be executed.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.12.23

tõendatavus

Mõõt, mis näitab, mil määral on programm projekteeritud ja struktureeritud nii, et kõiki ta osi on hõlbus testida.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.12.23

confirmability

A measure of the extent to which a program is designed and structured in such a manner that all of its parts can be readily tested.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.12.03

tõesustabel

Loogikatehte * tehtetabel.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.12.03

truth table

An operation table for a logic operation.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.12.02

tõhusus

Programmi * täitmise kiiruse, mäluruumi tarbe või mõlema mõõt.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.12.02

efficiency

A measure of the speed of execution or consumption of storage space, or both, in a program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.14

tõhusus

saavutatud tulemuste suhe sellesse, kui hästi on kasutatud ressursse
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.14

efficiency

relationship between the results achieved and how well the resources have been used
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur